Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 878-2019
      П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                       гр.Видин, 10 юли 2019 г.
Видинският районен съд …………………………………....в публично
съдебно заседание на 10.07.2019 г. в състав:
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                                 Съд.заседатели:   1. .......................
                                                                                     2. .......................                            
при участието на секретаря  Оля Петрова
и прокурора                  Светослав Кръстев           сложи за разглеждане
НОХД № 878 по описа за  2019 г.                                        докладвано
от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
   На именното повикване в 14.00 часа се явиха:
   За РП-Видин се явява прокурор Кръстев.
Подсъдимият А.Д.Т. се явява в залата лично и с адв. М.П. *** с пълномощно от досъдебното производство.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
   АДВ. П.: Моля да се даде ход на делото. От името на моят подзащитен заявявам, че сме съгласни с постигнатото споразумение.  
  ПОДСЪДИМИЯТ Т.: Поддържам казаното от адвоката ми.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
А.Д.Т., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. София, българин, българско гражданство, женен, средно образование, неосъждан /реабилитиран по право/, безработен, постоянен адрес:***.
Съдът докладва делото.
Делото е внесено и образувано по споразумение на Районна прокуратура-Видин, представлявана от прокурор Светослав Кръстев, адв. М.П. *** в качеството си на защитник на обвиняемия А.Д.Т., на основание чл. 381 от НПК се постигна Споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № ЗМ - 51/2019 г. по описа на ГПУ-Видин, прокурорска преписка № 01442/2019 г. по описа на РП - Видин.
На основание чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва обвиняемия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.
ПОДСЪДИМИЯТ Т.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите споразумението, след като се убедите, че не противоречи на закона и морала.
АДВ. П.: Моля да приемете предложеното споразумение и същото да бъде одобрено.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът 
                                    О П Р Е Д Е Л И :
Да се впише в протокола съдържанието на окончателното споразумение.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което:
А.Д.Т., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. София, българин, българско гражданство, женен, средно образование, неосъждан /реабилитиран по право/, безработен, постоянен адрес:*** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2019 г. на ГКПП – Дунав мост Видин – Калафат е направил опит да преведе през границата на страната от Р. България в Р. Румъния двама иракски граждани и един сирийски гражданин, а именно: Р. К., роден на *** г. в Ирак, С. С., роден на *** г. в Ирак и Д. Б., роден на *** г. в Сирия, без разрешение на надлежните органи на властта, като превежданите лица не са български граждани и за целта е използвано МПС – товарен автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Крафтер 2,5 ТДИ“, рег. № СА8334КК, негова собственост, като престъплението не е довършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК.
Страните се съгласяват за това престъпление на подсъдимия А.Д.Т. на основание чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 66, ал. 1 от НК, да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок 9 /девет/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 / три/ години.
На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия А.Д.Т. не следва да се налагат и кумулативно предвидените в чл. 280, ал. 2 от НК наказания „глоба“ и конфискация“.
С деянието си обвиняемият А.Д.Т. не е причинил имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.
По делото няма направени разноски, които да подлежат на възстановяване.
На основание чл. 53, ал. 1, б. „б“ от НК отнема в полза на Държавата веществените доказателства – превозното средство товарен автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Крафтер 2,5 ТДИ“, рег. № СА8334КК, ведно с 1 бр. контактен ключ, които са на съхранение в ГПУ – Видин.
Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.                      
                       С П О Р А З У М Е Л И     С Е :
ПОДСЪДИМ:                                        ЗАЩИТНИК:
           /А.Т./                    /АДВ. М.П./
                                    ПРОКУРОР:
                                              /СВЕТОСЛАВ КРЪСТЕВ/
Съдът счита, че постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала, поради което и на основание чл. 384, ал. 3 във връзка с чл. 382, ал. 7 от НПК
                                    ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП - Видин, представлявана от прокурор Светослав Кръстев, адв. М.П. и подсъдим А.Т..
Съдът ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 1000.00 лева, взета спрямо подсъдимия А.Т..
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 878/2019 г. по описа на Районен съд-Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
Протоколът написан в с.з. в 14.10 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                 СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници