Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1315-2019
                                     Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №  347
                                 гр.Видин, 29.07.2019 год.
 
                          В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А
Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на десети юни, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                                                    
                                                      Председател : Тодор Попиванов                                                                                                                   
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия ПОПИВАНОВ гр.дело № 1315 по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.29, т.9, и по реда на чл.30 от ЗЗак.Д
 
                   Мотивиран от горното, Съдът
                                                     
                                         Р Е Ш И :
  ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на Ц.Д.М., ЕГН **********, в семейството на Р.Д.Д., ЕГН ********** и З.А.Д., ЕГН ********** – дядо и баба на детето по майчина линия, и двамата с адрес: с.Арчар, общ.Димово, обл.Видин, ул.”Осъм” № 3 и ПОСТАНОВЯВА реинтергиране на детето в биологичното семейство на на майката Д.З.А., ЕГН **********, с адрес: ***.
            РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
           Решението може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен срок от връчването му, пред Видински Окръжен съд.
                                                     
                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници