Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 965-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 25.07.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на 25.07.2019 година.
                     Председател: ГАЛИНА ГЕРАСИМОВА
                                      
при участието на секретаря Мила Петрова и прокурора С. Кръстев сложи за разглеждане НОХД 965 по описа за 2019 год. докладвано от СЪДИЯ ГЕРАСИМОВА.
На именното повикване в 14.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин се явява прокурор Кръстев.
Обвиняемият М.Е. се явява лично, доведен от ОЗО-Видин и с адв. С.С., назначен за служебен защитник с постановление на разследващия орган от 03.07.2019г.
В залата се явява Т.Л.Т. – преводач от български на турски и обратно от турски на български език.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Назначава  Т.Л.Т. за преводач от български на турски език и обратно от турски на български език.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля, да се даде ход на делото. Съгласен съм на осн. чл.189, ал.2, предл. І от НПК разноските за преводач на ДП да останат за сметка на органа, който ги е направил.
Адв. С.: Да се даде ход на делото. От името на моя подзащитен заявявам, че сме съгласни с постигнатото споразумение. Съгласен съм на осн.чл.189, ал.2, предл.І от НПК разноските за преводач на ДП да останат за сметка на органа, който ги е направил.
ОБВИНЯЕМИЯТ М.Е. чрез преводача: Съгласен съм със споразумението. Да се даде ход на делото. Заявявам, че не желая писмен превод.
Съдът
                                       О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Снема самоличността на обвиняемия:
 Обвиняемият М.Е., роден на *** г. в гр. Кахраманмараш - Турция, турско гражданство, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, без адресна регистрация в Р България.
         Самоличността се сне по данни на обвиняемия.
          Снема самоличността на преводача, както следва:
            Т.Л.Т. – 29 г. б.р.
На преводача се напомни отговорността по чл.290, ал.2 НК и същият обеща да даде верен превод.
         Съдът докладва делото.
            Делото е внесено и образувано по споразумение на Районна прокуратура - Видин с адвокат С.С. ***, в качеството му на защитник на обвиняемия М.Е. от Турция, с което страните са постигнали съгласие относно извършеното деяние, формата на вината и наказанието, което следва да бъде понесено от М.Е..
На основание чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът запитва обвиняемия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.
Обвиняемият М.Е. чрез преводача: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Ще Ви моля да одобрите споразумението, след като се убедите, че не противоречи на закона и морала.
Адв. С.: Моля да приемете предложеното споразумение и същото да бъде одобрено.
Обвиняемият М.Е. чрез преводача: Също. Моля да одобрите споразумението.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК
Съдът   
                                    ОПРЕДЕЛИ:
Да се впише в протокола съдържанието на окончателното споразумение.
          Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение в съдебния протокол, както следва:
ПОДСЪДИМИЯТ М.Е., роден на *** г. в гр. Кахраманмараш - Турция, турско гражданство, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, без адресна регистрация в Р България
 се признава за ВИНОВЕН в това, че:
На 03.07.2019 г. на ГКПП– Дунав мост Видин - Калафат, направил  опит да излезе през границата на страната от Република България в Република Румъния без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини – престъпление по чл. 279, ал.1, във вр. с чл.18, ал.1 от НК.
На 03.07.2019 г на ГКПП– Дунав мост Видин - Калафат, на излизане от Р. България към Р. Румъния при извършване на гранична проверка пред полицай Пламен Евтимов Станков съзнателно се ползвал от неистински официален документ – германско разрешително за пребиваване № Y59ХСРХ55/17.02.2019г. издаден на името на М.Е., роден на *** г. в Турция, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност– престъпление по чл.318 във вр. с чл. 308, ал. 1 от НК.
Страните се съгласяват на обвиняемия М.Е., роден на *** г. в гр. Кахраманмараш - Турция, на основание чл.279 ал.1 във вр. с чл.18, ал.1 от НК, във вр. с чл.66, ал. 1 от НК, да бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /четири/ месеца, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години и глоба в размер на 100.00 /сто/ лева.
Страните се съгласяват на обвиняемия М.Е., роден на *** г. в гр. Кахраманмараш - Турция, на основание чл.316 във вр. с чл.308, ал.1 от НК, във вр. с чл.66, ал. 1 от НК, да бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ месеца, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.
На основание чл. 381, ал. 8 от НПК и чл. 23, ал. 1 от НК на обвиняемия М.Е., роден на *** г. в гр. Кахраманмараш - Турция, да бъде наложено общо наказание за престъпленията по чл.279 ал.1 във вр. с чл.18, ал.1 от НК и чл.316 във вр. с чл.308, ал.1 от НК в размер на наложеното най-тежко, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /четири/ месеца, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК, да бъде  отложено за срок от 3 /три/ години и глоба в размер на 100.00 /сто/ лева.
С деянието си обвиняемият М.Е. със снета по делото самоличност не е причинил имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.
Обвиняемият М.Е. със снета по делото самоличност се съгласява да му бъдат възложени направените по досъдебното производство разноски в размер на 21,79 лева – за техническа експертиза.
Веществените доказателства - германско разрешително за пребиваване № Y59ХСРХ55/17.02.2019г. издадено на името на М.Е., роден на *** г. в Турция, на основание чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК, да бъдат отнети в полза на държавата.
На основание чл.59, ал.2 във връзка с ал.1 от НК следва да се зачете времето през което обвиняемият е бил задържан.
                                  СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ: ................                             ПРОКУРОР:...................
       / М.Е. /                                        /С. КРЪСТЕВ/               
ЗАЩИТНИК: ....................                             
          /АДВ. С.С./                                
Съдът намира, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.382 ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП – Видин, представлявана от прокурор С. Кръстев, обвиняемият М.Е. и защитника му адв. С.С..
На основание чл.189, ал. 1 от НК ОСЪЖДА М.Е., роден на *** г. в гр. Кахраманмараш - Турция, турско гражданство, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, без адресна регистрация в Р България, да заплати по сметка на ГПУ Видин, направените по делото разноски по досъдебното производство в размер на 21.79 / двадесет и един лева и седемдесет и девет стотинки/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 965/2019г. по описа на Районен съд - Видин.
Обвиняемият М.Е. чрез преводача: Заявявам, че настоящето съдебно производство, текста на окончателното вписано в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски език, както и ми бе преведено и определението на съда за прекратяване на наказателното производство.
Определението за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
На основание чл. 309 ал. 4 от НПК, съдът
                                      
О П Р Е Д Е Л И :
            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Задържане под стажа” спрямо обвиняемия М.Е., роден на *** г. в гр. Кахраманмараш - Турция.
            На основание чл. 309 ал. 6 НПК, определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Видин в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.
Определението подлежи на незабавно изпълнение независимо от срока за обжалване на основание чл. 309, ал. 4, изр. 2-ро от НПК.    
На преводача да се заплати възнаграждение в размер на 40.00 лв. за извършения превод в днешното с.з. за сметка на съда, на основание чл. 189, ал. 2, предл. ІІ от НПК.          
Протоколът написан в съдебно заседание на 25.07.2019г. и заседанието завърши в 14:15 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                             СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници