Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 909-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 438
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 09.08.2019г.
          Видинският районен съд, дежурен съдия в публичното заседание на  тридесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                                              Председател: Вероника Станкова
                                                                                 
при секретаря П.В. като разгледа докладваното от съдия Станкова гр. дело № 909 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:
          Производството е по чл. 143 от СК, във връзка с чл. 149 от СК.
          Г.Г.К., ЕГН: ********* от гр. ****** като майка и законен представител на малолетните си деца - Г.Ц.Ц., ЕГН: ********* и Е.Ц.Ц., ЕГН: ********* е предявила против Ц.Н.Ц., ЕГН: ********* граждански искове за издръжка.
===============================================================
        
          Воден от горното, Съдът
Р       Е       Ш      И :
          ОСЪЖДА Ц.Н.Ц., ЕГН: *********, с постоянен адрес – гр. ****** да заплаща на малолетното си дете - Г.Ц.Ц., ЕГН: *********, чрез неговата майка и законен представител Г.Г.К., ЕГН: ********* от гр. ****** месечна издръжка в размер на 150,00 лева, считано от 28.03.2019г. до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за плащането й, ведно със законната лихва при просрочие.
          ОСЪЖДА Ц.Н.Ц., ЕГН: *********, с постоянен адрес – гр. ****** да заплаща на малолетното си дете - Е.Ц.Ц., ЕГН: *********, чрез неговата майка и законен представител Г.Г.К., ЕГН: ********* от гр. ****** месечна издръжка в размер на 150,00 лева, считано от 28.03.2019г. до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за плащането й, ведно със законната лихва при просрочие.
          ОСЪЖДА Ц.Н.Ц., ЕГН: *********, с постоянен адрес – гр. ****** да заплати по сметка на ВРС държавна такса върху присъдените издръжки в общ размер на 432,00 лева /за всеки един от уважените искове по 216,00 лева държавна такса/.
          ОСЪЖДА Ц.Н.Ц., ЕГН: *********, с постоянен адрес – гр. ****** да заплати на Г.Г.К., ЕГН: ********* от гр. ****** разноски по делото в размер на 300,00 лева за адвокатско възнаграждение.
          ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК предварително изпълнение на решението относно издръжката.
          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Видинския окръжен съд в двуседмичен срок, считано от обявяването му – 09.08.2019г.
        РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници