Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 881-2019
      П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                              гр. Видин, 10 юли 2019 г.
Видинският районен съд …………………………………....в публично
съдебно заседание на 10.07.2019 г. в състав:
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                                 Съд.заседатели:   1. .......................
                                                                                     2. .......................                            
при участието на секретаря  Оля Петрова
и прокурора                 Красен Кайзеров           сложи за разглеждане
НОХД № 881 по описа за  2019 г.                                        докладвано
от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
   На именното повикване в 14.10 часа се явиха:
   За РП-Видин се явява прокурор Кайзеров.
Подсъдимият О.Й. се явява в залата лично и с адв. С.С. ***  - служебен защитник на подсъдимия.
В залата се явява преводач Т.Л.Т., която ще извърши превод от български език на турски език и обратно.
Съдът
                              О П Р Е Д Е Л И :
   НАЗНАЧАВА за преводач Т.Л.Т., която ще извърши превод на обвиняемия О.Й. от български език на турски език и обратно.
ПОДСЪДИМИЯТ Й.: Желая да ме защитава адв. С..
Съдът
                              О П Р Е Д Е Л И :
НАЗНАЧАВА адв. С.С., определен за служебен защитник на подсъдимия О.Й. в съдебната фаза на процеса.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
   АДВ. С.: Моля да се даде ход на делото. От името на моят подзащитен заявявам, че сме съгласни с постигнатото споразумение.  
  ПОДСЪДИМИЯТ Й.: Поддържам казаното от адвоката ми.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
О.Й., роден на *** г. в гр. Бингьол – Турция, гражданство – Турция, неженен, средно – религиозно образование, неосъждан, безработен, адрес: без адресна регистрация в Р. България, с турска лична карта № А12N38792, валидна до 11.07.2028 г.
Съдът докладва делото.
Делото е внесено и образувано по споразумение на Районна прокуратура-Видин, представлявана от прокурор Красен Кайзеров, адв. С.С. *** в качеството си на защитник на обвиняемия О.Й., на основание чл. 381 от НПК се постигна Споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № ЗМ - 61/2019 г. по описа на ГПУ-Видин, прокурорска преписка № 01670/2019 г. по описа на РП - Видин.
На основание чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва обвиняемия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.
ПОДСЪДИМИЯТ Й.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите споразумението, след като се убедите, че не противоречи на закона и морала.
АДВ. С.: Моля да приемете предложеното споразумение и същото да бъде одобрено.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът 
                                    О П Р Е Д Е Л И :
Да се впише в протокола съдържанието на окончателното споразумение.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което:
О.Й., роден на *** г. в гр. Бингьол – Турция, гражданство – Турция, неженен, средно – религиозно образование, неосъждан, безработен, адрес: без адресна регистрация в Р. България, с турска лична карта № А12N38792, валидна до 11.07.2028 г. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2019 г. на ГКПП – Дунав мост II – Видин Калафат, направил опит да излезе през границата на страната, от Р. България в Р. Румъния, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини – намеса на служители от ГПУ – Видин и задържането му от същите гранични полицейски служители - престъпление по чл. 279, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК.
Страните се съгласяват за това престъпление на подсъдимия О.Й. на основание чл. 279, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 66, ал. 1 от НК, да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок 3 /три/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 / три/ години и наказание „Глоба“ в размер на 100.00 /сто/ лева.
С деянието си обвиняемият О.Й. не е причинил имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.
Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.                      
                       С П О Р А З У М Е Л И     С Е :
ПОДСЪДИМ:                                        ЗАЩИТНИК:
        /О.Й./               /АДВ. С.С./
ПРЕВОДАЧ:                                            ПРОКУРОР:
           /Т.Т./                    /КРАСЕН КАЙЗЕРОВ/
Съдът счита, че постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала, поради което и на основание чл. 384, ал. 3 във връзка с чл. 382, ал. 7 от НПК
                                    ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП - Видин, представлявана от прокурор Красен Кайзеров, адв. С.С. и подсъдим О.Й..
Съдът ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Задържане под стража”, взета спрямо подсъдимия О.Й..
На преводача Т.Л.Т. да се заплати сумата от 40.00 лева от бюджета на съда за извършения превод.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 881/2019 г. по описа на Районен съд-Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
Протоколът написан в с.з. в 14.20 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                 СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници