Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 937-2019
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 13.06.2019 г.
          Районен съд – гр. Видин, Гражданско отделение, в публично съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ДАНИЕЛ Д.
при участието на секретаря ........... Оля Петрова и прокурора Илиян Иванов ....... сложи за разглеждане гр.д № 937  по описа за  2019 г.    докладвано от съдия Д.:
                      На именното повикване в 09.50 часа се явиха:
                        Молителка М.А.Т., редовно призована не се явява и не изпраща представител. Постъпила е молба от процесуалния й представител, с която заявяват, че на основание чл. 232 от ГПК оттеглят молбата и молят производството да бъде прекратено.
                        За РП – Видин, редовно призовани се явява прокурор Илиян Иванов.
                        Община Видин, редовно призовани, представител не се явява.
                        Заинтересованата страна Р.Л.Н., нередовно призован не се явява. Призовката е върната в цялост с писмо с отбелязване, че по данни на майката на Р.Н. същият се намира в чужбина и тя отказва да получи призовката.
                        По хода на делото.            
  ПРОКУРОРЪТ ИВАНОВ: С оглед оттеглянето на молбата, моля да прекратите производството по делото.
 Съдът, съобразявайки становището на молителя, намира, че са налице условията на чл. 232 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.
 Водим от горното, Съдът
                                           ОПРЕДЕЛИ:
 ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 937/2019 г. по описа на РС – Видин на основание чл. 232 от ГПК поради оттегляне на иска.
 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС – Видин в едноседмичен срок, считан от днес за РП - Видин и от връчване на съобщението за останалите страни.
         Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09.55 часа.
                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                  СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници