Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 761-2019
Р Е Ш Е Н И Е  № 230
 гр.Видин, 10.05.2019 г.
 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
 
Видинският районен съд, 3- ти граждански състав в публично заседание на  десети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                                   Председател : Милена Стоянова
                                                            
при секретаря М.Е. като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр.дело № 761 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Делото е образувано по искане на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” – Димово, с което се иска по отношение на малолетното дете Г.Т.С. с ЕГН: ********* да бъде постановена мярка за закрила настаняване на малолетното дете в професионалното приемно семейство на А.Д.П. и П.Г.П., и двамата от с. ******, обл. ******.
======================================================================
Воден от горното, Съдът
                                              Р Е Ш И :
НАСТАНЯВА малолетното дете Г.Т.С. с ЕГН: ********* в професионалното приемно семейство на А.Д.П. и П.Г.П., и двамата от с. ******, обл. ******, ул. ****** за срок от две години, считано от настаняването му по административен ред – 18.02.2019г. при условията детето да има право да ползва заместваща приемна грижа във всеки случай на нужда или краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство да полага грижи за него .
РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в седмичен срок от връчването му на страните.
                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници