Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр. д. № 1816-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 437
гр.Видин, 08.08.2019г.
 
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
Видинският районен съд, дежурен съдия в публично заседание на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                    
       Председател : Вероника Станкова
при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдия СТАНКОВА гр. дело № 1816 по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:                
Делото е образувано по молба на Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Видин, с която се иска по отношение на детето Л.П.А., ЕГН: ********* да бъде предприета мярка за закрила – настаняване на непълнолетното дете в социална услуга резидентен тип „Кризисен център“ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин за срок от шест месеца, считано от настаняване на детето по административен ред. Излагат се съображения, че детето се нуждае от закрила, тъй като е било обект на физическо насилие в семейна среда, както и е било без родителска грижа. Майката е декларирала нежелание да полага грижи за детето. Заради констатиран риск детето е  настанено в „Кризисен център“ към КСУДС – Видин.
===============================================================
Воден от горното, Съдът
                                                
Р Е Ш И :
  НАСТАНЯВА непълнолетното дете Л.П.А., ЕГН: *********  в социална услуга „Кризисен център“ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин за срок от шест месеца, считано от настаняването му по административен ред - 03.06.2019г.
             РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
              Решението може да бъде обжалвано пред ВОС от страните в едноседмичен срок от връчването му.
                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници