Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 489-2019
 МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА №254/21.06.2019 Г. ПО НОХД № 489/2019 Г. ПО ОПИСА НА ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД
          Делото е образувано по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура-Видин, с който е повдигнато обвинение против  подсъдимият     Д.С.Ц., роден на ***г*** с постоянен адрес *** и с адрес за призоваване-гр.Видин, ул.”Свети Ромил Видински”-№92, ап.2, българин, българско гражданство,неженен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН- ********** , в това, че на 31.12.2107г. в гр.Видин, Южна промишлена зона, на път Е-79 на изхода на гр.Видин, до ТЕЦ-Видин в бензиностанция „Петрол 3212” в съучастие със С.А.Г. с ЕГН- ********** ***, като извършители отнел чужди движими вещи, а именно пари в български лева и евро на обща стойност 1495.38лв.; 6 броя винетни стикери К1 седмични с единична стойност 67лв. с № 3100118065 до № 3100118070 на обща стойност 402лв. и 96 броя лотарийни билети на Национална лотария на обща стойност 398 лева от владението на М.Й.М. ***, продавач консултант с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, изразяваща се в дърпане и бутане на М. и заплашване с огнестрелно оръжие-пистолет- престъпление по чл.198, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК, и против подсъдимия     С.А.Г., роден на ***г*** с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН- **********, в това, че на 31.12.2107г. в гр.Видин, Южна промишлена зона, на път Е-79 на изхода на гр.Видин, до ТЕЦ-Видин в бензиностанция „Петрол 3212” в съучастие с  Д.С.Ц. с ЕГН- ********** ***, като извършители отнел чужди движими вещи, а именно пари в български лева и евро на обща стойност 1495.38лв.; 6 броя винетни стикери К1 седмични с единична стойност 67лв. с № 3100118065 до № 3100118070 на обща стойност 402лв. и 96 броя лотарийни билети на Национална лотария на обща стойност 398 лева от владението на М.Й.М. ***, продавач консултант с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, изразяваща се в дърпане и бутане на М. и заплашване с огнестрелно оръжие-пистолет- престъпление по чл.198, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК.
         Представителят на РП-Видин заяви в с.з., че поддържа обвинението така, както е повдигнато с обвинителния акт.
         Подсъдимият Ц., лично и чрез защитника си, заяви в с.з., че се признава за виновен по така повдигнатото обвинение и съжалява за стореното.
        Подсъдимият лично и чрез защитника си, заяви в с.з., че се признава за виновен по така повдигнатото обвинение и съжалява за стореното.
         По делото няма конституиран частен обвинител и граждански ищец.
         Съдът, като се запозна с доказателствата, прие за установено следното:
        Свидетелят М.Й.М., работи на длъжност продавач-консултант в бензиностанция „Петрол 3212" находяща се на изхода на град Видин, в близост до ТЕЦ - Видин. На 31.12.2017г. била на работа нощна смяна. Между 04.25 и 04.30 маса в бензиностанцията нахлули тичайки две маскирани пица. Единият от тях насочил пистолет към св. М., а другият държал в ръката си палка. Лицето с пистолета я издърпало от стола и дърпайки и бутайки я и казал да го заведе в офиса на бензиностанцията. Докато вървели към офиса лицето непрекъснато бутало св. М. с насочен към нея пистолет. Поискал да му покаже касата, но св. М. му обяснила, че в офиса няма каса. Тогава отново бутайки я завел пред тезгяха, където другото лице ровело в касата и я попитало къде са винетките. Взели наличните пари от касовото пространство, в това число монетник с монети в левове и евро, винетни стикери и лотарийни билети. Малко след това лицето с пистолета казало да тръгват и двамата тичешком излезли от бензиностанцията. На излизане от бензиностанцията изпуснали палката, която единият от двамата държал при нахлуването им в обекта. Св. М. веднага излязла от бензиностанцията, за да види дали ще се качат в някакво моторно превозно средство, но отвън не ги чакал автомобил. Двамата притичали през пътното платно като направо навлезли в храстите без да осветяват пътя си. Св. М. се върнала в бензиностанцията, натиснала „паник бутона" и се обадила на св. Таня Павлова Тодорова управител на бензиностанцията. По-късно била извършена ревизия, в хода на която било установено, че в следствие от извършения грабеж в бензиностанция «Петрол 3212» - изход Видин Е-79 са отнети следните движими вещи: парични средства в лева и евро общо на стойност от 1495, 38 лева, винетни стикери за  - 6 броя седмични стикери с единична стойност от 67 лева, на обща стойност 402 лева и лотарийни билети на Национална лотария - 96 броя на обща стойност 398 лева. По делото е приложен Констативен протокол от 31.12.2017г. за установените липси. Видно от показанията на св. М. практика в бензиностанцията било всички монети било в левове или евро да се увиват с тиксо. В зависимост от поминала на монетите, същите се стиковат или по 10 бр. в опаковка или по 5бр. в опаковка. В момента на извършване на грабежа в касовата зона па гишето е имало сумата от 150 евро в монети, опаковани с тиксо. Монетите били с различен номинал, а именно от 2 евро и 1 евро.Общият брой ма опаковките бил 15бр., като монетите във всяка опаковка били смесени е различен номинал. В друга картонена кутия , находя ща се също на касовата зона имало сумата от 107лв. също във вид на монети. Поминала им бил най-различен - от 10ст.„ 20ст., 5(0ст. и 1лв. Те също били опаковани с тиксо по 10бр. монети в опаковка. В монетарника имало сумата от над 1000лв. При извършения на 31.12.2017г. - оглед на местопроизшествие в бензиностанция „Петрол 321 2" е установена черна метална, сгъваема палка като същата е иззета с протокол по реда на НПК. Протокола е представен за одобрение в законоустановения срок и одобрен от РС-Видин. На 05.01.2018г. при извършеното претърсване в условията на адрес, обитаван от подсъдимия Д.С.Ц., в следствие на което част от вещите, които са намерени и иззети са парчета с различна дължина от тиксо /скоч/ прозрачни, парчета части от изгорели билети на националната лотария, парчета от метални стопилки от машинки за ципове и от черна текстилна материя. Вещите са иззети от пепелник на печка за дърва и въглища. Направени са необходимият брой снимки, изготвен е фотоалбум. Видно от разпита на св. Николай И. Найденов - собственик на обменно валутно бюро, находящо се в гр. Видин на ул."Ал. Стамболийски" №4, на 02.01.2018г. около 18:12 часа в неговото обменно бюро е влязло лице от мъжки пол, на видима възраст от около 26-28 години, което е дало за обмяна голям брой еврови монети. Евровите монети били 61бр. с поминал от 2 евро и 1 1бр. монети с номинал от 1 евро. На св. Найденов му направило впечатление, че за първи път някой му носи за обмяна толкова много еврови монети, като забелязал, че на две от монетите имало парченца прозрачно тиксо. Св. Найденов е предоставил за нуждите на разследването записи от камерите за видеонаблюдение за въпросния период от време. Извършено е разпознаване на лице, обективирано в протокол от 05.01.2018г., при което св. Найденов по категоричен начин е разпознал Д.С.Ц. като лицето, което на 02.01.2018г. му е предоставило 61 броя монети, с номинал от 2 евро и 11 броя монети, с номинал от 1 евро, всички на обща стойност от 133 евро за обмяна в неговото обменно бюро. С Протокол за доброволно предаване от 05.01.2018г. св. Найденов е предал 61 бр. еврови монети с номинал от 2 евро всяка и 11бр. еврови монети с номинал 1 евро всяка. При извършения оглед на веществени доказателства, обективиран в Протокол за оглед на ВД от 10.01.2018г. е установено, че на 15 бр. от монетите с номинал от 2 евро има остатъци от залепени парчета тиксо, и па 2бр. от монетите с номинал 1 евро има остатъци от залепени парче!а тиксо. Изготвен е фотоалбум, който е приложен по делото /л. 171 от Том II/. По досъдебното производство е назначена и изготвена лицево-идентификационна експертиза, на предоставените записи от обменното бюро в гр. Видин от св. Найденов. От заключението на същата, обективирано в Протокол №ЛИ-02/05.01.2018г. е установено, че подсъдимият Д.С.Ц. е лицето, което на 02.01.2018г. е дало за обмяна голям брой еврови монети в обменно валутно бюро в гр. Видин, находящо се на ул."Ал. Стамболийски" №4. Свидетелят Цветомир Стоянов Г. твърди, че същият е в близки отношения с подсъдимите Ц. и Г.. На 31.12.2017 г. около02.30 часа на личния му мобилен телефон с номер 0893734717 му се обадил подсъдимият  С.Г. от неговия мобилен телефон с номер 0893888464 и му казал да дойде с автомобила си да го вземе от града. Казал му, че заедно с другия подсъдим - Д.Ц. се намират след бензиностанция „Съни ойл". Шофирайки по околовръстния път от село Капитановци, покрай бензиностанция „Съни Ойл" свидетелят Цветан Г. ги видял в ляво на пътя, след надлеза за кв. „Нов път" и ги качил в автомобила си. Подсъдимият С.Г. му казал да ги закара до бензиностанция „Петрол". След това му казал да обърне и се върнали на бензиностанция „Съни ойл". След това С.Г. отново му казал да кара към бензиностанция „Петрол" като му наредил да се движи бавно. Отминали бензиностанцията и преди табелата за край на гр. Видин, С.Г. го накарал да обърне и да се върне. Отминали бензиностанция „Петрол" и на около I километър след пея, преди отбивката за околовръстния път С.Г. го накарал да спре и двамата обвиняеми слезли от автомобила . Свидетелят Г. ги погинал къде отиват, като С.Г. му отговорил, че отиват да вземат оборота от бензиностанцията. Свидетелят Г. помислил, че се шегуват, изчакал на място и видял, че двамата подсъдими действително се отправили към бензиностанцията. Изпушил една цигара и като видял, че все още не се връщат, продължил по околовръстния път като на разклона за село Рупци спрял и зачакал. След около 20 минути С.Г. му се обадил по телефона и му казал да се прибира, че няма да правят нищо. Изложеното в разпита на свидетеля Г. се потвърждава и от анализа на предоставените трафични данни от мобилните оператори, както и от анализа на данни от АИС „Пътна карта" приложени към досъдебното производство.От разпита на свидетеля Мирослав И. Крумов - таксиметров шофьор, който също познава двамата С.Г. и Д.Ц. се установява, че на 02.01.2018г. около 14.00 ч. Д.Ц. му се обадил по телефона и поискал да го закара до гр. Лом. Св. Крумов взел подсъдимия Ц. ***, който бил заедно с подсъдимия С.Г. и свидетелката Санела Каменова. Когато пристигнали в Лом. спрял на паркинг в центъра в близост до автогарата. Ц. и Г. тръгнали към центъра на града, а свидетелката Санела Каменова останала и автомобила със свидетеля Крумов да ги изчака. След около 30-40 минути двамата се върнали и тръгнали обратно за гр. Видин. Влизайки в гр. Видин Д.Ц. казал на св. Мирослав Крумов да спре на пазара, за да види дали работи някое обменно бюро. Крумов спрял таксито на улица „Цар Симеон Велики" точно срещу „Пътно управление". Подсъдимият Ц. слязъл, като след 2-3 минути се върнал. Малко след това пак слязъл и казал да го изчакат пет минути. След като се върнал в автомобила попитал св. Крумов дали може да му плати курса до гр. Лом с 20 евро на монети от по 1 и 2 евро. Той се съгласил. След това ги откарал до заведение „Мериам", където ги оставил, а той отишъл до бензиностанция „Съни Ойл", където обменил евровите монети. Последното се потвърждава от разпита на свидетеля Симона Велева -продавач-консултант към „Сьни ойл"' АД, която е заявила, че на 02.01.2018г. св. Крумов е обменил при нея 20 евро на монети. По делото е установена и разпитана в качеството на свидетел Петя Христова Маринова от град Лом - служител в офис на „Уестърн Юниън" , находящ се в гр. Лом, ул."Славянска" №25. Същата е заявила, че на 02.01.2018г. за времето, за което двамата обвиняеми са били в град Лом в офиса при нея е влизало младо момче, и е обменило една банкнота от 50 евро. Попитало я е дали ще може да му обмени 160 евро на монети от по 1 и 2 евро. Св. Маринова му обяснила, че по принцип не обменят валута на монети и ще трябва да се обади на управителя да го попита, но лицето е напуснало офиса без да каже нищо. Анализът на графичните данни показва следното: СИМ карта с №0893888464 се ползва от С.Г. и той е поддържал постоянна комуникация със СИМ карта с №0893734717, ползвана от св. Цветомир Г. във въпросната нощ. Мобилна клетка с №61712, с адрес „Видахим", в чиито обхват попада бензиностанция „Петрол 3212". В 03.32 часа на 31.12.2017г. е регистрирано ползването на мобилен интернет от СИМ картата, ползвана от С.Г. в района на горепосочената мобилна клетка. В 04.01 часа същата карта ползва интернет от мобилна клетка „Видахим". В 04.05 часа е регистрирано изходящо повикване от картата на С.Г. към номера на св. Цветомир Г., регистрирано от клетката на „Видахим". В 04.25 часа има регистрирано изходящо повикване от картата на оСветлин Г. към картата на св. Цветомир Г., регистрирано от клетката па „Видахим". От СИМ картата на Д.Ц. в този период от време, когато е извършено престъпното деяние не са провеждани разговори, които да са засечени от мобилните клетки на операторите. Може да се направи извод, че в момента преди фактическото извършване на престъплението С.Г. се е намирал в района на бензиностанция „Петрол 3212". попадаща в обхвата на клетка „Видахим", като е провел разговори със св. Цветомир Г., който по това време не е бил в този район. След извършване на престъплението в 05.11 часа е проведена комуникация между горните две лица, като св. Цветомир Г. ***. Горното се потвърждава и от анализа на данни от ЛИС „Пътна карта". Лек автомобил с per. № ВН 2253АА, марка „Пежо", модел 406, е собственост на Наталия Дочева Маринова - майка на св. Цветомир Г., но се управлява от него. Анализът потвърждава движението на въпросния автомобил както е споменато в свидетелските показания на св. Цветомир Г., с малки несъвпадения, а именно в 03:59:59 часа на 31.12.2017г. въпросния лек автомобил е засечен и преминал през контролна точка гр. Видин, с посока на движение „Калафат - Монтана", след това вече не е засичан да преминава през контролни точки на АИС „Пътна карта". Видно от заключението на назначената и изготвена ДНК експертиза изготвена от специалист в областта на ДНК профилиране на веществени доказателства в сектор ДНК анализи" в ЦЕКИ (Център за експертни криминалистични изследвания) към НИК - МВР, е установен биологичен материал по обекта, изпратен за изследване - черна сгъваема палка, който може да се сравнява с профила на конкретно лице. В заключението на Протокол за извършена експертиза №18/Д11К-202 от 01.06.2018г. е посочено, че сместа, установена за биологичен материал по черна сгъваема палка, описана като обект №1 в СМЕ на ВД №18/ДНК 182 на НИК МВР присъства подсъдимият С.А.Г. с ЕГН **********, регистриран в Националната ДНК база данни. Тоест генетичния материал, установен по обекта, изпратен за изследване, има съвпадение с биологичния материал на С.А.Г. (по обекта - черна метална, сгъваема палка, която е използвана от извършителите на грабежа и е иззета при огледа на местопроизшествие е установен генетичен материал па единия подсъдим С.А.Г.). По делото е приложена съдебно-оценъчна експертиза . Назначена и изготвена е техническа експертиза от експерти при НИК - МВР - София на предоставените за изследване телефони и СИМ карти. Извършен е анализ на предоставената на оптични носители информация от изследваните мобилните апарати и приложенията в тях за интернет комуникация от експерт в областта на телекомуникационните технологии в ЦЕКИ към НИК - МВР.
        Така установената фактическа обстановка се потвърждава от  показанията на свидетелите, заключенията на вещите лица, които съдът приема като обективно, безпристрастно и компетентно съставени, самопризнанията на двамата подсъдими, както  и от приетите писмени доказателства.
         Между посочените гласни и писмени доказателства и заключенията на вещите лица,у както и самопризнанията на подсъдимите няма противоречие, поради което Съдът ги кредитира.
         Подсъдимият Ц.  се признава за виновен, съжалява за стореното и се разкайва, съдейства на разследването, което следва да се отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство.   Извършеното престъпление и участието на подсъдимия в него се доказва от показанията на свидетелите, които са последователни, логични, вътрешно непротиворечиви, поради което Съдът ги кредитира. От посочените гласни доказателства, се налага изводът относно извършеното деяние и авторството му. Всички установени по делото релевантни факти относно времето, начина и механизма на извършеното престъпно посегателство, по безспорен начин налагат извода, че именно подсъдимият е автор на престъплението, което е предмет на обвинителния акт.
        Подсъдимият Г.  се признава за виновен, съжалява за стореното и се разкайва, съдейства на разследването, което следва да се отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство.   Извършеното престъпление и участието на подсъдимия в него се доказва от показанията на свидетелите , които са последователни, логични, вътрешно непротиворечиви, поради което Съдът ги кредитира. От посочените гласни доказателства, се налага изводът относно извършеното деяние и авторството му. Всички установени по делото релевантни факти относно времето, начина и механизма на извършеното престъпно посегателство, по безспорен начин налагат извода, че именно подсъдимият е автор на престъплението, което е предмет на обвинителния акт. 
         При това положение съдът счита, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.198, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК. Видно от приложената справка за съдимост, по отношение на подс. Ц.  е отразено условно осъждане, като към момента на деянието изпитателният срок е изтекъл, и съгласно чл. 86 към този момент са били настъпили предпоставките за реабилитация по право, което следва да се приеме за смекчаващо отговорността обстоятелство.
          При това положение съдът счита, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.198, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК . Видно от приложената справка за съдимост, по отношение на подс. Ц.  е отразено условно осъждане, като към момента на деянието изпитателният срок е изтекъл и съгласно чл. 86 към този момент са били настъпили предпоставките за реабилитация по право, което следва да се приеме за смекчаващо отговорността обстоятелство.
           От субективна страна подсъдимият Ц. е съзнавал противообществения характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните последици и е  искал настъпването им. Деянието е извършено с пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК, който извод се налага от конкретното поведение на подсъдимия.
            От субективна страна подсъдимият Г. е съзнавал противообществения характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните последици и е  искал настъпването им. Деянието е извършено с пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК, който извод се налага от конкретното поведение на подсъдимия.
          От обективна страна подсъдимият     Д.С.Ц., роден на ***г*** с постоянен адрес *** и с адрес за призоваване-гр.Видин, ул.”Свети Ромил Видински”-№92, ап.2, българин, българско гражданство,неженен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН- **********,***, Южна промишлена зона, на път Е-79 на изхода на гр.Видин, до ТЕЦ-Видин в бензиностанция „Петрол 3212” в съучастие със С.А.Г. с ЕГН- ********** ***, като извършители отнел чужди движими вещи, а именно пари в български лева и евро на обща стойност 1495.38лв.; 6 броя винетни стикери К1 седмични с единична стойност 67лв. с № 3100118065 до № 3100118070 на обща стойност 402лв. и 96 броя лотарийни билети на Национална лотария на обща стойност 398 лева от владението на М.Й.М. ***, продавач консултант с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, изразяваща се в дърпане и бутане на М. и заплашване с огнестрелно оръжие-пистолет- престъпление по чл.198, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК .
          От обективна страна подсъдимият     С.А.Г., роден на ***г*** с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН- **********,***, Южна промишлена зона, на път Е-79 на изхода на гр.Видин, до ТЕЦ-Видин в бензиностанция „Петрол 3212” в съучастие с  Д.С.Ц. с ЕГН- ********** ***, като извършители отнел чужди движими вещи, а именно пари в български лева и евро на обща стойност 1495.38лв.; 6 броя винетни стикери К1 седмични с единична стойност 67лв. с № 3100118065 до № 3100118070 на обща стойност 402лв. и 96 броя лотарийни билети на Национална лотария на обща стойност 398 лева от владението на М.Й.М. ***, продавач консултант с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, изразяваща се в дърпане и бутане на М. и заплашване с огнестрелно оръжие-пистолет- престъпление по чл.198, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК..
          Причина за извършеното деяние е ниската правна култура на подсъдимите Ц. и Г., слабите им морално - волеви задръжки, желанието им за обогатяване по незаконен начин и несъобразяването им с установения правов ред в страната.
         Независимо, че по отношение на предходните условни осъждания на подсъдимите Ц. и Г. са настъпили предпоставките на чл. 86 от НК за реабилитация по право към момента на деянието, съдът счита, че условното осъждане не означава, че е забранено на подсъдимите да вършат престъпления единствено през изпитате3лния срок, а въобще да не вършат престъпления. Поради това следва да се приеме, че прилагането на чл. 66 от НК по отношение на двамата подсъдими няма да произведе поправителен и превъзпитателен ефект спрямо извършителите.
          Съдът приема ,че делът на подсъдимите Ц. и Г. в общата престъпна дейност е равен, както личи от доказателствата по делото, при доказаната общност на умисъла и под формата на извършителство, поради което следва да бъдат третирани от съда при определяне на вида и размера на наказанието по идентичен начин
          Поради изложеното на подсъдимия Ц. следва да се определи наказание по вид лишаване от свобода с ефективно изтърпяване, като по отношение на размера поради посочените смекчаващи обстоятелства, включително и съдеействието му на съдебното производство, следва да се определи на предвидения минимум и на основание чл. 58а, ал. 1 от НК да се намали с 1/3.
          На подсъдимия Ц. следва да се определи наказание по вид лишаване от свобода с ефективно изтърпяване, като по отношение на размера поради посочените смекчаващи обстоятелства, включително и съдеействието му на съдебното производство, следва да се определи на предвидения минимум и на основание чл. 58а, ал. 1 от НК да се намали с 1/3.
          Съдът счита, че не са налице предпоставки за прилагане на чл. 55 от НК по отношение и на двамата подсъдими, тъй като не са налице многобройни или изключителни смекчаващи обстоятелства или път едно, но изключително такова, поради агресивността и интензитета на накърняване на защитеното от закона обществено отношение, фактът, че е упражнени сила и заплашване с използване на маски, дърпане и бруталното поведение с използване на посочените в обвинителния акт предмети, по отношение на беззащитно към този момент лице от женски пол, което завишава обществената опасност на деянието и дейците.
           Съдът, съобразявайки горното и разпоредбата на чл. 54 от НК, приема, че целите на наказанието по чл. 36 от НК ще се постигнат, и на основание чл. 58а, ал. 1 от НП,  като следва да се признае  подсъдимият     Д.С.Ц., роден на ***г*** с постоянен адрес *** и с адрес за призоваване-гр.Видин, ул.”Свети Ромил Видински”-№92, ап.2, българин, българско гражданство,неженен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН- ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.12.2107г. в гр.Видин, Южна промишлена зона, на път Е-79 на изхода на гр.Видин, до ТЕЦ-Видин в бензиностанция „Петрол 3212” в съучастие със С.А.Г. с ЕГН- ********** ***, като извършители отнел чужди движими вещи, а именно пари в български лева и евро на обща стойност 1495.38лв.; 6 броя винетни стикери К1 седмични с единична стойност 67лв. с № 3100118065 до № 3100118070 на обща стойност 402лв. и 96 броя лотарийни билети на Национална лотария на обща стойност 398 лева от владението на М.Й.М. ***, продавач консултант с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, изразяваща се в дърпане и бутане на М. и заплашване с огнестрелно оръжие-пистолет- престъпление по чл.198, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК  за което и на основание чл.198, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК  във връзка с чл.36 и чл. 58а, ал.1 от НК следва да се осъди подсъдимият Д.С.Ц. със снета по делото самоличност,  като  определя наказание „ Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ и му намалява с 1/3, като му се наложи окончателно наказание „ Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи при „Общ” режим на основание чл.57, ал.1,т.3 от ЗИНЗС, като на основание чл.59, ал.1, т.1 и т.2 от НК приспада времето през което подсъдимия е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение” Домашен арест”, и следва да се признае подсъдимият     С.А.Г., роден на ***г*** с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН- ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.12.2107г. в гр.Видин, Южна промишлена зона, на път Е-79 на изхода на гр.Видин, до ТЕЦ-Видин в бензиностанция „Петрол 3212” в съучастие с  Д.С.Ц. с ЕГН- ********** ***, като извършители отнел чужди движими вещи, а именно пари в български лева и евро на обща стойност 1495.38лв.; 6 броя винетни стикери К1 седмични с единична стойност 67лв. с № 3100118065 до № 3100118070 на обща стойност 402лв. и 96 броя лотарийни билети на Национална лотария на обща стойност 398 лева от владението на М.Й.М. ***, продавач консултант с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, изразяваща се в дърпане и бутане на М. и заплашване с огнестрелно оръжие-пистолет- престъпление по чл.198, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК  за което и на основание чл.198, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК  във връзка с чл.36 и чл. 58а, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия  С.А.Г. със снета по делото самоличност,  като  определя наказание „ Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ и му намалява с 1/3, като следва да му се наложи окончателно наказание „ Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи при „Общ” режим на основание чл.57, ал.1,т.3 от ЗИНЗС, като на основание чл.59, ал.1, т.1 и т.2 от НК следва да се приспадне времето през което подсъдимия е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение” Домашен арест”.
         Вещественото доказателство- Една черна метална,  сгъваема палка,
иззета  с   протокол  за   оглед   на   31.12.2017г.  запечатана  след   извършена експертиза с бежова хартия с рег.№2399, послужила за извършване на престъплението- да се отнеме в полза на държавата.
     Вещественото доказателство - мобилен телефон марка Нокиа, модел Експрес Мюзик с ИМЕЙ:359329020509196,ведно със СИМ карта на Мобилтел- да се върне на подсъдимия Д.С.Ц..
     Вещественото доказателство-  мобилен телефон марка ,. СОНИ" (SONY),модел`„Експирия" (XPERIA), с  ИМЕЙ№ 354188074516528,  който се отключва с парола - 7777, със СИМ карта с №0893888464 да се върне на подсъдимия С.А.Г..
     Вещественото доказателство - мобилен телефон марка„ZTE” с ИМЕЙ 1 №863356033563265 и ИМЕЙ 2 №863356033588262 й СИМ карта с №0897011540 да се върне на С.П. С.- ЕГН- **********.
     Вещественото доказателство - мобилен  телефон марка„HUAWEV, модел„Р10",  е  ИМЕЙ  №  864038031042570,  със  СИМ  карта   на  Теленор с №0893734717- да се върне на Ц. С. Г.- ЕГН- **********.
     Вещественото доказателство - мобилен телефон марка ., Самсунг" (SAMSUNG), модел-S5-NEO, с ИМЕЙ №353008078070956, със СИМ карта и карта памет-2GB-да се върне на С. С. К..
     Вещественото доказателство -    мобилен    телефон   марка   „СОНИ"    (SONY),    модел„Експирия"(XPERIA), c ИМЕЙ №358125071397072- да се върне на Б. Р. Р. ЕГН- **********.
      Вещественото доказателство - Спортно мъжко  долнище —  панталон,   с маскировъчен  десен,   с   преобладаващи кафяво-зелени разцветки, с черен ластик на крачолите- да се върне на подсъдимия С.А.Г..
      Вещественото доказателство -билет на Национална лотария, с наименование „Златните пирамиди за милиони" МФ серия  А 2017 с№46-188894-098- да се върне на собственика  Т.Т. УПК3212-Видин.
Веществените доказателства- Парчета с различна дължина от тиксо (скоч) прозрачни; две парчета част от изгорели билети па Национална лотария,  като на едното се виждат буквите „оналиа ...рия"; две парчета от метални стопилки от машинки за ципове и 4 броя стопилки от черна текстилна материя; спортен комплект от памучна материя, от горна и долна част с тъмно син цвят с бели пръски -петна, като на горнището има качулка с бели връзки и цип, на дясна половина има логото на „ADIDAS", a на лявата половина има изписано от рамото надолу надпис „ADIDAS", на долнището има същото лого на „ADIDAS" до левия джоб; един чифт спортни, черни платнени обувки, с надпис на езика „ADIDAS", c размер № 44; и един брой мъжко спортно долнище, с тъмно син цвят на бели пръски, с надпис на етикет „RICH Tex" – да се върнат на подсъдимия Д.С.Ц..
        Вещественото доказателство -амфетамин - да се изпрати на ЦМУ-София за унищожаване.
         Вещественото доказателство - един пистолет, марка „Екол” с № 143041-  да се изпрати на служба КОС при ОД МВР-Видин.
        Веществените доказателства -  72 бр. монети евро с номинал 1 и 2 евро да се върнат на Таня Тодорова УПК3212-Видин.
         Следва да се осъдят подсъдимите  Д.С.Ц. и С.А.Г. със снета по делото самоличност  да заплатят СОЛИДАРНО разноските по делото, като заплатят по сметка на ОД МВР-Видин сумата в размер на  2919.1лв., изразходвана за изготвяне на експертизи и възнаграждение на вещи лице на досъдебното производство.
         Водим от горното Съдът постанови присъдата си.
                                                  Р А Й О Н Е Н    С Ъ Д И Я  :
Версия за печат
Свързани страници