Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 239-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 16.04. 2019г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 16 АПРИЛ 2019 година.
                Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора       Емил Младенов........……….сложи за разглеждане
НДОХ  239..........  по описа за 2019год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  14.50 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Емил Младенов.
Подсъдимият Г.Т.Г. – редовно призован се явява лично и с адв.К.А., упълномощен с пълномощно от по-рано.
Подсъдимия Т.Г.И.- се явява, доведен от ОЗО-Видин.
В залата се явява адв.К. ***, вписан под № 5753 в НРПП, посочен за служебен защитник на подс. Т.Г.И. и назначен за такъв с определение от закрито заседание с дата 12.03.2019год.
Пострадалата С.  Н.С.-се явява, доведена от ОЗО-Видин.
Пострадалия В.Ц.Б.-***.
          ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ
          ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
          Пострадалата С.  Н.С.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.
          Пострадалия В.Ц.Б.:Също.
          Адв.К.А.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
          ПОДСЪДИМИЯТ Г.Г.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
          Адв.К.Т.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
Подс. Т.Г.И.: Също.
Съдът, като констатира, че не са налице основанията за отлагане на разпоредителното заседание по чл.247в от НПК,
                                             О П Р Е Д Е Л И:
              ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
              Съдът, дава възможност на страните да вземат отношение по въпросите по чл.248 от, ал.1 от НПК, като разяснява на същите, че с вземане на становище по чл.248 ал.1 т.3 от НПК се преклудира възможността пред настоящата и следващите инстанции  да се правят нови възражения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.
    Прокурора: Госпожо съдия, делото е подсъдно на РС-Видин; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП.  Относно особените правила би могло делото да се гледа при условията на глава 29 от НПК. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Нямам искания за отводи. Нямам искания за изменение на взетата мярка за неотклонение.
 Пострадалата С.  Н.С.: Нямам искания по тези текстове. Искам да заявявам, че са ми възстановени причинените щети и нямам претенции към подсъдимите. Нямам искане за конституиране като частен обвинител и гр. ищец в процеса.
 Пострадалия В.Ц.Б.: Нямам претенции към подсъдимите. Възстановени са ми причинените вреди. Нямам искане за конституиране като частен обвинител и гр. ищец в процеса.
    Адв.Кр.А.: Госпожо съдия, делото е подсъдно на РС-Видин; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Няма основание делото да бъде разгледано при закрити врати както и няма основание за прилагане на другите визирани в т.5 на ал.1 от чл.248 от НПК действия. Нямаме искания за вземане на мярка за неотклонение. Имаме искане делото да се гледа по реда на глава 29 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение с РП Видин. Моля да приемете, като доказателство по делото 2 броя декларации от пострадалите Б. и С., видно, от които декларации моят подзащитен лично е възстановил причинените имуществени щети т.с. той е заплатил същите.
 ПОДСЪДИМИЯТ Г.Г.: Поддържам казаното от адвоката си.
Адв.К.Т.: Госпожо съдия, делото е подсъдно на РС-Видин; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП. Нямам искания за събиране на нови доказателства.   Няма основание делото да бъде разгледано при закрити врати както и няма основание за прилагане на другите визирани в т.5 на ал.1 от чл.248 от НПК действия. Нямаме искания за вземане на мярка за неотклонение. Имаме искане делото да се гледа по реда на глава 29 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение с РП Видин.
Подсъдимия Т.И.: Поддържам казаното от адвоката си.
Съдът, след като изслуша прокурора и защитника на подсъдимия и след запознаване с материалите по делото намира, че същото е подсъдно на съда, няма основание за прекратяване или спиране на нак. производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила което да е довело до ограничаване правата на обвиняемия. Не са налице обстоятелства налагащи разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Не се налага взимане на мярка за неотклонение. Съдът намира, че ще следва да се приемат представените писмени доказателства, като относими към предмета на делото. С оглед направеното от страните заявление, че имат готовност да сключат споразумение, то на основание чл.252 ал.1 от НПК делото ще следва да се разгледа незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
Водим от горното,               Съдът
                                    О П Р Е Д Е Л И :
          На основание чл.248 ал.6 от НПК, ОБЯВАВА  на страните, че:
Делото е подсъдно на съда.
Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.
Не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения       на процесуалните правила довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.
С оглед изявленията на страните, че имат готовност да сключат споразумение, допуска разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.
Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия и съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач, или тълковник, нито извършването на процесуални действия по делегация.
 Приема, като доказателства по делото – декларация – разписка от 18.03.2019г. с получател на сумата В.Ц.Б. и декларация от 18.03.2019г. с получател на сумата- С.Н.С..
Не се налага взимане на мярка за неотклонение по отношение на Г.Т.Г. и Т.Г.И...
С оглед обстоятелството, че незабавно след приключване на настоящото разпоредително заседание ще се пристъпи към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК не следва да се насрочва дата за призоваване, нито да се призовават свидетели.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
           Сне се самоличността на подсъдимите, както следва:
             Г.Т.Г.,  роден на ***г***, българин,  българско гражданство, неженен, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН: **********.
   Самоличността на подсъдимата се сне от лична карта № 648026476   издадена на  06.02.2019г. от  МВР-Видин, след което същата се върна на подсъдимия.
           Т.Г.И., роден на ***г. в гр. Видин, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес ***, българин,  българско гражданство, женен, основно образование, безработен, осъждан/реабилитиран/, ЕГН: **********.
   Самоличността на подсъдимата се сне от лична карта № 646263954  издадена на 01.03.2016г. от  МВР-Видин, след което същата се върна на подсъдимия.
СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимите.
ПОДСЪДИМИЯ Г.Г.: Разбирам правата си, не правя отводи. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.
ПОДСЪДИМИЯ Т.И.: Разбирам правата си, не правя отводи. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение.
 Адв.Кр.А.: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. С представителя на Районна прокуратура- Видин  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри, считаме, че то не противоречи на Закона и морала.
ПОДСЪДИМИЯ Г.Г.: Присъединявам се към казаното от адвоката си.
Адв.К.Т.: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. С представителя на Районна прокуратура- Видин  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри, считаме, че то не противоречи на Закона и морала.
ПОДСЪДИМИЯ Т.И.: Присъединявам се към казаното от адвоката си.
СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК
                                      ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.
           Адв. К.А.: Моля да одобрите споразумение, за което постигнахме съгласие с прокуратурата, съгласно, което подсъдимия Г.Т.Г.,  роден на ***г***, българин,  българско гражданство, неженен, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.09.2017г. в с.Капитаноовци, обл.Видин на ул.”Втора” в съучастие, като съизвършител с лицето Т.Г. *** противозаконно повредил  чужда движима вещ- лек автомобил марка „Фолксфаген”, модел”Голф” с рег.№ ВН 7383ВА, собственост на С.Н.С. ***, като чрез нанасяне на удари с метална щанга счупил 1 бр. предно челно стъкло на стойност 70.00лв.; задно стъкло на стойност 85лв; 2 броя стъкла на предни врати на стойност 70лв.;2 бр.стъкла на задни врати на стойност 50лв.;1 брой ляво странично огледало на стойност 25 лв.; чрез използване на нож срязал 2 бр.кабели за свещи на стойност 10лв.; 1 брой гумено водно съединение за АГУ на стойност 2 лв.; 2 броя автомобилни гуми марка „ WAN S- 1099”-195/50 R15 на стойност 80лв. и 2 броя автомобилни гуми марка “WREDSTEIN GIGARO”- 195/50 R15 на стойност  80.00лв. и унищожил мобилен телефон марка Айфон-5 на стойност 240лв. собственост на В.Ц.Б. ***, всички на общо стойност 712/седемстотин и дванадесет/ лева- престъпление по чл.216, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК за което и на основание чл.216, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.2, буква”б” от НК  подсъдимия  Г.Т.Г. със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание”ПРОБАЦИЯ”  със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ДВА ПЪТИ седмично за срок от  ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
           Адв. К.Т.: Моля да одобрите споразумение за което се споразумяхме с прокуратурата, съгласно, което подсъдимия Т.Г.И., роден на ***г. в гр. Видин, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес ***, българин,  българско гражданство, женен, основно образование, безработен, осъждан/реабилитиран/, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.09.2017г. в с.Капитаноовци, обл.Видин на ул.”Втора” в съучастие, като съизвършител с лицето Г.Т.Г. *** противозаконно повредил чужда движима вещ- лек автомобил марка „Фолксфаген”, модел”Голф” с рег.№ ВН 7383ВА, собственост на С.Н.С. ***, като чрез нанасяне на удари с метална щанга счупил 1 бр. предно челно стъкло на стойност 70.00лв.; задно стъкло на стойност 85лв; 2 броя стъкла на предни врати на стойност 70лв.;2 бр.стъкла на задни врати на стойност 50лв.;1 брой ляво странично огледало на стойност 25 лв.; чрез използване на нож срязал 2 бр.кабели за свещи на стойност 10лв.; 1 брой гумено водно съединение за АГУ на стойност 2 лв.; 2 броя автомобилни гуми марка „ WAN S- 1099”-195/50 R15 на стойност 80лв. и 2 броя автомобилни гуми марка “WREDSTEIN GIGARO”- 195/50 R15 на стойност  80.00лв. и унищожил мобилен телефон марка Айфон-5 на стойност 240лв. собственост на В.Ц.Б. ***, всички на общо стойност 712/седемстотин и дванадесет/ лева- престъпление по чл.216, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК за което и на основание чл.216, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НКвъв връзка с чл.54 от НК  подсъдимия  Т.Г.И. със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание”Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МСЕЦА, изпълнението на което да бъде отложено по реда на чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
           Подсъдимите Г.Т.Г. и Т.Г.И. със снета по делото самоличност се съгласяват веществените доказателства: метална щанга с черна ръкохватка с дължина 30см. И нож с черна ръкохватка с дължина 26 см. И ширина на режещ6ата част 3 см.- ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ДА СЕ УНИЩОЖАТ.
Подсъдимите Г.Т.Г. и Т.Г.И. със снета по делото самоличност се съгласяват да заплатят  и разноските по делото, като заплатят СОЛИДАРНО сумата в размер на 42.32лв.  по сметка на ОД на МВР-Видин, изразходвана за изготвяне на експертиза на ДП.    
ПОДСЪДИМИЯ Г.Г.: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно ще подпиша споразумението.
ПОДСЪДИМИЯ Т.И.: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно ще подпиша споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                 С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/Г.Г./                           /К.А./
ПОДСЪДИМ:
/Т.И./                            /К.Т./
                                               ПРОКУРОР:
                                                           /ЕМИЛ МЛАДЕНОВ/
                                  
СЪДЪТ след като се запозна с представеното в с.з.  споразумение намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка, СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ
  ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимия Г.Т.Г.,  роден на ***г***, българин,  българско гражданство, неженен, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.09.2017г. в с.Капитаноовци, обл.Видин на ул.”Втора” в съучастие, като съизвършител с лицето Т.Г. *** противозаконно повредил  чужда движима вещ- лек автомобил марка „Фолксфаген”, модел”Голф” с рег.№ ВН 7383ВА, собственост на С.Н.С. ***, като чрез нанасяне на удари с метална щанга счупил 1 бр. предно челно стъкло на стойност 70.00лв.; задно стъкло на стойност 85лв; 2 броя стъкла на предни врати на стойност 70лв.;2 бр.стъкла на задни врати на стойност 50лв.;1 брой ляво странично огледало на стойност 25 лв.; чрез използване на нож срязал 2 бр.кабели за свещи на стойност 10лв.; 1 брой гумено водно съединение за АГУ на стойност 2 лв.; 2 броя автомобилни гуми марка „ WAN S- 1099”-195/50 R15 на стойност 80лв. и 2 броя автомобилни гуми марка “WREDSTEIN GIGARO”- 195/50 R15 на стойност  80.00лв. и унищожил мобилен телефон марка Айфон-5 на стойност 240лв. собственост на В.Ц.Б. ***, всички на общо стойност 712/седемстотин и дванадесет/ лева- престъпление по чл.216, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК за което и на основание чл.216, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.2, буква”б” от НК  подсъдимия  Г.Т.Г. със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание”ПРОБАЦИЯ”  със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ДВА ПЪТИ седмично за срок от  ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
           ПОДСЪДИМИЯ Т.Г.И., роден на ***г. в гр. Видин, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес ***, българин,  българско гражданство, женен, основно образование, безработен, осъждан/реабилитиран/, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.09.2017г. в с.Капитаноовци, обл.Видин на ул.”Втора” в съучастие, като съизвършител с лицето Г.Т.Г. *** противозаконно повредил чужда движима вещ- лек автомобил марка „Фолксфаген”, модел”Голф” с рег.№ ВН 7383ВА, собственост на С.Н.С. ***, като чрез нанасяне на удари с метална щанга счупил 1 бр. предно челно стъкло на стойност 70.00лв.; задно стъкло на стойност 85лв; 2 броя стъкла на предни врати на стойност 70лв.; 2 бр.стъкла на задни врати на стойност 50лв.;1 брой ляво странично огледало на стойност 25 лв.; чрез използване на нож срязал 2 бр.кабели за свещи на стойност 10лв.; 1 брой гумено водно съединение за АГУ на стойност 2 лв.; 2 броя автомобилни гуми марка „ WAN S- 1099”-195/50 R15 на стойност 80лв. и 2 броя автомобилни гуми марка “WREDSTEIN GIGARO”- 195/50 R15 на стойност  80.00лв. и унищожил мобилен телефон марка Айфон-5 на стойност 240лв. собственост на В.Ц.Б. ***, всички на общо стойност 712/седемстотин и дванадесет/ лева- престъпление по чл.216, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК за което и на основание чл.216, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК във връзка с чл.54 от НК  подсъдимия  Т.Г.И. със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание”Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МСЕЦА, изпълнението на което да бъде отложено по реда на чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
           Подсъдимите Г.Т.Г. и Т.Г.И. със снета по делото самоличност се съгласяват веществените доказателства: метална щанга с черна ръкохватка с дължина 30см. И нож с черна ръкохватка с дължина 26 см. И ширина на режещ6ата част 3 см.- ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ДА СЕ УНИЩОЖАТ.
Подсъдимите Г.Т.Г. и Т.Г.И. със снета по делото самоличност се съгласяват да заплатят  и разноските по делото, като заплатят СОЛИДАРНО сумата в размер на 42.32лв.  по сметка на ОД на МВР-Видин, изразходвана за изготвяне на експертиза на ДП.  
         На осн.чл.24, ал.3  от НК,
         СЪДЪТ    
                                                     ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 239/ 2019г. по описа на ВРС. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
             Протоколът се написа в с.з. на 16.04.2019год. и заседанието завърши  в  15.30 часа. 
  
               РАЙОНЕН СЪДИЯ:                               СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници