Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2019 (180)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 754-2019
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 19.06.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на  деветнадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. П.
                                            Съдебни заседатели: 1. С.М. 
                                                                                      2. С.Н.
 
при участието на секретаря М. В. и прокурора Р. М.
сложи за разглеждане НОХД № 754 по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ ПЕТКОВ
На именното повикване в 9.45 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор М.
Подсъдимият М.Р. Бакер Таммо се явява,  редовно призован.
В залата се явява адв. Л.К.М. *** за служебен защитник на подсъдимия М.Р. Б.Т.
В залата се явява А.Д. преводач от български език на арабски и обратно.
Съдът ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА адв. Л.К.М. *** за служебен защитник на подсъдимия М.Р.Б., вписан под № 4241 в НРПП.
По хода на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.
АДВ. ИВАНОВ: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание. 
ПОДСЪДИМАТА Виолета Панайотова: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
Съдът ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
На основание § 114 съдът разяснява правата на страните по чл.248, като настоящото съдебно заседание следва да се счита като разпоредително такова. Страните следва да вземат отношение по следните въпроси:
1. Подсъдно ли е делото на съда;
2. Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
3. Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;
5. Разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
6. Взетите мерки за процесуална принуда;
7. Искания за събиране на нови доказателства;
8. Насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.
ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Не считам, че има основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника на подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ.  М.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ М.Р. БАКЕР ТАММО: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получил препис от обвинителния акт. 
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното такова. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
 На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
 СНЕМА самоличността на подсъдимия.
 М.Р. Б. Т. – роден на 17.04-1966 г. в С., сириец, сирийско гражданство, постоянно пребиваващ чужденец в Дания, женен, неосъждан, основно образование, безработен, без адрес в Р. Б., с датски документ за пътуване на бежанец № 425044544/25.07.2015 г. и датско разрешително за пребиваване № DK082335/06.05.2015 г.
 ПОДСЪДИМИЯТ БАКЕР ТАММО: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
 АДВ. М.: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на прокуратурата, съгласно което подсъдимия М.Р.Б. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 21.05.2019 г. на ГКПП – Дунав мост В. – К.направил опит да проведе през границата на страната от Р. Б. в Р. Р. чуждия гражданин Н.А., роден на *** г. в Сирия без разрешение на надлежните орани на властта, като превежданиятне е български гражданин и за превеждането е използано моторно превозно средство – лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера“ с датски рег. № CG37404, лична собственост и като престъплението не е довършено поради независещи от дееца причини – престъпление по чл.280, ал.2, т. 3 и т. 4, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1  от НК, за което и на основание същия текст и във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде наложено наказание Лишаване от свобода за срок шест месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК да не се налага на подсъдимия наказание глоба и конфискация.
На основание чл. 280, ал. 4 от НК вещественото доказателство – лек автомомил марка „Нисан“, модел „Алмера с с датски рег. № CG37404, ведно с контактен ключ и датско СРМПС Част 1 и Част 2 с № 16005595 за лекия автомобл – на съхранение в ГПУ Видин  се отнема в полза на държавата.
  ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с това споразумение. Моля да бъде одобрено. Същото не противоречи на закона и морала.
  ПОДСЪДИМИЯТ М.Р. Бакер Таммо: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението, съгласна съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.
 
               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :
ПОДСЪДИМ:                                               ПРОКУРОР:
/М.Р. . Т./                    /Р. М./
АДВОКАТ:
         /Л.М./
Съдът като взе предвид постигнатото между страните споразумение и че то не противоречи на закона и морала, както и заявеното от подсъдимия М.Р. Бакер Таммо приема, че споразумението може да бъде прието, за което и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК
                                О П Р Е Д Е Л И :
        ОДОБРЯВА споразумението постигнато между страните и изложеното по-горе, съгласно което:
        ПОДСЪДИМИЯТ   М.Р. Б. Т. – роден на *** г. в С., сириец, сирийско гражданство, постоянно пребиваващ чужденец в Д., женен, неосъждан, основно образование, безработен, без адрес в Р. България, с датски документ за пътуване на бежанец № 425044544/25.07.2015 г. и датско разрешително за пребиваване № DK082335/06.05.2015 г.  се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 21.05.2019 г. на ГКПП – Дунав мост В. – Калафат направил опит да проведе през границата на страната от Р. Б. в Р. Р. чуждия гражданин Нажъм Алали, роден на *** г. в Сирия без разрешение на надлежните орани на властта, като превежданиятне е български гражданин и за превеждането е използано моторно превозно средство – лек автомобил марка „Нисан“, модел „Алмера“ с датски рег. № CG37404, лична собственост и като престъплението не е довършено поради независещи от дееца причини – престъпление по чл.280, ал.2, т. 3 и т. 4, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1  от НК, за което и на основание същия текст  и във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание Лишаване от свобода за срок шест месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК да не се налага на подсъдимия наказание глоба и конфискация.
На основание чл. 280, ал. 4 от НК вещественото доказателство – лек автомомил марка „Нисан“, модел „Алмера с с датски рег. № CG37404, ведно с контактен ключ и датско СРМПС Част 1 и Част 2 с № 16005595 за лекия автомобл – на съхранение в ГПУ Видин  се отнема в полза на държавата.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Р. Бакер Таммо, със снета по делото самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Видин сумата от  40 лева, представляваща разноски за преводач.
            На основание чл. 24, ал. 3 от НК Съдът 
                     О П Р Е Д Е Л И :
            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 754/2019 г. по описа на ВРС. 
            ОБЯВЯВА на страните, че споразумението е окончателно и има силата на влязла в сила присъда.
            ОПРЕДЕЛЕНЕТО не подлежи на обжалване.
                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                          СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                                2.
                                            СЕКРЕТАР:
            След одобрение на споразумението Съдът се занима с мярката за неотклонение, за което
                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :
            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение взета спрямо подсъдимия М.Р. Б. Т. – роден на *** г. в Сирия „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“.
            Определението влиза веднага в сила.
            На преводача А. Д.да се изплати сумата в размер на 40 лв. от бюджета.
            На съдебните заседатели ще се изплати възнаграждение съгласно Наредбата за съдебните заседатели.
            Протоколът написан в съдебно заседание в   10.00  часа.
                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                           СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                                  2.
Версия за печат
Свързани страници