Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 762-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 250
гр. Видин, 17.05.2019 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
           Видинският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на осемнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                 Председател: Даниел Димитров
                                                                 Съдебни заседатели:
                                                                 Членове:
при секретаря О. Петрова и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело N 762 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
          Производството е по чл. 26, ал. 1 от ЗЗак.Д.
         :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
        Водим от горното, Съдът
                                               Р   Е        Ш         И:
          НАСТАНЯВА детето А. Т. С., ЕГН ********** в професионалното приемно семейство на В.А.А., ЕГН ********** и П.М.А., ЕГН ********** и двамата с адрес: ***, със срок до навършване пълнолетие на детето, а в случай, че учи-до завършването на средното образование, но не повече от 20 годишна възраст, или до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за настаняване.
        Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Видин в седмодневен срок от връчване на препис.
        Обжалването не спира изпълнението.
        Решението подлежи на незабавно изпълнение.   
                                                
                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници