Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по ЧНД № 291-2019
                                             Р Е Ш Е Н И Е №
гр. Видин 11.04.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд наказателна колегия в публичното заседание на  четвърти април  две  хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                 Председател: Мариела Йосифова
                                                               Съдебни заседатели: ………...
                                                                        Членове:……...……………
при секретаря  Кр.И.  и в присъствието на прокурора Светослав К., като разгледа докладваното от съдията Йосифова ЧНД №291 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                        Водим от горното и на основание чл.162 от Закона за здравето, Съдът:
                                                       Р  Е  Ш  И :
                 НАСТАНЯВА лицето Г.В.Г., родена на ***г***,  ЕГН **********, с адрес-***,  българка, българска гражданка, неомъжена, средно образование, неосъждана на задължително стационарно лечение в ДПБ –гара КАРЛУКОВО за срок от 3 / три / месеца.
                  Налице е липса на способност за изразяване на информирано съгласие на лицето Г.В.Г..
                НАЗНАЧАВА В. Й. от Община Луковит, за служебно лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на болния.
          Препис от решението да се изпрати на РП Видин, ДПБ –гара КАРЛУКОВО - за сведение и изпълнение, сл.защитник, освидетелствания и лицето по чл.162, ал.3 от ЗЗ.
       Решението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок пред Видински ОС, като евентуалното му обжалване не спира неговото изпълнение.
      
                  
                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници