Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 727-2019
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 11.06.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на единадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели:
при участието на секретаря В. У. и прокурора С. К.
сложи за разглеждане НОХД № 727 по описа за 2019 г. докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 12.05 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор К..
Подсъдимият Д.Я.Д. се явява лично и с адв. И.И. – служебен защитник.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. И.: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ПРИЕМА представеното НОХД № 1181/2017г. по описа на Районен съд – Видин.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
Д.Я.Д., с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. София, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, безработен, с начално образование, неженен, неосъждан.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № ***, издадена на 09.10.2017г.  от МВР – София, след което се върна на същия.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящото дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
АДВ. И.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:            
Подсъдимият Д.Я.Д., с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. София, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, безработен, с начално образование, неженен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 18.00 часа на 21.03.2016 г. до 02.10 часа на 22.03.2016 г. в гр. Видин, в помещение на производствена сграда на фирма „А.” ЕООД, находяща се в Южна промишлена зона, собственост на Д. *** – управител на фирмата, в условията  на съучастие като съизвършител с лицата Т.Б.А., Д. А.Б., В.В.Й. и Е. И. А., всичките от гр. София, чрез повреждане на преграда здраво направени за защита на имот – счупване на стъклата на три броя врати и един прозорец и повреждане на една от вратите в областта на заключващия механизъм и повреждане на врата на метална каса, находяща се в едно от помещенията в сградата, чрез използване на технически средства – метална щанга, отвертка, секач и 4 бр. брадви и чрез използване на МПС – лек автомобил марка „Марцедес” модел 500S  с рег. № СВ 64 85 ВВ, собственост на Николай Димчев Илиев от гр. София, отнел от владението на Д. З.А. чужди движими вещи, а именно рамка, съдържаща двете страни на банкнота с номинал 500 евро на стойност 145 лв., метална огнеупорна каса, турско производство на стойност 500 лв., 1 бр. газ сигнален пистолет марка RG9  SELBSTLADE 9, калибър 8 мм. с номер 0310 на стойност 120 лв., 1 бр. газ сигнал пистолет марка RG9  SELBSTLADE 9, калибър 8 мм. с номер 0309 на стойност 120 лв. и сувенирен нож с дръжка под формата на конска глава на стойност 60 лв., негова собственост, като всичките вещи са на обща стойност 945 (деветстотин четиридесет и пет) лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ и т. 4, предл. първо и предл. второ, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2  от НК, за което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ и т. 4, предл. първо и предл. второ, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в законна сила.
ПОДСЪДИМ:                                                   ПРОКУРОР:
           /Д. Д./                                             /С. К./
СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:
                        /И. И./
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото са причинени имуществени вреди, които са репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимия Д.Д. и служебния защитник И.И..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 727/2019 г. по описа на Районен съд – Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
НОХД № 1181/2017г. по описа на Районен съд – Видин следва да се докладва на съдията-докладчик за продължаване на съдопроизводствените действия.
Протоколът написан в съдебно заседание в 12.30 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници