Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 751-2019
       Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е   №  229
                                      гр.Видин, 10.05.2019 год.
 
                          В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А
Видинският районен съд, гражданска колегия, 3 – ти състав в публично заседание на десети април  през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                    
Председател : Милена Стоянова
при секретаря М.Е., като разгледа докладваното от съдия СТОЯНОВА гр.дело № 751 по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
Делото е образувано по молба на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Видин, с която се иска по отношение на детето А.Н.Р. с ЕГН: ********* да бъде постановено решение, с което да бъде прекратено настаняването му в специализирана институция Дом за медико-социални грижи – Видин и детето да бъде  настанено в ЦНСТДМУ „Зора“ – Видин.
===================================================================
            Воден от горното, Съдът
                                                          
Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетното дете А.Н.Р. с ЕГН: ********* в Дом за медико - социални грижи за деца в град Видин.
НАСТАНЯВА малолетното дете А.Н.Р. с ЕГН: ********* в социална услуга от резидентен тип ЦНСТДМУ „Зора“ – Видин, ул. „Владикина“ № 1 за срок от две години, считано от настаняването му по административен ред – 14.02.2019г.
Решението  подлежи на незабавно изпълнение.
Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Видин в седмичен срок от връчването му на страните.
           
                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници