Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 793-2018
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 130/28.03.2019г. ПО НОХД № 793/2018 г. ПО ОПИСА НА ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД
Делото е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Видин, с който е повдигнато обвинение против подсъдимия М.Д.В., с ЕГН: **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан за това, че на 09.11.2017г. по път І-1 (Околовръстен път на град Видин) в посока от кръстовището за село Рупци към ГКПП-Дунав мост 2 и на територията на бензиностанция „Съни Ойл” управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Фолксваген Голф” с номер на рама WVWZZZ1JZXW481950 и с поставени транзитни табели peг. номер 892 Н 791 с изтекъл срок на валидност собственост на Н.Е.Б. *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,02 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабр.№ ARBB-0012, проба № 30 от 09.11.2017г. взета в 05.55 часа- престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Представителят на РП - Видин заяви в с.з., че поддържа обвинението, така, както е внесено с обвинителния акт.
Съдът е уважил направеното искане от страна на защитника  на подсъдимия и е дал ход на съдебното следствие при условията на глава 27 от НПК, и по конкретно при условията на чл.371, т.1 от НПК.
Подсъдимият - В. в съд. Заседание заявява, че разбира обвинението, не се признава  за виновен, както и че не желае да дава обяснения
От събраните по делото гласни и писмени доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установена следната фактическа обстановка по делото :
За времето от 20.00 часа на 08.11.2017г. до 08.00 часа на 09.11.2017г. свидетелят Б.В. бил на работа като дежурен по пътнотранспортни произшествия заедно с колегата си - свидетеля Б.Б..
Около 05.35 часа получили сигнал от дежурния в ОДЧ-Видин за настъпило пътнотранспортно произшествие на бензиностанция „Съни Ойл" в град Видин намираща се на път I-1. Двамата отишли на място и установили лек автомобил „Фолксваген Голф „ с peг. № 892 Н 791, който бил пред входа на „Съни шоп" със силно деформирана предна част опрян в дясна част на паркиран лек автомобил „БМВ Х5" с рег.№ СА 26 25 ХВ. При извършената проверка било изяснено, че лек автомобил „Фолксваген Голф „ с peг. № 892 Н 791 бил управляван от подсъдимия М.В. , а до него пътувал собственика на автомобила свидетеля Н.Б.. И двамата били изпробвани за наличие на алкохол в кръвта в издишания въздух с Алкотест 7510 с фабричен номер ARBB -0012 като по отношение на подсъдимия било отчетено 2,02 % промила алкохол с проба 30 от 05:55.
След като изпробвали подсъдимия В. и свидетеля Б. за алкохол, свидетелят В. заедно със свидетеля Б. разгледали видеозапис от камерите за външно наблюдение , който им бил предоставен от управителя на комплекса. На записа се виждало как лек автомобил „Фолксваген Голф" се движел по път I -1 / Околовръстен път на град Видин/ в посока от кръстовището за село Рупци към ГКПП Дунав мост 2 и навлиза на територията на бензиностанция „Съни Ойл".
Автомобилът се ударил в бетонна подпора след което продължил движението си и се блъснал във втора бетонна подпора, блъснал кофа за боклук и най-накрая се блъснал в дясна задна част на паркирания лек автомобил „БМВ X 5" с рег.№ СА 26 25 ХВ. На записа ясно се виждало, че подсъдимият М.Д.В. управлявал автомобила, а Н.Е.Б. седял до него. Записите от видеокамерите са предадени на органите на полицията и са приобщени към материалите по делото.
На подсъдимия В. бил връчен талон за медицинско изследване № 0372634 от 09.11.2017г. и  бил съпроводен до ЦСМП-Видин за даване на кръвна проба.
По делото е установено, че кръвна проба не е взета, като това обстоятелство е отразено от свидетеля Б.В. върху връчения на подсъдимия талон за медицинско изследване № 0372634 от 09.11.2017г.
От свидетелските показания на свидетелите – Б.В., Б.Б.  и Н.Б. се установява, че подсъдимият е управлявал лек автомобил-управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Фолксваген Голф” с № на рама WVWZZZ1JZXW481950 и с поставени транзитни табели peг. № 892 Н 791 с изтекъл срок на валидност собственост на Н.Е.Б. ***.
  Съдът кредитира изцяло свидетелските показания, тъй като същите са последователни, логични, непротиворечиви, кореспондират по между си  и са относими към предмета на делото.
По делото е разпитан като свидетел и Б.Х., който е бил дежурен лекар в СО-МБАЛ“СВЕТА ПЕТКА“.Същият е дал показания, че подсъдимият е отказал даването на кръвна проба, като отказът му не е бил документиран, както и заявява, че към онзи момент отказите не са били отразяване писмено от персонала на МБАЛ“СВЕТА ПЕТКА“.
Съдът дава вяра и на този свидетел, тъй като същият пресъздава непосредствените си впечатления от работата му по време на дежурство, както и за практиката на болницата.
Горните факти се установяват и от събраните по делото писмени
доказателства, а именно :  талон за медицинско изследване№ 0372634 от 09.11.2017г, списък на техническите средства преминали тест за годност, разпечатка от техническото средство с отразени показания на водача от изследването, копие от медицински журнал на МБАЛ СВЕТА ПЕТКА, с-во за съдимост, приобщени по реда на чл. 283 от НПК към доказателствения материал.
            Видно от изнесената по-горе и възприета от съда фактическа обстановка е, че е нарушена НАРЕДБА №1/19.07.2017г./в сила от 29.09.2017г./ за реда за установяване употребата на алкохол и /или наркотични вещества или техни аналози.
            Нормата на чл. 7, ал.1 от същата разписва, че когато с техническо средство е установено концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, полицейски орган съпровожда лицето до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване.
            Съгласно разписаното в чл. 15,ал.7 от НАРЕДБАТА отказът на лицето да бъде изследвано се отразява от медицинския специалист по чл. 12, ал. 1 в амбулаторния журнал на лечебното заведение и в протокола по чл. 14, ал. 2, като се удостоверява с подписа на изследваното лице.
            В конкретният случай тази последователност и процедура не е спазена. Ако е бил налице  отказ на подсъдимия да даде кръвна проба/според свидетелските показания/ е следвало това обстоятелство да бъде отразено в амбулаторния журнал от съответното медицинско лице, както и в протокола за медицинско изследване, като се удостовери и с подписа на лицето, което е отказало.
            Неспазването на процедурата, фиксирана в НАРЕДБА№1/19.07.2017г./в сила от 29.09.2017г./ за реда за установяване употребата на алкохол и /или наркотични вещества или техни аналози съставлява винаги съществено процесуално нарушение, тъй като ограничава правото на защита на лицето, привлечено да отговаря за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.
            Това процесуално нарушение е неотстранимо, тъй като не е възможно повторение на действието, при което е допуснато ,извършено по предписания в закона ред.
            Недопустимо е това нарушение да може да бъде санирано със свидетелски показания.Законодателят с приемането на горната Наредба изрично е изразил волята си, разписвайки изрични правила, които следва да бъдат спазени в разписаната последователност.Същите са строго формални, изисква се изрично документиране с оглед защита интересите на обществото и свеждането до минимум възможностите за злоупотреба с права.
            Недопустимо е при горните обстоятелства да бъдат ползвани резултатите от техническото средство за повдигане на обвинение, след като не е налице отказ, констатиран по разписания в закона ред.
Тъй като нормата на чл. 343б криминализира управление на МПС с наличие на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, с оглед на изложеното по-горе съдът намира, че обвинението не е доказано по един несъмнен и безспорен начин, така както го изисква нормата на чл. 303 от НПК, поради което подсъдимият  М.В. ще следва да бъде признат за невинен по повдигнатото обвинение по чл.343б, ал.1 от НК и оправдан на основание чл. 304 от НПК.
Водим от горното, на основание закона и вътрешното си убеждение, Съдът постанови присъдата си.
 РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници