Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 468-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 04.06. 2019г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 04 юни 2019 година.
                Председател: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                Съдебни заседатели:1.Е.Ц.
                                                                   2.К.Й.
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора       Е. Младенов........……….сложи за разглеждане
НДОХ  468..........  по описа за 2019год. докладвано
от Съдия ДЕЧЕВ.
На именното повикване в  14:30 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Е. Младенов.
Подсъдимия А.Б.Ф.- се явява, доведен от Затвора- Враца от ОЗО-Видин.
В залата се намира и адв.С.И., вписана под № 559  в НРПП,  посочена от АС на АК – Видин и назначена за служебен защитник на  подсъдимия А.Б.Ф. на Досъдебното производство.
 Подсъдимия А.Ф.: Желая да ме защитава адв. С.И. и на съдебното производство.
Съдът              О П Е Д Е Л И :
Назначава адв.С.И. ***, вписана под № 559 в НРПП за служебен защитник на подсъдимия на Съдебното производство.
Пострадалия Л.В.И.- редовно призован-  не се явява.    
 ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ
           ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
           Адв.С.И.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
           ПОДСЪДИМИЯТ А.Ф.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
 Съдът, като констатира, че не са налице основанията за отлагане на разпоредителното заседание по чл.247в от НПК,
                                             О П Р Е Д Е Л И:
            ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
            Съдът, дава възможност на страните да вземат отношение по въпросите по чл.248 от, ал.1 от НПК, като разяснява на същите, че с вземане на становище по чл.248 ал.1 т.3 от НПК се преклудира възможността пред настоящата и следващите инстанции  да се правят нови възражения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.
    Прокурора: Г-н съдия, делото е подсъдно на РС-Видин; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП.  Относно особените правила би могло делото да се гледа при условията на глава 29 от НПК. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Нямам искания за отводи. Нямам искания за изменение на взетата мярка за неотклонение.
    Адв.С.И.: Г-н съдия, делото е подсъдно на РС-Видин; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Няма основание делото да бъде разгледано при закрити врати както и няма основание за прилагане на другите визирани в т.5 на ал.1 от чл.248 от НПК действия. Нямам искане за отмяна на взетата мярка за неотклонение, тъй като сме постигнали споразумение с прокуратурата. Имаме искане делото да се гледа по реда на глава 29 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение с РП Видин.
      Подсъдимия: Поддържам казаното от адвоката си.
         Съдът, след като изслуша прокурора, защитника на подсъдимия, подсъдимия и след запознаване с материалите по делото намира, че същото е подсъдно на съда, няма основание за прекратяване или спиране на нак. производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила което да е довело до ограничаване правата на обвиняемия. Не са налице обстоятелства налагащи разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.  С оглед направеното от страните заявление, че имат готовност да сключат споразумение, то на основание чл.252 ал.1 от НПК делото ще следва да се разгледа незабавно след провеждане на разпоредителното заседание, както и с оглед на същите обстоятелства ще следва да се потвърди взетата мярка за неотклонение” Задържане под стража”.
Водим от горното, Съдът
                      О П Р Е Д Е Л И :
 На основание чл.248 ал.6 от НПК, ОБЯВАВА  на страните, че:
Делото е подсъдно на съда.
Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.
Не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения       на процесуалните правила довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.
С оглед изявленията на страните, че имат готовност да сключат споразумение, допуска разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.
Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия и съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач, или тълковник, нито извършването на процесуални действия по делегация.
Не се налага събирането на нови доказателства.
          7. Потвърждава взетата мярка за неотклонение по отношение на А.Б.Ф.”Задържане под стража ”.
8.С оглед обстоятелството, че незабавно след приключване на настоящото разпоредително заседание ще се пристъпи към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК не следва да се насрочва дата за призоваване, нито да се призовават свидетели.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
           Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:
           А.Б.Ф., роден на *** ***, с пост. адрес:***, понастоящем в Затвора в гр.
Враца, българин, с българско гражданство, неженен, със средно
образование, безработен, осъждан, ЕГН: **********.
   Самоличността на подсъдимия се сне  по данни от делото и от подсъдимия.
СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия.
ПОДСЪДИМИЯ Ф.: Разбирам правата си, не правя отводи. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение.
 Адв.С.И.: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. С представителя на Районна прокуратура- Видин  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри, считаме, че то не противоречи на Закона и морала.
ПОДСЪДИМИЯ Ф.: Присъединявам се към казаното от адвоката си.
СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК
                                      ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.
          Адв.С.И.: Моля да одобрите споразумение за което се споразумяхме с прокуратурата, съгласно, което подсъдимия А.Б.Ф., роден на *** ***, с пост. адрес:***, понастоящем в Затвора в гр.Враца, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 22.00ч. на 27.01.2019г. до 05.00ч. на 28.01.2019г. в условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство ключ, отнел от гаражна клетка, находяща се на гърба на входа „А" на блок на адрес *** чужди движими вещи oт владението и собственост па Щ.М.Г.,***, както следва: 1 бр. зимна автомобилна гума марка „Континентал" с размер 195/65/15, ведно е желязна джанта,  на която е монтирана на стойност   50/петдесет/ лева, 2 бр. зимни автомобилни гуми марка „Гудиър" размер 195/65/15, ведно с железни джанти, на които са монтирани на стойност 100 (сто) лева, 1 бр. велосипед марка „Крос" на стойност 80 (осемдесет) лева, 1 бр. тротинетка „Вуох", на стойност 10 (десет) лева, както и 23 бр. свредла за метал с размери от ф20 до фЗ0 на стойност 92 (деветдесет и два) лева, 14 бр. свредла за метал е размери до ф20 на стойност 28 (двадесет и осем) лева, 26 бр. райбери за метал с размери от ф12 до фЗ0 на стойност 130 (сто и тридесет) лева, 4 бр. карета на стойност 20 (двадесет) лева, 1 бр. патронник за настолна бормашина на стойност 10 (десет) лева, 2 бр. фрезови глави на стойност 30 (тридесет) лева, 7 бр. пили за метал на стойност 7 (седем) лева, 2 бр. текстолитови тръби с диаметър ф100 х 60/100 на стойност 35 /тридесет и пет/ лева, 1 бр. пистолет за въздух на стойност 10 (десет) лева, 30 бр. метчици, различни по размер на стойност 150 (сто и петдесет) лева, 1 бр. менгеме на стойност 15 (петнадесет) лева, 1 бр. флашка м18 на стойност 6 (шест) лева, 1 бр. ножица за ламарина тип „гилотина" на стойност 20 (двадесет) лева, 9 бр. лагери сачмени на стойност 9 (девет) лева, 1 бр. кутия с електроди, 2,5 мм - 2 кг на стойност 10 (десет) лева, 3 бр. кутии с метални пластини от цифропрограмна машина на стойност 15 (петнадесет) лева, 1 бр. електрическо табло с 2 бр. релета за време и 4 бр. контактори на стойност 30 (тридесет) лева, 3 бр. релета за време па стойност 15 (петнадесет) лева, 1 бр. ел. дозатор от виндинг кафе автомат на стойност 100 (сто) лева, 3 бр. метални крака на стойност 6 (шест) лева и 6 бр. метални скоби, от владението на Щ.М.Г. и собственост на Л.В.И.,***, всички вещи на обща стойност 990 (деветстотин и деветдесет) лева, без съгласието на владеещия ги Щ.М.Г. и е намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196. ал. 1. т. 2. предложение 1, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4. във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква „а" и буква „б" от НK- за което и на основание чл. 196. ал. 1. т. 2. предложение 1, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4. във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква „а" и буква „б" от НK във връзка с 55, ал.1,т.1 от НК подсъдимия  А.Б.Ф.  със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание”Лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което наказание следва да се изтърпи при „строг” режим.
Подсъдимия А.Б.Ф.  със снета по делото самоличност се съгласява - веществените доказателства:  1 брой катинар” Goldlink” и 1 бр.ключ с надпис „FIT” – да се върне на Щ.М.Г..
Подсъдимия А.Б.Ф.  със снета по делото самоличност се съгласява на основание  53,ал.1,буква”а” от НК-  6 броя ключове с метална халка – да се отнемат в полза на държавата, като средство за извършване на престъплението.
Подсъдимия А.Б.Ф.  със снета по делото самоличност се съгласява да заплати  и разноските по делото, като заплати сумата в размер на 143.74лв./сто четиридесет и три лева и седемдесет и четири стотинки/лева  по сметка на ОД на МВР-Видин, изразходвана за изготвяне на експертиза на ДП.    
ПОДСЪДИМИЯ А.Ф.: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно ще подпиша споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                 С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
           ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
           /А.Ф./                        /С.И. /
                                                ПРОКУРОР:
                                                           /Е. МЛАДЕНОВ/
                                  
СЪДЪТ след като се запозна с представеното в с.з.  споразумение намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка, СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ
        ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимия  А.Б.Ф., роден на *** ***, с пост. адрес:***, понастоящем в Затвора в гр.Враца, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 22.00ч. на 27.01.2019г. до 05.00ч. на 28.01.2019г. в условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство ключ, отнел от гаражна клетка, находяща се на гърба на входа „А" на блок на адрес *** чужди движими вещи oт владението и собственост па Щ.М.Г.,***, както следва: 1 бр. зимна автомобилна гума марка „Континентал" с размер 195/65/15, ведно е желязна джанта,  на която е монтирана на стойност   50/петдесет/ лева, 2 бр. зимни автомобилни гуми марка „Гудиър" размер 195/65/15, ведно с железни джанти, на които са монтирани на стойност 100 (сто) лева, 1 бр. велосипед марка „Крос" на стойност 80 (осемдесет) лева, 1 бр. тротинетка „Вуох", на стойност 10 (десет) лева, както и 23 бр. свредла за метал с размери от ф20 до фЗ0 на стойност 92 (деветдесет и два) лева, 14 бр. свредла за метал е размери до ф20 на стойност 28 (двадесет и осем) лева, 26 бр. райбери за метал с размери от ф12 до фЗ0 на стойност 130 (сто и тридесет) лева, 4 бр. карета на стойност 20 (двадесет) лева, 1 бр. патронник за настолна бормашина на стойност 10 (десет) лева, 2 бр. фрезови глави на стойност 30 (тридесет) лева, 7 бр. пили за метал на стойност 7 (седем) лева, 2 бр. текстолитови тръби с диаметър ф100 х 60/100 на стойност 35 /тридесет и пет/ лева, 1 бр. пистолет за въздух на стойност 10 (десет) лева, 30 бр. метчици, различни по размер на стойност 150 (сто и петдесет) лева, 1 бр. менгеме на стойност 15 (петнадесет) лева, 1 бр. флашка м18 на стойност 6 (шест) лева, 1 бр. ножица за ламарина тип „гилотина" на стойност 20 (двадесет) лева, 9 бр. лагери сачмени на стойност 9 (девет) лева, 1 бр. кутия с електроди, 2,5 мм - 2 кг на стойност 10 (десет) лева, 3 бр. кутии с метални пластини от цифропрограмна машина на стойност 15 (петнадесет) лева, 1 бр. електрическо табло с 2 бр. релета за време и 4 бр. контактори на стойност 30 (тридесет) лева, 3 бр. релета за време па стойност 15 (петнадесет) лева, 1 бр. ел. дозатор от виндинг кафе автомат на стойност 100 (сто) лева, 3 бр. метални крака на стойност 6 (шест) лева и 6 бр. метални скоби, от владението на Щ.М.Г. и собственост на Л.В.И.,***, всички вещи на обща стойност 990 (деветстотин и деветдесет) лева, без съгласието на владеещия ги Щ.М.Г. и е намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196. ал. 1. т. 2. предложение 1, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4. във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква „а" и буква „б" от НK- за което и на основание чл. 196. ал. 1. т. 2. предложение 1, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4. във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква „а" и буква „б" от НK във връзка с 55, ал.1,т.1 от НК подсъдимия  А.Б.Ф.  със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание”Лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което наказание следва да се изтърпи при „строг” режим.
Подсъдимия А.Б.Ф.  със снета по делото самоличност се съгласява - веществените доказателства:  1 брой катинар” Goldlink” и 1 бр.ключ с надпис „FIT” – да се върне на Щ.М.Г..
Подсъдимия А.Б.Ф.  със снета по делото самоличност се съгласява на основание  53,ал.1,буква”а” от НК-  6 броя ключове с метална халка – да се отнемат в полза на държавата, като средство за извършване на престъплението.
Подсъдимия А.Б.Ф.  със снета по делото самоличност се съгласява да заплати  и разноските по делото, като заплати сумата в размер на 143.74лв./сто четиридесет и три лева и седемдесет и четири стотинки/лева  по сметка на ОД на МВР-Видин, изразходвана за изготвяне на експертиза на ДП.    
         На осн.чл.24, ал.3  от НК,
                   СЪДЪТ    
                                                     ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 468/ 2019г. по описа на ВРС. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение съобразно Наредбата за съдебните заседатели.
             Протоколът се написа в с.з. на 04.06.2019год.
  
          РАЙОНЕН СЪДИЯ:                  СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.
                                                                                                   2.
                                         СЕКРЕТАР:
        На подсъдимия А.Б.Ф. му е взета мярка за неотклонение”Задържане под стража”. С оглед наложеното на подсъдимото наказание, Съдът счита, че не е отпаднало основанието за налагането й, за което на основание чл. 309 ал. 2 от НПК,
                                          О П Р Е Д Е Л И :
            ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на  подсъдимия А.Б.Ф. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.
            На основание чл. 309 ал. 4 НПК определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.
          Заседанието завърши в  14.50 часа.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                         
                                                2.
Версия за печат
Свързани страници