Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 322-2019
Р Е Ш Е Н И Е №148
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин, 09.05.2019г.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на   девети април две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                       Председател: Мариела Йосифова
При секретаря Кр.Илиева и в присъствието на прокурора ......................                           като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 322 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалбата на  В.В.В., ЕГН: **********,*** против Наказателно постановление № 18-0953-002182/16.01.2019г. на НАЧАЛНИК група сектор „ПП“към ОДМВР-ВИДИН, с което на жалбоподателя  на основание  чл.183,ал.4,т.7,пр.1 от ЗдВП е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 50 лева и на основание чл. 175, ал.3,пр.1-во от същия е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца. .
             Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление№ 18-0953-002182/16.01.2019г. на НАЧАЛНИК група сектор „ПП“към ОДМВР-ВИДИН.
Жалбоподателят – редовно призован не се явява лично, представлява се от редовно упълномощен процесуален представител.
          За административно – наказващия орган –  явява се редовно упълномощен процесуален представител, който иска от съда потвърждаване на постановлението, като развива доводи в тази насока.
            Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява основателна.
На 10.12.2018г. В.А. – мл. автоконтрольор е съставил АУАН № 2182 на жалбоподателя за това, че на същата дата около 14,30ч.  в гр.Видин,ул.ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ в посока кръстовище с бул. ПАНОНИЯ  управлява лек автомобил –чужда собственост, като е прекратена регистрацията на автомобила, както и водачът е без предпазен колан.
На 16.01.2019г. НАЧАЛНИК група сектор „ПП“към ОДМВР-ВИДИН при същата фактическа обстановка е съставил Наказателно постановление № 18-0953-002182/16.01.2019г.  , с което на жалбоподателя  на основание  чл.183,ал.4,т.7,пр.1 от ЗдВП е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 50 лева и на основание чл. 175, ал.3,пр.1-во от същия е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.
 От разпитаният в съд. заседание - актосъставител –В.А. се установява, че същият е  съставил АУАН на водача въз основа на  извършена проверка на място, след като водачът е бил спрян по надлежния ред  .Констатирал е нарушенията отразени в акта.Установил е собственика на автомобила, чрез радиостанцията за личен достъп.
Съдът дава вяра на показанията на този свидетел, тъй като същите са логични, житейски обясними, подкрепят се от останалите материали по делото.Същият пресъздават непосредствените си действия при извършената проверка.
По делото са разпитани и свидетелите –НИКОЛАЙ ПЕТРОВ и ЛЮБЕН В.-брат на жалбоподателя.Същите дават показания, че В.В. е управлявал автомобила, който е собственост на брат му-свидетеля-ЛЮБЕН В..Нито жалбоподателят, нито брат му са знаели, че автомобилът не е регистриран по надлежния ред. За това, че автомобилът е снет от регистрация разбрали в момента на проверката.Освен това свидетелят ПЕТРОВ дава показания, че жалбоподателят го е возил в автомобила в момента на проверката, за да може да си купи лекарства, от които се нуждаел.
Съдът дава вяра на тези свидетели, тъй като показанията им са логични, житейски обясними, звучат правдиво дадени.
Горните усти доказателства се подкрепят и от писмените такива, събрани по преписката.
Видно от мотивите в  Постановление за отказ  да се образува досъдебно производство е, че и РП-ВИДИН е приела,че липсва субективна страна на деянието,тъй като наказателната отговорност е лична.
В настоящето  производство  е нарушен чл. 24, ал.1 от ЗАН, който разписва, че административно-наказателната отговорност е лична.
Жалбоподателят не е собственик на автомобила и като такъв не е имал задължение да регистрира същия, нито пък може да му бъде вменено в задължение да знае за обстоятелството, че същият е снет от регистрация.
            По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление следва да бъде отменено.
             Водим от горното Съдът,
Р             Е            Ш            И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0953-002182/16.01.2019г. на НАЧАЛНИК група сектор „ПП“към ОДМВР-ВИДИН, с което на жалбоподателя- В.В.В., ЕГН: **********,*** на основание  чл.183,ал.4,т.7,пр.1 от ЗдВП е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 50 лева и на основание чл. 175, ал.3,пр.1-во от същия е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.
            Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници