Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 513-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 360
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 29.07.2019г.
         Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на тринадесети юни, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:                       
    Председател : Т. П.      
при секретаря П.К., като разгледа докладваното от съдия П. гр. дело № 513 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен е брачен иск, с правно основание чл. 49, ал.1 от СК от И.К.Н., ЕГН **********,***, против Н.В.Н., ЕГН **********, с адрес: ***.
Твърди се от ищцата, че с ответника имат сключен граждански брак на 16.09.1997г. с акт за граждански брак № 0263/16.09.1997г., изд. от общ.Видин, обл.Видин, от който брак имат две пълнолетни деца. Поддържа се, че съпрузите са във фактическа раздяла, както и че не поддържат съпружески отношения, поради което счита, че бракът между страните съществува само формално.
Иска се от ищцата, съдът да постанови решение, с което да прекрати бракът й с ответника с развод поради дълбокото му и непоправимо разстройство.
Страните са представили споразумение по чл.49, ал.4 от ГПК, с което уреждат всички имуществени и неимуществени отношения помежду си. Заявяват, че от брака си нямат родени непълнолетни деца; че нямат претнции за движими и недвижими вещи един към друг; че нямат претенции един към друг за издръжка за в бъдеще време. Съгласили са се след прекратяване на брака съпругата да възстанови пред - брачното си фамилно име  Й.. Семейно жилище не се предоставя за ползване. Придобитите по време на брака движими и недвижими  вещи остават в обикновена съсобственост между съпрузите и ще бъдат поделени в бъдеще време. Разноските остават така, както са направени, а окончателната държавна такса ще бъде заплатена по равно. 
От фактическа страна съдът намира за установено следното:
Страните са сключили граждански брак на 16.09.1997г. с акт за граждански брак № 0263/16.09.1997г., изд. от общ.Видин, обл.Видин, видно от представеното удостоверение за сключен граждански брак.
Съдът намира от правна страна следното: представеното от страните споразумение, с което те уреждат всички спорни въпроси помежду си е пълно и не противоречи на закона, поради което същото ще следва да бъде утвърдено с решението.  
На основание чл.329 ГПК, окончателната Д.Т., която Съдът определи на 40 лева ще следва да бъде заплатена от страните по равно, съгласно заявеното от тях. Останалите разноски по делото остават така, както са направени.
Мотивиран от горните съображения, съдът
     Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА с развод гражданския брак между И.К.Н., ЕГН **********,***, и Н.В.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на 16.09.1997г. с акт за граждански брак № 0263/16.09.1997г., изд. от общ.Видин, обл.Видин, без да се произнася по въпроса за вината.
ОДОБРЯВА постигнатото от страните споразумение, като:
Съпрузите нямат непълнолетни родени от брака деца.
Семейно жилище – не се предоставя.
След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг за бъдеще време.
ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяване на брака жената възстановява пред - брачното си фамилно име  Й..
Придобитите по време на брака движими и недвижими  вещи остават в обикновена съсобственост между съпрузите и ще бъдат поделени в бъдеще време.
ОСЪЖДА И.К.Н., ЕГН **********,***, да заплати в полза на РС – В. окончателна държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева.
ОСЪЖДА Н.В.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на РС – Видин окончателна държавна такса в размер на 20/двадесет/  лева.
Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му.
                         
                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници