Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1198-2019
        Р Е Ш Е Н И Е № 361
    В ИМЕТО НА НАРОДА
   гр. Видин, 29.07.2019г.
Видинският районен съд, пети граждански състав, в публичното заседание на тринадесети юни, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
Председател : Тодор Попиванов
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 1198 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен е иск от И.В.А., ЕГН **********, с адрес: ***, против П.П.М., ЕГН **********, със съдебен адрес:***.
   Предявени са искове с правно основание чл.127, ал.2, във вр. с чл.143 и чл.149 от Семейния Кодекс /СК/.    
   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Воден от горното Съдът,
                                  Р   Е   Ш           И :
ПРЕДОСТАВЯ родителските права върху родените от страните деца И. И. В., ЕГН **********, Г. И. В., ЕГН ********** и Л. И. В., ЕГН **********, на техния баща и законен представител И.В.А., ЕГН **********, с адрес: ***.
ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата И. И. В., ЕГН **********, Г. И. В., ЕГН ********** и Л. И. В., ЕГН **********, да е при техния баща и законен представител И.В.А., ЕГН **********, с адрес: ***.
 За осъществяване на лични контакти с децата майката, П.П.М., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, ще има право да ги вижда и взема при себе си както следва: два пъти месечно през съботния и неделния ден, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, след което да връща децата на бащата по местоживеенето му.
ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, да заплаща издръжка на всяко от децата И. И. В., ЕГН **********, Г. И. В., ЕГН ********** и Л. И. В., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител И.В.А., ЕГН **********, в размер на по 150 /сто и петдесет/ лева месечно, считано от предявяване на иска 25.09.2018г., ведно със законната лихва при забава до отпадане, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния претендиран раземер за заплащане на издръжка по 200 лева месечно за всяко от децата като неоснователен и недоказан, както и ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на издръжка за минало време като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, да заплати в полза на РС – Видин, държавна такса върху пресъдената издръжка в размер на 648 /шестстотин четиридесет и осем/ лева.
ДОПУСКА на основание чл.242 от ГПК предварително изпълнение на решението по отношение на пресъдената издръжка.
Решението може да бъде обжалвано пред Видинския Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници