Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 399-2019
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 16.04.2019 г.
Видинският районен съд в разпоредително съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                            Съдебни заседатели: 1…………………
                                                                                      2…………………
 
при участието на секретаря Полина Въткова и прокурора К. Кайзеров
сложи за разглеждане НОХД №399  по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ.
На именното повикване в  часа 10,00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Кайзеров.
Подсъдимият А.В.Л. – редовно призован, явява се в залата и с адв. Р. К. от ВАК с пълномощно по ДП.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
АДВ. К.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.      
Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:
А.В.Л., роден на *** г. в Руска Федерация, с адрес ***, гражданство: Руска Федерация, женен, със средно образование, електро - механо - шлосер към Гипс АД, с. Кошава, неосъждан, ЕГН: **********.
               Самоличността на подсъдимия се сне от разрешение за пребиваване  № 700932741, издаден на 25.05.2016 г.
               ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
                  Съдът, като констатира, че за днешното с.з. са редовно призовани и уведомени прокурорът, подсъдимият, защитникът на подсъдимия, намира, че  на същите ще следва да се съобщят правата им по чл. 247б от НПК, а именно, че имат право да дадат становище по въпросите по чл. 248, ал. 1 от НК.
      ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл. 248, ал. 1 от НК. Не считам, че има основание за прекратяване и спиране на наказателното производство, както и съществено нарушение на процесуалните правила на досъдебното производство. Относно особените правила, моля делото да се гледа при условията на глава 29 от НПК. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Нямам искания за отводи. Нямам искания за вземане на мярка за неотклонение.
АДВ. К.: Заявявам, че съм запознат с обвинителния акт и разпореждането. Делото е подсъдно на този съд. Нямам искания за прекратяване, спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Нямаме искания за събиране на нови доказателства. Нямаме искания за отводи. Нямаме искания делото да бъде гледано при закрити врати. Нямам искания за вземане на мярка за неотклонение. Имаме искане делото да се гледа по реда на глава 29 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение с РП Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от моят защитник.
Съдът, след като изслуша прокурора и защитника на подсъдимия и след запознаване с материалите по делото намира, че същото е подсъдно на съда, няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване правата на обвиняемия. Не са налице обстоятелства налагащи разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Не се налага вземането на мярка за неотклонение. С оглед направеното от страните заявление, че имат готовност да сключат споразумение, то на основание чл. 252, ал. 1 от НПК, делото ще следва да се разгледа незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
Водим от горното, Съдът
                                      О П Р Е Д Е Л И :
На основание чл.248 ал.6 от НПК, ОБЯВАВА  на страните, че :
Делото е подсъдно на съда.
Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.
Не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения  на процесуалните правила довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.
С оглед изявленията на страните, че имат готовност да сключат споразумение, допуска разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.
Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия и съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач, или тълковник, нито извършването на процесуални действия по делегация.
Не се налага събирането на нови доказателства.
Не се налага взимането на мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия.
С оглед обстоятелството, че незабавно след приключване на настоящото разпоредително заседание ще се пристъпи към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК не следва да се насрочва дата за призоваване, нито да се призовават свидетели и вещи лица.
На основание чл. 252, ал. 1 от НПК, Съдът намира, че ще следва да разгледа незабавно.
СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам правата си, не правя отводи.
ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл. 275 от НПК. Постигнали сме споразумение.
АДВ. К.: Нямаме искания по реда на чл. 275 от НПК. С представителя на Районна прокуратура - Видин сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри, считаме, че то не противоречи на закона и морала.
ПОДСЪДИМИЯТ: Присъединявам се към казаното от адвоката си.
СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК
                                      О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.
АДВ. К.: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно, което подсъдимия А.В.Л., роден на *** г. в Руска Федерация, с адрес ***, гражданство: Руска Федерация, женен, със средно образование, електро - механо - шлосер към Гипс АД, с. Кошава, неосъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.02.2019 г. в гр.Видин, по ул. „Преславска" от кръстовището с ул. „Петко Рачев Славейков" към ул. „Михаил III Шишман" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Пасат", с per. № ВН 4120 ВС, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,36 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическо изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 50 от 13.02.2019 г. на Специализирана химическа лаборатория към ЦСМП - Плевен -престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за което и на чл. 343б, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК подсъдимия А.В.Л. със снета по делото самоличност е съгласен да му се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” следва да бъде отложено за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на споразумението в сила.
          На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия Л. да не му налагате предвиденото наказание Глоба.
На основание чл. 343г от НК да лишите подсъдимия А.В.Л. от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето, през което същият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред считано от 10.02.2019г.
ПОДСЪДИМИЯ Л.: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно ще подпиша споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                 С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
                /А.Л./                            /Р.К./
                                               ПРОКУРОР:
                                                                  /КРАСЕН КАЙЗЕРОВ/
                                  
СЪДЪТ след като се запозна с представеното в с.з.  споразумение намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка, СЪДЪТ отчете, че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл. 381 ал. 2 от НПК, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл. 384, във връзка с чл. 382, ал. 7 и чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата, на което подсъдимия А.В.Л., роден на *** г. в Руска Федерация, с адрес ***, гражданство: Руска Федерация, женен, със средно образование, електро - механо - шлосер към Гипс АД, с. Кошава, неосъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.02.2019 г. в гр.Видин, по ул. „Преславска" от кръстовището с ул. „Петко Рачев Славейков" към ул. „Михаил III Шишман" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Пасат", с per. № ВН 4120 ВС, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,36 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическо изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 50 от 13.02.2019 г. на Специализирана химическа лаборатория към ЦСМП - Плевен -престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК,  за което и на чл. 343б, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” следва да бъде отложено за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на споразумението в сила.
На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия Л. не му се налага предвиденото наказание Глоба.
На основание чл. 343г от НК лишава подсъдимия А.В.Л. от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето, през което същият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред считано от 10.02.2019г.
         На основание чл. 24, ал. 3  от НК,
         СЪДЪТ    
                                                     ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 399/2019г. по описа на ВРС. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
            Протоколът се изготви в съдебно заседание, което завърши  в  10,10 часа. 
 
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                     СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници