Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 572-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 15.05. 2019г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 15  МАЙ 2019 година.
                     Председател: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора   Светослав Кръстев.……….сложи за разглеждане
НДОХ  572..……....................  по описа за 2019год. докладвано
от Съдия ДЕЧЕВ.
На именното повикване в  10.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Св.Кръстев.
Подсъдимият  В.В.Д.- редовно призован- се явява лично  и с адв. Б.В. *** с пълномощно от по рано.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото предвид наличието на съгласие за споразумение със защитата.
Адв. В.: Да се даде ход на делото. От името на моя подзащитен заявявам, че сме съгласни с постигнатото споразумение.
ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от моят адвокат.Съгласен съм със споразумението.
Съдът
                                       ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ход на делото.
Снема самоличността на подсъдимия:
         В.В.Д.,  роден на *** ***, гражданство: България, неженен, неосъждан, средно образование, общ работник в "ВИП-02", постоянен адрес:***, ЕГН ЕГН: **********.
         Самоличността се сне от лична карта №  644790946, издадена на 23.09.2013г. от МВР- Видин, след което се върна на подсъдимия.
Съдът докладва делото.
Делото е внесено и образувано по споразумение на Районна прокуратура Видин с адвокат от АК Видин, Б.В. в качеството му на защитник на обвиняемия В.В.Д. ***, с което страните са постигнали съгласие относно извършеното деяние, формата на вината и наказанието, което следва да бъде понесено от Д..
На основание чл.382 ал.4 от НПК съдът запитва обвиняемия, разбирали обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението , съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.
Подсъдимият Д.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Ще Ви моля да одобрите споразумението, след като се убедите, че не противоречи на Закона и морала.
Адв.В.: Моля да приемете предложеното споразумение и същото да бъде одобрено.
ПОДСЪДИМИЯТ: Също.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК
Съдът   
                                    ОПРЕДЕЛИ:
Да се впише в протокола съдържанието на окончателното споразумение.
          Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение в съдебния протокол, както следва:
           Подсъдимия В.В.Д.,  роден на *** ***, гражданство: България, неженен, неосъждан, средно образование, общ работник в "ВИП-02", постоянен адрес:***, ЕГН ЕГН: **********  се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 12.11.2018 год. в гр. Видин, държал акцизни стоки без бандерол -400 кутии с цигари от марките "Дукал ред" /ducal red/ и "Президент" /President/ слим супер лайт, като общата стойност на всички държани акцизни стоки е 1890.00 лв. /хиляда осемстотин и деветдесет лева./, когато той се изисква по силата на закон - чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия"; чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове: „...тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол"; и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове", като случая е немаловажен, а именно:
На 12.11.2018 год. в гр. Видин, на междублоково пространство /паркинг/ на ъгъла на ул."Христо Ботев" и ул."Разлог", в лек автомобил марка "Волво", модел "В40" с рег.№ ВН 8495 ВС, лична собственост, държал акцизни стоки без акцизен бандерол - 100 кутии с цигари от марката "Дукал ред" /ducal red/ без бандерол с единична цена от 4,70 лв., на обща стойност 470.00 лв. и 100 кутии с цигари от марката "Президент" /President/ слим супер лайт без бандерол с единична цена от 4,80 лв., на обща стойност 480.00 лв.и
на 12.11.2018 год. в гр. Видин, от лек автомобил марка "Волво", модел "В40" с рег.№ ВН 8495 ВС, лична собственост, находящ се на междублоково пространство /паркинг/ на ъгъла на ул."Христо Ботев" и ул."Разлог", до гараж находящ се в гр.Видин, ул. Разлог № 27А, държал в себе си акцизни стоки без акцизен бандерол - 200 кутии с цигари от марките "Дукал ред" /ducal red/ без бандерол с единична цена от 4,70 лв., на обща стойност 940.00 лв. - престъпление по чл. 234, ал.1 от НК във вр. чл. 2, т. 2 и чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за което и на основание чл.234,ал.1 от НК, във вр. чл. 2, т. 2 и чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК се съгласява да му се наложи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от  ТРИ  МЕСЕЦА.
 На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание да се отложи за срок от  ТРИ ГОДИНИ.
   Подсъдимият В.В.Д. се съгласява на основание чл.55, ал.3 от НК да не му се налага  и кумулативно предвиденото в чл.234, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА”.
   Подсъдимият В.В.Д. се съгласява да не му се налага наказание „ лишаване от право да упражнява определена професия или дейност по чл.37, ал.1,т.7 от НК, тъй като, той не притежава такова право.
             Подсъдимият В.В.Д. се съгласява на основание чл.53, ал.1, б”б” от НК – веществените доказателства, а именно: 30 бр. стека с цигари от марката”Дукал ред”/ /ducal red/  и 10 бр. стека с цигари от марката”Президент”/ /President/, всичките без български акцизен бандерол, да се отнемат в полза на държавата.
             Подсъдимият В.В.Д. със снетата по делото самоличност се съгласява да му бъдат възложени разноските по делото и да заплати в полза на държава по сметка на ГПУ-Брегово сумата в размер на 58,65 лева, изразходвани за вещо лице и съдебно-оценителна експертиза на досъдебното производство.
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ :
ПРОКУРОР:                                    ПОДСЪДИМ:
/СВЕТОСЛАВ КРЪСТЕВ/                   /В.Д. /
ЗАЩИТНИК:
                                               /Б.В./
Съдът счита, че постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала, поради което и на основание чл.384 ал.3, във вр. с чл.382 ал.7 НПК
                                             ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура Видин, представлявана от прокурор Светослав Кръстев, подсъдимият В.Д.  и защитникът му адв. Б.В. от ВАК  с което подсъдимия В.В.Д.,  роден на *** ***, гражданство: България, неженен, неосъждан, средно образование, общ работник в "ВИП-02", постоянен адрес:***, ЕГН ЕГН: **********  се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 12.11.2018 год. в гр. Видин, държал акцизни стоки без бандерол -400 кутии с цигари от марките "Дукал ред" /ducal red/ и "Президент" /President/ слим супер лайт, като общата стойност на всички държани акцизни стоки е 1890.00 лв. /хиляда осемстотин и деветдесет лева./, когато той се изисква по силата на закон - чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия"; чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове: „...тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол"; и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове", като случая е немаловажен, а именно:
На 12.11.2018 год. в гр. Видин, на междублоково пространство /паркинг/ на ъгъла на ул."Христо Ботев" и ул."Разлог", в лек автомобил марка "Волво", модел "В40" с рег.№ ВН 8495 ВС, лична собственост, държал акцизни стоки без акцизен бандерол - 100 кутии с цигари от марката "Дукал ред" /ducal red/ без бандерол с единична цена от 4,70 лв., на обща стойност 470.00 лв. и 100 кутии с цигари от марката "Президент" /President/ слим супер лайт без бандерол с единична цена от 4,80 лв., на обща стойност 480.00 лв.и
на 12.11.2018 год. в гр. Видин, от лек автомобил марка "Волво", модел "В40" с рег.№ ВН 8495 ВС, лична собственост, находящ се на междублоково пространство /паркинг/ на ъгъла на ул."Христо Ботев" и ул."Разлог", до гараж находящ се в гр.Видин, ул. Разлог № 27А, държал в себе си акцизни стоки без акцизен бандерол - 200 кутии с цигари от марките "Дукал ред" /ducal red/ без бандерол с единична цена от 4,70 лв., на обща стойност 940.00 лв. - престъпление по чл. 234, ал.1 от НК във вр. чл. 2, т. 2 и чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за което и на основание чл.234,ал.1 от НК, във вр. чл. 2, т. 2 и чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК се съгласява да му се наложи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от  ТРИ  МЕСЕЦА.
 На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание да се отложи за срок от  ТРИ ГОДИНИ.
   Подсъдимият В.В.Д. се съгласява на основание чл.55, ал.3 от НК да не му се налага  и кумулативно предвиденото в чл.234, ал.1 от НК наказание „ГЛОБА”.
   Подсъдимият В.В.Д. се съгласява да не му се налага наказание „ лишаване от право да упражнява определена професия или дейност по чл.37, ал.1,т.7 от НК, тъй като, той не притежава такова право.
             Подсъдимият В.В.Д. се съгласява на основание чл.53, ал.1, б”б” от НК – веществените доказателства, а именно: 30 бр. стека с цигари от марката”Дукал ред”/ /ducal red/  и 10 бр. стека с цигари от марката”Президент”/ /President/, всичките без български акцизен бандерол, да се отнемат в полза на държавата.
             Подсъдимият В.В.Д. със снетата по делото самоличност се съгласява да му бъдат възложени разноските по делото и да заплати в полза на държава по сметка на ГПУ-Брегово сумата в размер на 58,65 лева, изразходвани за вещо лице и съдебно-оценителна експертиза на досъдебното производство.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 572/2019г. по описа на Видински районен съд.
Определението за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
Протоколът се написа в съдебно заседание на 15.05.2019г. и заседанието завърши в 10.15 часа.
                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:  
                                      СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници