Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 667-2019
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 10.04.2019 г.
Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 3-ти състав, в публично съдебно заседание на 10.04.2019 г., в състав:
                                               
                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СТОЯНОВА
                                           
при участието на секретаря …………… М.Е……………… ………..…………     
и прокурора ………………………………, сложи за разглеждане ………….......
гражданско дело № 667 по описа за  2019 г. ………………………....…………
докладвано от СЪДИЯТА СТОЯНОВА ………………………..………………
       При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именното повикване в 15:00 часа се явиха:
            ИЩЕЦЪТ ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, уведомени по реда на чл. 56, ал. 2 от ГПК, представител не се явява.
            ОТВЕТНИКЪТ ЗАД „ЕВРОИНС“ АД, уведомени по реда на чл. 56, ал. 2 от ГПК, представител не се явява.
СВИДЕТЕЛЯТ И.В.И., нередовно призован, не се явява. Призовката е върната в цялост с отбелязване, че адресът е посетен на 03.04.19г. и на 06.04.19г., но лицето не е открито. По данни на съседи – сем. П., лицето е в чужбина и на адреса няма никой. На оставени бележки никой не се явява да получи призовката. При направена служебна справка от съда, се установява, че адресът, на който е призован свидетелят е постоянният му и настоящ адрес.
СЪДЪТ счита, че поради нередовното призоваване на свидетеля, ход на делото не следва да бъде даден, за което:
О П Р Е Д Е Л И:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 667/2019г.
ДА СЕ ПРЕВЕДЕ внесения по сметка на РС – Видин, но неизползван депозит за призоваване на свидетеля И.В.И. в размер на 60.00 лв. по сметка на СРС.
            Препис от протоколите да се изпратят на делегиращия съд – Софийски районен съд, І гражданско отделение, 25 състав по гр.д № 36110/2018 г.
Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 15:05   часа.    
                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:     
              
                                        
                                                                 СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници