Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 827-2017
М О Т И В И към присъда № 149 от 10.04.2019 г. по НДОХ № 827 по описа за 2017 год. на Районен съд – гр.Видин
Делото е образувано по обвинителен акт на видинската районна прокуратура, с който е внесено в съда обвинение против подсъдимата В.Б.С. *** с ЕГН ********** по чл.194, ал.1 от НК.
            Представителят на районната прокуратура в съдебно заседание поддържа обвинението, така както е внесено в съда с обвинителния акт и моли подсъдимата С. да бъде призната за виновна и да бъде постановена осъдителна присъда.
            Подс.С. в съдебното заседание дава обяснения, признава се за виновна, потвърждава фактите по обвинителния акт, не отрича извършителството на деянието и моли за присъда с налагане на леко наказание.
От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
            На 12.04.2017г. свидетелката С. била на работа като касиер в пощенски клон № 5 в гр.В., ж.к.»В.Л.», бл.№ . Около 12,15ч. в клона влезли подсъдимата и свидетелят Т.Б., и С. попитала свид.С. може ли да й развали една банкнота от 10лв. Свидетелката казала, че не може, а свид.Т.Б. и подсъдимата си тръгнали, но след няколко минути С. отново се върнала и поискала от С. да й продаде една розова ваза, намираща се на библиотеката до стола й на няколко метра. Свидетелката станала от мястото си, отишла при библиотеката за вазата и в това време подсъдимата се пресегнала през прозорчето на гишето и взела от кутията с оборота сумата от 1722лв. После С. чула, че се тряска външната врата и тогава видяла, че С. е излязла, а в кутията с оборота парите ги няма и тя е празна.  
Тази фактическа обстановка се установява от обясненията подсъдимата С., показанията на свидетелите С., П., Буи и Т.Б., протокол за разпознаване на лица и предмети, фотоалбум, писмена декларация, докладна записка, служебна справка, писмо, справка за съдимост, карта за обвиняемо лице. Между тези доказателства относно това, което е прието от съда за безспорно доказано и за категорично установено не са на лице противоречия, те се допълват взаимно, както и кореспондират по между си. Ето защо съдът ги възприема и ги кредитира, како годни и съотносими доказателства по делото.
От изложеното от фактическа страна съдът прави извода, че подс.С. е осъществила престъпното деяние по състава на чл.194, ал.1 от НК, както от обективна, така и от субективна страна. От обективна страна тя на 12.04.2017г. в гр.Видин е отнела чужда движима вещ, сумата от 1722лв. собственост на „Български пощи“ ЕАД, от владението на Р.Г.С. без нейно съгласие и с намерението да ги присвои. От субективна страна тя е сторила това при форма на вината пряк умисъл, съзнавала е обществено-опасния характер на деянието и неговите обществено-опасни последици и е искала тяхното настъпване. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира нейното субективно отношение към извършеното деяние. С. е знаела, че паричната сума не е нейна, че е чужда собственост и е владяна от друго лице, както и е знаела, че отнема същата противно и в нарушение на закона.
За описаното престъпление е предвидена наказателна отговорност лишаване от свобода до осем години. Съгласно разпоредбата на чл.54 и чл.36 от НК при индивидуализацията на наказанието и за постигане на неговите цели съдът счита, че спрямо подсъдимата може да бъде определено наказание над минималния размер предвиден от закона. При определянето на наказанието съдът има предвид смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно, че подсъдимата не се отклонява от органите на съдебната власт и наказателния процес, признава се за виновна и съжалява за извършеното, съдейства за разкриване на обективната истина, показва добро процесуално поведение, възстановила е част от щетите. Тя не разкрива висока степен ва обществена опасност на дееца от такава гледна точка. Освен това С. не е осъждана и е с чисто съдебно минтало. Наред с това при условията на чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието може да бъде отложено за изпитателен срок в минимален размер.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници