Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 572-2019
                                                   Р Е Ш Е Н И Е № 282
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 12.06.2019г.
            Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на тринадесети Май, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                      
                                                          Председател : Тодор Попиванов          
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 572 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Искът е с правно основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/.
Делото е образувано по искова молба от Л.М.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, представлявана от кмета на общината.
        Мотивиран от горните съображения, Съдът
                                 
     Р   Е    Ш   И:
  
 ДОПУСКА ПРОМЯНА на фамилното име Л.М.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, от „Т.“ на „В.“, като за в бъдеще същата ще носи името: Л.М. В..
След влизане на Решението в сила, препис от него да се изпрати на Община - Видин, обл.Видин за отбелязване в регистъра на населението за промяната в имената.
 Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
               
              РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници