Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НЧХД № 189-2019
Мотиви към присъда №226 по НЧХД № 189 по описа на Районен съд-Видин за 2019г.
        Делото е образувано по внесена в съда тъжба от В.С.Т. ***, против И.В.Л. ***, българин с българско гражданство, неженен, неосъждан, строител с ЕГН: **********
ЗА Т О В А, Ч Е :
На 06.09.2018г. в гр.Видин нанесъл побой на тъжителката с което й причинил разстройство на здравето, изразяващо се в оток и кръвонасядане на долна челюст към ъгъла в ляво, охлузвания около 3-4см. На гръдната сетна до лява скапула, охлузване и кръвонасядане 15см. на долната част на седалищния мускул, както и оток на лява длан в областта на палеца с насиняване  и ограничени движения.
Наред с тъжбата е предявен и гр. иск от страна на частния тъжител за сумата от 1000лв. против подс. Л., за причинени  неимуществени вреди в резултат на извършеното престъпление, както и законната лихва върху сумата от деня на увреждането-06.09.2018г. до окончателното издължаване. Предявения гр. иск е приет за разглеждане в производството.
В съдебно заседание повереника на тъжителя и гр. ищец Т. - адв. П. *** пледира за осъдителна присъда, както и за уважаване на гр. иск от страна на съда. Претендират се и разноските по делото.
 Подсъдимият Л. в присъствието на защитника си - адв. Б. *** заяви пред съда, че не се признава за виновен по повдигнатото обвинение от страна на частния тъжител, дава обяснения във вр. с отправеното му обвинение, като моли за оправдателна присъда. Поддържа теза, че не е нанасял побой на тъжителката Т..
Неговия защитник пледира за оправдателна присъда, като счита, че по делото не са събрани никакви доказателства, които да ангажират наказателната отговорност на подсъдимия.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
Тъжителката Т. и подс. Л. са бивши съпрузи, като Решение № 445/27.07.2018г. по гр. дело №3367/2017г. по описа на РС-Видин сключения между двамата граждански брак бил прекратен. Било постановено с Решението, ползването на семейното жилище, находящо се в ж.к. „Панония“, бл. 56, вх.Б, ап.10 да се осъществява от тъжителката, както и упражняването на родителските права на родените по време на брака деца.
На 06.09.2018г. вечерта подс. Л. решил да отиде до семейния апартамент, находящ се в ж.к „Гео Милев“ в гр.Видин който към онзи момент се ползвал от тъжителката. По същото време там били дъщеря им – свид. Ивета Венецкова, както и нейния приятел – свид. Г. Георгиев, които се намирали в една от стаите на жилището. След като позвънил на вратата, свид. Георгиев отворил входната врата на жилището и влязъл вътре. Л. видял, че в семейното им жилище се намира непознат за него мъж, който му казал, че занапред ще живее в апартамента. Между двамата възникнала разправия, която в последствие преминала в сборичкване. Като видяла всичко това, тъжителката Т. се опитала да ги разтърве, като освен това ухапала подсъдимия за ръката. Като чули разразилия се скандал, свид. Венецкова и нейния приятел-свид. Георгиев се приближили към тях, като свид. Венецкова помолила подс. Л. да си тръгнат, при което последният, заедно с дъщеря си и нейния приятел напуснали жилището, като тъжителката и нейния приятел останали там.
В ранните часове на 07.09.2018г. тъжителката почувствала болка в областта на окосмената част на главата и потърсила помощ в ЦСМП, като й бил издаден лист за преглед на пациент в спешно отделение.
Според заключението на изготвената и приложена по делото Съдебномедицинска експертиза, изготвена от д-р А.П.И. - началник отдел „Съдебна медицина" при МБАЛ „Св. Петка" АД - гр. Видин, на тъжителката Т. са причинени  болка и страдание, изразяващи се в контузия на лицето в областта на левия долно – челюстен ъгъл, охлузване на гърба от три, четири сантиметра до лява плешка, кръвонасядане на седалището в дясно с диаметър 5 см., кръвонасядане на лява длан под основата на палеца, охлузване и кръвонасядане в средната част на дясна мишница
Така установената и възприета от съда фактическа обстановка по делото се потвърждава от свид. показания на  свид. Олег В.Л.- брат на подсъдимия, Ивета Ивайлова Венецкова – дъщеря на тъжителката и на подсъдимия, Г. Веселинов Георгиев – приятел на свид. Венецкова,  от обясненията на подсъдимия, дадени по време на хода на съдебното следствие, както и от приложена по делото СМЕ, която съдът възприе като компетентно и безпристрастно изготвена, относима към предмета на доказване по делото, поради  и което й даде вяра.
От съществено значение за изясняването на фактическите положения по делото съдът намери показанията на посочените по- горе свидетели, тъй като и тримата са били преки очевидци на случилото се на 06.09.2018г. в семейното жилище на тъжителката Т. и подсъдимия Л.. И тримата свидетели сочат пред съда по един убедителен и категоричен начин, че на посочената дата и място, подс. Л. не е нанасял побой на тъжителката, като единствено се стигнало до „спречкване“ между подсъдимия и приятеля на тъжителката, който по същото време се намирал в апартамента. В показанията си свид. Венецкова поддържа пред съда, че когато на 06.09.2018г. нейния баща - подс. Л. дошъл в апартамента, там били още нейния приятел – свид. Георгиев, както и майка й- тъжителката Т. с нейния приятел Николай, като двамата били в хола на жилището. Венецкова твърди, че Л. се подразнил от присъствието на приятеля на майка й, поради и което двамата мъже се сборичкали, а тъжителката Т. се нахвърлила срещу подсъдимия и го ухапала за ръката. Същата свидетелката сочи още пред съда, че когато на следващия ден – 07.09.2018г. видяла майка си, не била забелязала следи от побой с изключение на синина по гърба, която тъжителката показала на дъщеря си.
В идентичен смисъл са и показанията на свид. Георгиев, който също е пряк очевидец на случилото се през въпросната вечер. Според Георгиев се е стигнало само до разправия, когато подс. Л. дошъл в апартамента и заварил там непознатия за него мъж, представил се като приятел на тъжителката Т., като Георгиев чул само силни викове между присъстващите, но не и нанасянето на побой от страна на подсъдимия на тъжителката. Показанията на Венецкова и Георгива се подкрепят и от показанията на свид. Олег Л., който от своя страна твърди, че 06.09.2018г. е придружил брат си –подс. Л. до апартамента му и последният установил, че тъжителката се намира там с непознат мъж. От своя страна, свид.Л. поддържа недвусмислено пред съда, че подсъдимият не е нанасял побой на тъжителката, дори напротив,  при възникналата разправия Т. и нейния приятел се нахвърлили върху подсъдимия, като тъжителката дори го ухапала по ръката
 Съдът кредитира изцяло показанията на въпросните свидетели, тъй като на първо място същите са представени от лица, които са били преки очевидци на случая и придобитите им лични непосредствени  възприятия от въпросната вечер, бяха изложени пред съда по убедителен и категоричен начин, а на следващо място съдът възприе тези показания като безпротиворечеви, логическо-обосновани и взаимно-подкрепящи и допълващи се и не на последно място относими към предмета на доказване по делото.
На следващо място съдебният състав не намира за нужно да обсъжда показанията на свид.Славей Т. – баща на тъжителката и на свид. Маргарита Христова – позната на  тъжителката, тъй като тези свидетели не са били очевидци на случая, а само са добили лични впечатления от твърденията на тъжителката Т.. Освен това свид. Т. е и баща на последната, поради и което съдът възприе неговите показания, като естествена защитна и подкрепяща теза по отношение на твърдяното от Т., а така също и изложени от лице, което неминуемо е заинтересовано от изхода на делото.
Предвид изложеното до момента се налага извода, че частното обвинение не е доказано по един несъмнен начин нито от обективна, нито от субективна страна. Въз основа на приложения към делото доказателствен материал съдът счита, че подс. Л. не е осъществил деянието в което е обвинен от страна на частния тъжител Т., а именно, че на 06.09.2018г. след нанесен побой е причинил на същата болка и страдание, изразяващи се в контузия на лицето в областта на левия долно – челюстен ъгъл, охлузване на гърба от три, четири сантиметра до лява плешка, кръвонасядане на седалището в дясно с диаметър 5 см., кръвонасядане на лява длан под основата на палеца, охлузване и кръвонасядане в средната част на дясна мишница
При така установената и възприета от съда фактическа обстановка, съдът намира, че подс. Л. не е осъществил състава на престъплението в което е обвинен, поради което и на основание чл.304 НПК ще следва да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение.
            Частният тъжител не можа да посочи никакви  доказателства, от които да се стигне до обоснованият извод, че именно подс. И.Л. е извършител на твърдяното инкриминираното деяние. Напротив, от приложените и преценени в дълбочина доказателства се налага обоснования извод, че подсъдимият не е осъществила изпълнителното деяние на  престъпния състав в който е обвинена. Не се събраха достатъчно доказателства, които да сочат по един безспорен и несъмнен начин, както изисква чл.303, ал.2 НПК, че именно подсъдимия  е причинил лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал.2 от НК на тъжителката Т., намерила изражение в описаните по- горе телесни увреждания.
Подсъдимият Л. отрича изцяло вината си и тези негови твърдения не бяха опровергани от частното обвинение по никакъв начин.
Така, съобразно представените по делото доказателства събрани в хода на съдебното следствие и които не обезпечават по никакъв начин обвинителната теза на частния тъжител,  подсъдимия И.В.Л. ще следва да бъде признат за невинен и оправдан по повдигнатото му обвинение.
Във вр. с горното и с оглед постановената присъда, предявения от частният тъжител гр. иск срещу подсъдимия бе отхвърлен от съда и оставен без уважение, като недоказан и неоснователен, като освен това с оглед изхода на делото, съдът осъди тъжителя В.С.Т. да заплати на подс. Л. сумата от 400лв. направените разноски по делото, представляващи възнаграждение на договорен защитник.
Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.
                                                   Районен съдия:
Версия за печат
Свързани страници