Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 995-2019
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 08.08.2019г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на осми август две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН П.
                                           
при участието на секретаря Оля Петрова и прокурора Илияна Целова, сложи за разглеждане ЧНД № 995 по описа за 2019г. докладвано от СЪДИЯ  П.
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
За РП – Видин се явява прокурор Илияна Целова.
Подлежащата на освидетелстване Н.Р.Х. се явява лично доведена от органите на ОЗО - Видин.
В залата се намира адв. В. Д. С. от АС при АК-Видин, вписан под № 4802 в НРПП, посочен за процесуален представител на предложената за освидетелстване Н.Р.Х. и назначен за такъв с определение от закрито заседание с дата 30.07.2019 год.
СВИДЕТЕЛИТЕ:
Е.Р.Х., редовно призована налице.
С.Н.М., редовно призован налице.
Вещото лице В.П.К., уведомен от предходно с.з. налице.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
Адв. С.: Моля да се даде ход на делото.
ПОДЛЕЖАЩАТА НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ: Моля да се даде ход на делото. Желая да ме защитава адв. С..
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подлежащата на освидетелстване:
Н.Р.Х., родена на *** г. в  гр. Видин, живуща ***, основно образование, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН: **********.
Самоличността се удостовери от ЛК № 647710810, изд. от МВР – Видин на 31.07.2018 г.
ДОПУСКА и снема самоличността на свидетелите:
Е.Р.Х. – 42 год., сестра на предложената за настаняване.
С.Н.М. – 34 год., без родство.
На свидетелката Е.Р.Х. се разясни правото по чл. 119 от НПК, а именно, че като сестра на предложената за освидетелстване Н.Р.Х. може да откаже да даде показания.
СВИДЕТЕЛКАТА Е.Х.: Желая да дам показания по случая.
На свидетелите се напомни отговорността по чл. 290 от НК и същите обещаха да говорят истината, след което бяха изведени извън залата.
СНЕМА самоличността на вещото лице:
В.П.К. - 60 год., без родство.
На вещото лице се напомни отговорността по чл. 291 от НК и същото обеща да даде безпристрастно заключение.
 Съдът              
                                     О П Р Е Д Е Л И :
 Да се прочете искането на РП - Видин за задължително настаняване и лечение.
 Прочете се искането.
АДВ. С.: Представям собственоръчно написано от Н.Х. обръщение към съда – 3 листа, моля да го приемете.
Съдът
                                    О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА собственоръчно обяснение от Н.Х. – 3 листа.
Н.Х.: Не искам да се лекувам в болница, чувствам се добре. Не съм болна психически. Само един път съм се лекувала, била съм в болница, мисля, че това ми е достатъчно. Не помня точно кога беше, преди няколко години беше, лекувала съм се от психическо заболяване във Видинската болница. Не се карам със сестра си, не нося нож, слушам музика. Живея заедно с Е., те със С. в отделна стая, аз в отделна стая.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.
АДВ. С.: Нямам въпроси.
ПРИСТЪПИ се към разпит на свидетелите.
СВИДЕТЕЛЯТ Е.Х.: Аз съм сестра на Н..***, заедно със сестра ми в една къща. Някой път се караме с Н. за някои неща. Някой път тя ме гони от къщата. Един път ми е посегнала с капак от тенджера. Има един момент, когато е добре, друг момент нещо изключва. Това е психическо заболяване. Случва се понякога да изпада в някакво състояние, когато изключва за няколко седмици, когато е добре, също е за няколко седмици. Понякога носи със себе си нож, но не знам за какво го носи. В моментите, когато не е добре носи нож. Подадох жалба до РП – Видин, защото се опасявам за живота си. Не знам какво мисли Н.. Понякога се караме за нищо. Сега в момента Н. е в лошо състояние, изключила е. Преценявам, че не е добре, има нужда от лечение.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.
АДВ. С.: Също.
Предложената за настаняване: Също.
СВИДЕТЕЛЯТ С.М.:*** с Е. и Н.. С мен Н. се отнася добре, с Е. има проблеми. Сестри са, не мога да застана между тях, да се оправят сами. Един път моята госпожа - Е. беше продадена като компаньонка от Н., за да си плати Н. наема. Н. носи спрейове, ножове, маша за точене на нож. С децата на съседите се държи зле, вика по тях, кара им се. Мисля, че тази година беше в болницата, за да се лекува от психическо заболяване само за един ден. Понякога Н. чупи, троши, каквото й падне, съдове и такива неща, това го прави в къщи. Аз не й обръщам внимание, защото мисля, че ще се оправи. С мен Н. не се бие, разправя се със сестра си все за нещо, това са техни отношения. Това се случва у дома. На улицата тя застава срещу кино „Дружба“ и проси, ако някой я закачи със сигурност ще му скочи, за да се защити. Не знам да е скачала на други хора на бой, освен че се разправя със сестра си. Ние с е. нямаме къде другъде да живеем, чакаме да се преместим в общинско жилище.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.
АДВ. С.: Също.
Предложената за настаняване: Също.
ПРИСТЪПИ се към разпит на вещото лице Д-р В.П.К..
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р К.: Познавам лицето Н.Х., същата страда от лека към умерена степен на умствена изостаналост. От придобитите непосредствени впечатления и от разпита на свидетелите не остава впечатление, че не са налице критерии за налагане на принудителни медицински мерки на лицето. Същата е в устойчиво състояние за болестта си и функционира задоволително за нейния социален статус. Към момента може да изрази информирано съгласие за състоянието си.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.
АДВ.С.: Нямам въпроси.
Съдът
 ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА становището на д-р В.П.К., на който да се изплати възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ лева от бюджета на съда за явяването му в днешното съдебно заседание.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да постановите определение, с което да прекратите настоящото производство, тъй като видно от становището на лекаря - психиатър предложената за настаняване Н.Х. не е опасна за себе си и околните и не се нуждае от принудително лечение.
АДВ. С.: От събраните по делото доказателства е видно, че моята подзащитна не следва да бъде лекувана принудително в болнично заведение от закрит тип, а същата трябва да бъде на свобода, да се лекува по нейно желание. Същата я виждам всеки ден пред кино „Дружба“, свири, не е агресивна и свидетелите нищо не казаха в тази насока. Моля да прекратите производството по делото.
Съдът, като взе предвид заявеното от прокурора и защитника на предложената за настаняване и лечение, както и доказателствата по делото, писмените такива, приложени към прокурорската преписка и свидетелските показания от днешното с.з. също и становището на д-р К., приема за установено, че лицето Н.Х. към момента не се нуждае от задължително лечение  и не е необходимо нейното настаняване за такова.
Водим от горното, Съдът
                                        О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 995/2019 г. по описа на РС – Видин.
Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7- дневен срок от днес пред ОС – Видин.
Протоколът написан в съдебно заседание и заседанието завърши в   10.25 часа.    
          РАЙОНЕН СЪДИЯ:                           СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници