Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 238-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 16.04. 2019г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 16 АПРИЛ 2019 година.
                Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                Съдебни заседатели:
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора       Емил Младенов........……….сложи за разглеждане
НДОХ  238..........  по описа за 2019год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  15.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Емил Младенов.
Подсъдимият Е.Р.Д.- се явява, доведен от ОЗО-Видин.
В залата се намира и адв. А.Б.Й.- Георгиева, вписан под № 493 в НРПП,  посочена от АС на АК – Видин за служебен защитник на  подсъдимия Е.Р.Д. и назначена за такава с определение  в закрито заседание от 22.03.2019г.
 Подсъдимия Е.Д.: Желая да ме защитава адв. А.Б.Й.- Георгиева.     
 ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ
           ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
           Адв. А. Йнчева-Георгиева: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
           ПОДСЪДИМИЯТ Е.Д.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
 Съдът, като констатира, че не са налице основанията за отлагане на разпоредителното заседание по чл.247в от НПК,
                                             О П Р Е Д Е Л И:
            ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
            Съдът, дава възможност на страните да вземат отношение по въпросите по чл.248 от, ал.1 от НПК, като разяснява на същите, че с вземане на становище по чл.248 ал.1 т.3 от НПК се преклудира възможността пред настоящата и следващите инстанции  да се правят нови възражения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.
    Прокурора: Госпожо съдия, делото е подсъдно на РС-Видин; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП.  Относно особените правила би могло делото да се гледа при условията на глава 29 от НПК. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Нямам искания за отводи. Нямам искания за изменение на взетата мярка за неотклонение.
    Адв. Адв. А. Йнчева-Георгиева: Госпожо съдия, делото е подсъдно на РС-Видин; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Няма основание делото да бъде разгледано при закрити врати както и няма основание за прилагане на другите визирани в т.5 на ал.1 от чл.248 от НПК действия. Имам искане за отмяна на взетата мярка за неотклонение, тъй като сме постигнали споразумение с прокуратурата. Имаме искане делото да се гледа по реда на глава 29 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение с РП Видин.
      Подсъдимия: Поддържам казаното от адвоката си.
         Съдът, след като изслуша прокурора, защитника на подсъдимия и подсъдимия и след запознаване с материалите по делото намира, че същото е подсъдно на съда, няма основание за прекратяване или спиране на нак. производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила което да е довело до ограничаване правата на обвиняемия. Не са налице обстоятелства налагащи разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.  С оглед направеното от страните заявление, че имат готовност да сключат споразумение, то на основание чл.252 ал.1 от НПК делото ще следва да се разгледа незабавно след провеждане на разпоредителното заседание, както и с оглед на същите обстоятелства ще следва да се отмени и взетата мярка за неотклонение” Подписка”.
Водим от горното, Съдът
                      О П Р Е Д Е Л И :
 На основание чл.248 ал.6 от НПК, ОБЯВАВА  на страните, че:
Делото е подсъдно на съда.
Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.
Не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения       на процесуалните правила довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.
С оглед изявленията на страните, че имат готовност да сключат споразумение, допуска разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.
Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия и съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач, или тълковник, нито извършването на процесуални действия по делегация.
Не се налага събирането на нови доказателства.
Отменя взетата мярка за неотклонение по отношение на Е.Р.Д.” Подписка”.
С оглед обстоятелството, че незабавно след приключване на настоящото разпоредително заседание ще се пристъпи към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК не следва да се насрочва дата за призоваване, нито да се призовават свидетели.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
           Сне се самоличността на подсъдимите, както следва:
             Е.Р.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин,  българско гражданство, неженен, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН: **********.
   Самоличността на подсъдимия се сне  по данни от делото и от подсъдимия.
СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимите.
ПОДСЪДИМИЯ Д.: Разбирам правата си, не правя отводи. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение.
 Адв. Адв. А. Йнчева-Георгиева: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. С представителя на Районна прокуратура- Видин  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри, считаме, че то не противоречи на Закона и морала.
ПОДСЪДИМИЯ Д.: Присъединявам се към казаното от адвоката си.
СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК
                                      ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.
Адв. Адв. А. Йнчева-Георгиева: Моля да одобрите споразумение за което се споразумяхме с прокуратурата, съгласно, което подсъдимия Е.Р.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин,  българско гражданство, неженен, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН: **********  се признава за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление с две деяниея, които осъществяват поотделно един и същи състав на едно и също престъпление са извършени през непродължителен период от време, при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в гр. Видин за периода от 24.11 2016 г. до 20.07. 2017 г., включително извършил следното:              На 24.11.2016 год. в гр. Видин ж.к. „Гео Милев" до жилищен блок № 7 без  надлежно разрешително,  в  нарушение  на установените  правила съгласно чл. 3 ал.1 т. 1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държи рисково наркотично вещество съгласно Приложение 3 към чл. 3 т.З от Наредба за реда за класифициране на растенията   и   веществата   като   наркотични       19   бр.  таблетки   от лекарствен препарат с търговско наименование „Ривотрил”с общо нето тегло 3,25 гр. и със съдържание на активен компонент клоназепем 2мг/табл. на обща стойност 48.75 лв. / четиридесет и осем лева и 75 ст./
           На 20.07.2017 год. в гр. Видин на ул. „Бдин" на кръстовището с ул.„Шипка" без надлежно разрешително, в нарушение на установените правила съгласно чл. 3  ал.1  т.1   и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните  вещества  и   прекурсорите,  държи  рисково  наркотично вещество съгласно Приложение 3 към чл. 3 т.З от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични-8бр.таблетки     от     лекарствен     препарат     с     търговско наименование„Ривотрил" 2 мм. с общо нето тегло 1,35 гр. и с наличие на активен компонент клоназепем 2 мг/ табл. на обща стойност 20.25 лв. / двадесет лева и 25 ст./ - престъпление по чл. 354а, ал.З, предлож. „второ", т.2, във вр. с чл. 26 ал.1  от НК- за което и на основание чл. 354а, ал.З, предлож. „второ", т.2, във вр. с чл. 26 ал.1  от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.2, буква”б” от НК подсъдимия  Е.Р.Д.  със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание”ПРОБАЦИЯ”  със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ДВА ПЪТИ седмично за срок от  ТРИ ГОДИНИ.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ТРИ ГОДИНИ.
           3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от  ТРИ ГОДИНИ.
Подсъдимия Е.Р.Д.  със снета по делото самоличност се съгласява веществените доказателства: „Ривотрил”с общо нето тегло 3,25 гр. и „Ривотрил" 2 мм. с общо нето тегло 1,35гр. -да се отнемат в полза на държавата и се изпратят на Агенция Митница- София за унищожение.
Подсъдимия Е.Р.Д.  със снета по делото самоличност се съгласява да заплати  и разноските по делото, като заплати сумата в размер на 337.64лв./триста тридесет и седем лева и шестдесет и четири/ стотинки  по сметка на ОД на МВР-Видин, изразходвана за изготвяне на експертиза на ДП.    
ПОДСЪДИМИЯ Е.Д.: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно ще подпиша споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                 С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/Е.Д./  /А.Й.-ГЕОРГИЕВА/
                                               ПРОКУРОР:
                                                           /ЕМИЛ МЛАДЕНОВ/
                                  
СЪДЪТ след като се запозна с представеното в с.з.  споразумение намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка, СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ
  ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимия Е.Р.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин,  българско гражданство, неженен, основно образование, безработен, осъждан, ЕГН: **********  се признава за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление с две деяниея, които осъществяват поотделно един и същи състав на едно и също престъпление са извършени през непродължителен период от време, при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в гр. Видин за периода от 24.11 2016 г. до 20.07. 2017 г., включително извършил следното:              На 24.11.2016 год. в гр. Видин ж.к. „Гео Милев" до жилищен блок № 7 без  надлежно разрешително,  в  нарушение  на установените  правила съгласно чл. 3 ал.1 т. 1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държи рисково наркотично вещество съгласно Приложение 3 към чл. 3 т.З от Наредба за реда за класифициране на растенията   и   веществата   като   наркотични       19   бр.  таблетки   от лекарствен препарат с търговско наименование „Ривотрил”с общо нето тегло 3,25 гр. и със съдържание на активен компонент клоназепем 2мг/табл. на обща стойност 48.75 лв. / четиридесет и осем лева и 75 ст./
           На 20.07.2017 год. в гр. Видин на ул. „Бдин" на кръстовището с ул.„Шипка" без надлежно разрешително, в нарушение на установените правила съгласно чл. 3  ал.1  т.1   и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните  вещества  и   прекурсорите,  държи  рисково  наркотично вещество съгласно Приложение 3 към чл. 3 т.З от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични-8бр.таблетки     от     лекарствен     препарат     с     търговско наименование„Ривотрил" 2 мм. с общо нето тегло 1,35 гр. и с наличие на активен компонент клоназепем 2 мг/ табл. на обща стойност 20.25 лв. / двадесет лева и 25 ст./ - престъпление по чл. 354а, ал.З, предлож. „второ", т.2, във вр. с чл. 26 ал.1  от НК- за което и на основание чл. 354а, ал.З, предлож. „второ", т.2, във вр. с чл. 26 ал.1  от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.2, буква”б” от НК подсъдимия  Е.Р.Д.  със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание”ПРОБАЦИЯ”  със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ДВА ПЪТИ седмично за срок от  ТРИ ГОДИНИ.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ТРИ ГОДИНИ.
           3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от  ТРИ ГОДИНИ.
Подсъдимия Е.Р.Д.  със снета по делото самоличност се съгласява веществените доказателства: „Ривотрил”с общо нето тегло 3,25 гр. и „Ривотрил" 2 мм. с общо нето тегло 1,35гр. -да се отнемат в полза на държавата и се изпратят на Агенция Митница- София за унищожение.
Подсъдимия Е.Р.Д.  със снета по делото самоличност се съгласява да заплати  и разноските по делото, като заплати сумата в размер на 337.64лв./триста тридесет и седем лева и шестдесет и четири/ стотинки  по сметка на ОД на МВР-Видин, изразходвана за изготвяне на експертиза на ДП. 
         На осн.чл.24, ал.3  от НК,
                   СЪДЪТ    
                                                     ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 238/ 2019г. по описа на ВРС. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
             Протоколът се написа в с.з. на 16.04.2019год. и заседанието завърши в 16.00часа.  
               РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници