Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 697-2018
ПРИСЪДА
№  487
гр.Видин, 08.11.2018 г.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
Видинският районен съд наказателна колегия на осми ноември две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:
     
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                     Съд. заседатели: 1.
                                                 2.
 
при секретаря: В. У. и с участието на прокурора Красен Кайзеров разгледа докладваното от СЪДИЯ СТАНКОВА НОХД № 697 по описа за 2018 г. и въз основа на данните по делото и закона
ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 16.10.2017 г. до 28.02.2018 г. в гр. Видин, обл. Видин, след като е осъден с Решение № 335/18.08.20217 г. по гр. дело № 1128/2017 г. по описа на ВРС, влязло в законна сила на 16.10.2017 г., да заплаща на малолетното си дете А.Г.Д. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Р.С.Г., месечна издръжка в размер на 160 лв., съзнателно не изпълнил това свое задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно - не е заплатил 5 /пет/ месечни вноски в общ размер на 800.00 /осемстотин/ лева – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, за което и на основание чл.183, ал.1, във вр.с чл.54 и чл.36 то НК го ОСЪЖДА на наказние „ПРОБАЦИЯ”, като съвкупност от следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок три години.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 (сто и петдесет) часа годишно за срок от две поредни години.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Видински окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници