Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 776-2019
РЕШЕНИЕ
№ 
гр. Видин, 09.07.2019 г.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, на девети юли две хиляди и деветнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕТКОВ
                                         Съд. заседатели: 1.  
                                                                      2.   
 
при секретаря: Г. Начева и с участието на прокурора  разгледа докладваното от СЪДИЯ ПЕТКОВ АНД № 776 по описа за 2019 г. и въз основа на данните по делото и закона
ПРИСЪДИ:
     
ПРИЗНАВА Т.Б.Й., с ЕГН: **********, родена на *** ***, българска, българско гражданство, основно образмование, разведена, неосъждана, живуща ***, управител на „Имоти корект комп“ ЕООД за ВИНОВНА в това, че: На 11.09.2017 г. в гр. Видин, пред И.Г.Д. от гр. Видин, представител на Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, филиал гр. Видин, съзнателно се ползвала от неистински официален документ, а именно документ за завършено средно образование – Диплома № 4325/12 от 02.07.2001 г., на който е придаден вид, че е издаден от „Национална финансово-стопанска гимназия“ – гр. София на иметона Т.Б.Й., зада докаже пред университета, че има завършено средно образование и може да кандидатства и да бъде приета за студент в него през кандидатстуденстската и учебна година 2017 г. - 2018 г., като от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност и случаят е маловажен – престъпление по чл. 206, във вр. с чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 4, т. 2 във вр. с ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78 А от НК, я освобождава от наказателна отговорност и й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00/хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Видински окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници