Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 464-2019
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 16.04.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                            Съдебни заседатели: 1…………………
                                                                                      2…………………
 
при участието на секретаря Полина Въткова и прокурора Р. Маркова
сложи за разглеждане НОХД №464  по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ.
На именното повикване в  часа 09,30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Маркова.
Подсъдимият М.И.М. ***, явява се в залата и с адв. Г. Гергов  от ВАК с пълномощно от по ДП.
Свидетелите:
Емилиян Цецков Пеков уведомен чрез РП - Видин, налице.
Владимир Колев Добрев уведомен чрез РП - Видин, налице.
Слави Маринов Рангелов нередовно призован чрез РП - Видин, не се явява. Постъпила е молба от същия, чрез която уведомява съда, че не може да се яви в днешното съдебно заседание, поради служебна ангажираност. Молбата е придружена с копие от призовка по ДП № 14/2019г. по описа на ОСлО – гр. Враца.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. ГЕРГОВ : Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:
М.И.М., с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, българско гражданство, основно образование, женен, не осъждан, постоянен адрес:***.
               Самоличността на подсъдимия се сне от ЛК № 643837109, издадена на 06.03.2012 г. от МВР – Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.
             АДВ.ГЕРГОВ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Имам искания чл.275 от НПК. Подсъдимият се признава за виновен и желае да сключи споразумение с РП-Видин. Подзащитният ми се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, а именно в това, че на 31.03.2019 год. в с.Арчар, обл.Видин, по ул."Бдин" в посока към кръстовището с ул."Арчарица", управлявал МПС - лек автомобил марка "Форд" модел "Фокус" с per. № 164M735, собственост на Валентин Александров Владов от с.Арчар, обл. Видин, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,а именно 1,95 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабричен №ARBB- 0014, с проба №00842 от 31.03.2019год. в 01:48 ч. -престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, поради което на основание посочените текстове и във връзка с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.
          На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия М. да не му налагате предвиденото наказание Глоба.
На основание чл. 343г от НК да лишите подсъдимия М.И.М. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето, през което същият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред считано от 31.03.2019г.
               ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам изцяло изложеното от моят адвокат. Съгласен съм с така предложеното споразумение, признавам се за виновен по обвинението и заявявам категорично, че доброволно ще подпиша предложеното за одобрение от Вас споразумение.
                ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с изложеното от защитника на подсъдимия. Моля Ви да одобрите така предложеното споразумение като непротиворечащ на закона и морала.
   
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          ЗАЩИТНИК:
             /М. М./                                                    /адв.Г.ГЕРГОВ/
                                               ПРОКУРОР:
                                                    /Р. МАРКОВА/
Съдът като взе предвид постигнатото споразумение между страните намира, че същото не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384 във връзка с чл.382, ал.7 НПК
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
                    ОСВОБОЖДАВА явилите се свидетели.            
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което подсъдимия М.И.М., с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, българско гражданство, основно образование, женен, не осъждан, постоянен адрес:*** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2019 год. в с.Арчар, обл.Видин, по ул."Бдин" в посока към кръстовището с ул."Арчарица", управлявал МПС - лек автомобил марка "Форд" модел "Фокус" с per. № 164M735, собственост на Валентин Александров Владов от с.Арчар, обл. Видин, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,а именно 1,95 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабричен №ARBB- 0014, с проба №00842 от 31.03.2019год. в 01:48 ч. -престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, поради което на основание посочените текстове и във връзка с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК Съдът отлага за срок от 3 /три/ години.
            На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия М. не му се налага предвиденото наказание Глоба.
На основание чл. 343г от НК лишава подсъдимия М.И.М. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето, през което същият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред считано от 31.03.2019г.
           
              Съдът
                                            ОПРЕДЕЛИ:
            
    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 464/2019г. по описа на Районен съд – Видин.
    Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
              Протоколът е написан в съд.заседание в 09,40 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                              СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници