Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по НОХД № 743-2019
П Р О Т О К О Л
гр.В., 11.06.2019 г.
В.ският районен съд в публично съдебно заседание на единадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. П.
                                                                            
при участието на секретаря  М. В. и прокурора И. И.
сложи за разглеждане ЧНД № 743 по описа за 2019 г. докладвано от СЪДИЯ П.
На именното повикване в 15.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – В. се явява прокурор И.
Обвиняемият Ш.К., доведен от органите на ОЗО-В. се явява лично.
В залата се намира адв. В.И.В. *** за служебен защитник на обвиняемия  Ш.К..
В залата се явява преводачът А.Д. от български на арабски език и обратно.
Съдът ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА АДВ.  В.И.В., вписана в НРПП под №  4801, определена от АК – В. за служебен защитник на обвиняемия   Ш.К..
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. В.: Моля да дадете ход на делото.
ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да дадете ход на делото. 
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на обвиняемия:
Ш.К. – роден на *** г. в С., сириец, сирийски гражданин, без адресна регистрация в Р. Б., неосъждан, неженен.
Снема се самоличността на преводача.
А.Д. -  53 год., б.р.
На преводача се напомни наказателната отговорност по чл. 290, ал. 2 от НК, същия заяви, че ще превежда вярно.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. 
          АДВ. В.: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.
          ОБВИНЯЕМИЯТ: Нямам искания за отводи на съдебния състав. Желая делото да се гледа.
ПРОКУРОРЪТ: Други доказателства няма да соча. Моля да дадете ход на делото по същество.
АДВ. В.: Също.
ОБВИНЯЕМИЯТ: Също.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ПРОКУРОРЪТ: Налице са предпоставките на чл. 63 от НПК за вземане на мярка за неотклонение спрямо К.. За престъплението, което му е повдигнато обвинение ЛС и поради това, че няма данни за адрес в Р България и същия може да се укрие и следва да му се вземе най-тежката мярка предвид високата санкция, която се предвижда за такова престъпление. С оглед на това, моля да му вземете най-тежката мярка за неотклонение.
АДВ. В.:  Моля да не налагате най-тежката мярка спрямо подзащитния ми. Моля да предоставите възможност за друга по-лека такава. Събрани са достатъчно доказателства по делото, не можем да представим адрес на който да посочим, че ще отседне подзащитния ми, тъй като той няма такъв регистриран в България. Предоставям на съда да вземе обективно решение.
ОБВИНЯЕМИЯТ: Поддържам това, което е казал моя адвокат. Моля да не бъда задържан под стража.  Признавам се за виновен.
Съдът се оттегли на тайно съвещание, за да постанови определението си.
Съдът, след като се запозна с материалите по досъдебното производство ЗМ 58/2019 г.  по описа на ГПУ - В. установи, че същото е водено срещу  Ш.К. - сирийски гражданин, роден на *** г. в Сирия, за извършено от него престъпление по чл. 279, ал.1 във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК. 
По досъдебното производство с постановление от 09.06.2019 г. лицето Ш.К. роден на *** г. в Сирия, е привлечено, като обвиняем за извършеното престъпление по чл.279, ал.1 във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, а именно:
За това, че на 09.06.2019 г. на ГКПП – Дунав мост В. – К. направил опит да излезе през границата на страната от Р. Б. в Р. Р. без разрешене на надлежните органи на властта, като деянието е останоло недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 279, ал.1 във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК; Повдигнатото обвинение е за тежко умишлено престъпление, съгласно легалната дефиниция дадена в чл.93, т.7 от НК. От материалите по досъдебното производство се съдържат достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил деянието, за което му е повдигнато обвинение, имайки предвид началния етап на разследването, както и че става въпрос за работно обвинение, което в хода на производството може да бъде изменяно.
По делото са налице свидетелски показания,  които съдържат данни за съпричастност на обвинения  Ш.К. с деянието, за което му е повдигнато обвинение. В тази насока са събрани и първоначални гласни доказателства. Обвиняемият не е гражданин на Р България, няма постоянен и настоящ адрес в Р България, няма адресна регистрация. Има за цел да достигне до Западна Европа. От друга страна е налице презюмираната в чл. 63, ал.2, т.2 от НПК хипотеза, в която се приема, че е налице реална опасност лицето да се укрие или да извърши друго престъпление. По делото са ангажирани достатъчно доказателства от страна на РП-В., от които да е видно, че съществува реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление. В изпълнение на визираните в чл.56, ал.3 от НПК обстоятелства с които съдът следва да се съобрази при определяне на мярката за неотклонение счита, че спрямо обвиняемия Ш.К. следва да бъде взета мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”. С вземането на същата ще бъдат изпълнени целите по чл.57 от НПК.
Водим от горното и на основание чл.64, ал.4 НПК Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ВЗЕМА мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” спрямо обвиняемия  Ш.К. от досъдебно производство № ЗМ 58/2019 г.  по описа на ГПУ - В. и по прокурорска преписка № 01541/2019 г.  по описа на Районна прокуратура – В..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в тридневен срок от днес пред ВОС, като в такъв случай Съдът насрочва делото пред ВОС на   18.06.2019 г. от  14.15 часа.
На преводача А.Д. да се заплати сумата в размер на 40 лв. от бюджета за явяване в съдебно заседание.
Протоколът написан в съдебно заседание в  16.00 часа.
      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                              СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници