Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 317-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 11.04. 2019г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 11 АПРИЛ 2019 година.
           Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                           Съдебни заседатели:1.С.М.
                                                              2.Л.Г.
при участието на секретаря………Красимира И.
прокурора       Ваня Ненкова........……….сложи за разглеждане
НДОХ  317..........  по описа за 2019 год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  15.35 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Ваня Ненкова.
Подсъдимият  Ж.Д.П. –редовно призован се явява лично и с адв.Георги Гергов, упълномощен с пълномощно от днес.
              ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ        
              ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
              АДВ.ГЕРГОВ: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
              ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
     Съдът, като констатира, че не са налице основанията за отлагане на разпоредителното заседание по чл.247в от НПК,
                                             О П Р Е Д Е Л И:
              ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
              Съдът, дава възможност на страните да вземат отношение по въпросите по чл.248 от, ал.1 от НПК, като разяснява на същите, че с вземане на становище по чл.248 ал.1 т.3 от НПК се преклудира възможността пред настоящата и следващите инстанции  да се правят нови възражения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.
    Прокурора: Госпожо съдия, делото е подсъдно на РС-Видин; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП.  Относно особените правила би могло делото да се гледа при условията на глава 29 от НПК. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Нямам искания за отводи. Нямам искания за изменение на взетата  мярка за неотклонение .
    Адв.ГЕРГОВ Госпожо съдия, делото е подсъдно на РС-Видин; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП. Нямам искания за събиране на нови доказателства.   Няма основание делото да бъде разгледано при закрити врати както и няма основание за прилагане на другите визирани в т.5 на ал.1 от чл.248 от НПК действия. Нямаме искания за изменение на взетата мярка за неотклонение. Имаме искане делото да се гледа по реда на глава 29 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение с РП Видин.
      Подсъдимия: Поддържам казаното от адвоката си.
              Съдът, след като изслуша прокурора, защитника на подсъдимия и  подсъдимия и след запознаване с материалите по делото намира, че същото е подсъдно на съда, няма основание за прекратяване или спиране на нак. производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила което да е довело до ограничаване правата на обвиняемия. Не са налице обстоятелства налагащи разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Не се налага изменението на взетата мярка за неотклонение. С оглед направеното от страните заявление ,     че имат готовност да сключат споразумение, то на основание чл.252 ал.1 от НПК делото ще следва да се разгледа незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
Водим от горното Съдът
                      О П Р Е Д Е Л И :
           На основание чл.248 ал.6 от НПК, ОБЯВАВА  на страните, че :
Делото е подсъдно на съда.
Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.
Не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения       на процесуалните правила довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.
С оглед изявленията на страните, че имат готовност да сключат споразумение, допуска разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.
Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия и съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач, или тълковник, нито извършването на процесуални действия по делегация.
Не се налага събирането на нови доказателства.
Не се налага изменението на взетата мярка за неотклонение по отношение на Ж.Д.П..
С оглед обстоятелството, че незабавно след приключване на настоящото разпоредително заседание ще се пристъпи към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК не следва да се насрочва дата за призоваване, нито да се призовават свидетели.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
           Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:
             Ж.Д.П.,  роден на *** г. в гр. Видин, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, неженен, средно  образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********.
   Самоличността на подсъдимата се сне от лична карта № 645086406    издадена на  31.03.2014г. от  МВР-Видин, след което същата се върна на подсъдимия.
СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия.
ПОДСЪДИМИЯ: Разбирам правата си, не правя отводи. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение.
 Адв.ГЕРГОВ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. С представителя на Районна прокуратура- Видин  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри, считаме, че то не противоречи на Закона и морала.
ПОДСЪДИМИЯ: Присъединявам се към казаното от адвоката си.
СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК
                                      ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.
Адв. ГЕРГОВ: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно, което подсъдимия Ж.Д.П.,  роден на *** г. в гр. Видин, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********  се признава за ВИНОВЕН в това  на 25.10.2018 г. в обитавано от него жилище, находящо се в гр. Брегово, обл. Видин, ул. "Тодор П." №63, държи годно да произведе изстрели огнестрелно оръжие - газ-сигнален пистолет марка „EKOL", модел „Major", ка1. 9mm с № ЕМ-17070384, турско производство, пригоден за стрелба с атипични/самоделни боеприпаси с гилза от сигнален патрон,  кал. 9мм. с поставена метална сачма, като същия е видоизменен, чрез отстраняване на фабрично поставената в цевта преграда /муфа, дифузьор/, която не позволява преминаването на твърдо тяло /куршум, сачма/ през цевта, както и 7 /седем/ броя боеприпаси от които 6 /шест/ броя боеприпаси кал. 6.35мм., представляващи стандартни боеприпаси за огнестрелно оръжие и 1/един/ брой боеприпас кал. 9мм. с поставена сачма в отвора на гилзата» представляващ атипичен/самоделен боеприпас за огнестрелно оръжие, без да има за това надлежно разрешение по чл. 50, ал. 3 от ЗОБВВПИ - престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 50, ал. 3 от ЗОБВВПИ   за което и на основание чл. 339, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 50, ал. 3 от ЗОБВВПИ  във връзка с чл.55, ал.1, буква”а”от НК  подсъдимия  Ж.Д.П. със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание” Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Подсъдимия Ж.Д.П.  със снета по делото самоличност се съгласява на основание чл.53, ал.1,т.1 от НК вещественото доказателство- газ-сигнален пистолет марка „EKOL", модел „Major", ка1. 9mm с № ЕМ-17070384, турско производство, както и 7 /седем/ броя боеприпаси от които 6 /шест/ броя боеприпаси кал. 6.35мм., представляващи стандартни боеприпаси за огнестрелно оръжие и 1/един/ брой боеприпас кал. 9мм. с поставена сачма в отвора на гилзата» представляващ атипичен/самоделен боеприпас за огнестрелно оръжие – ДА СЕ ОТНЕМАТ  В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.
Подсъдимия Ж.Д.П.  със снета по делото самоличност се съгласява да заплати и разноските по делото, като заплати сумата в размер на 164.29лв./сто шестдесет и четири лв. и двадесет и девет ст./лв.  по сметка на ОД МВР-Видин, изразходвана за изготвяне на балистична експертиза на ДП.    
ПОДСЪДИМИЯ: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно ще подпиша споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                 С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/Ж.П./                                  /ГЕОРГИ ГЕРГОВ/
                                               ПРОКУРОР:
                                                           /ВАНЯ НЕНКОВА/
                                  
СЪДЪТ след като се запозна с представеното в с.з.  споразумение намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка, СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ
  ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимия  Ж.Д.П.,  роден на *** г. в гр. Видин, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********  се признава за ВИНОВЕН в това  на 25.10.2018 г. в обитавано от него жилище, находящо се в гр. Брегово, обл. Видин, ул. "Тодор П." №63, държи годно да произведе изстрели огнестрелно оръжие - газ-сигнален пистолет марка „EKOL", модел „Major", ка1. 9mm с № ЕМ-17070384, турско производство, пригоден за стрелба с атипични/самоделни боеприпаси с гилза от сигнален патрон,  кал. 9мм. с поставена метална сачма, като същия е видоизменен, чрез отстраняване на фабрично поставената в цевта преграда /муфа, дифузьор/, която не позволява преминаването на твърдо тяло /куршум, сачма/ през цевта, както и 7 /седем/ броя боеприпаси от които 6 /шест/ броя боеприпаси кал. 6.35мм., представляващи стандартни боеприпаси за огнестрелно оръжие и 1/един/ брой боеприпас кал. 9мм. с поставена сачма в отвора на гилзата» представляващ атипичен/самоделен боеприпас за огнестрелно оръжие, без да има за това надлежно разрешение по чл. 50, ал. 3 от ЗОБВВПИ - престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 50, ал. 3 от ЗОБВВПИ   за което и на основание чл. 339, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 50, ал. 3 от ЗОБВВПИ  във връзка с чл.55, ал.1, буква”а”от НК  подсъдимия  Ж.Д.П. със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание” Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила
Подсъдимия Ж.Д.П.  със снета по делото самоличност се съгласява на основание чл.53, ал.1,т.1 от НК вещественото доказателство- газ-сигнален пистолет марка „EKOL", модел „Major", ка1. 9mm с № ЕМ-17070384, турско производство, както и 7 /седем/ броя боеприпаси от които 6 /шест/ броя боеприпаси кал. 6.35мм., представляващи стандартни боеприпаси за огнестрелно оръжие и 1/един/ брой боеприпас кал. 9мм. с поставена сачма в отвора на гилзата» представляващ атипичен/самоделен боеприпас за огнестрелно оръжие – ДА СЕ ОТНЕМАТ  В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.
Подсъдимия Ж.Д.П.  със снета по делото самоличност се съгласява да заплати и разноските по делото, като заплати сумата в размер на 164.29лв./сто шестдесет и четири лв. и двадесет и девет ст./лв.  по сметка на ОД МВР-Видин, изразходвана за изготвяне на балистична експертиза на ДП.    
         На осн.чл.24, ал.3  от НК,
         СЪДЪТ                        ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 317/ 2019г. по описа на ВРС. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение съобразно Наредбата за съдебните заседатели.
             Протоколът се написа в с.з. на 11.04.2019год.
  
          РАЙОНЕН СЪДИЯ:                СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.
                                                                                                 2.
                                               СЕКРЕТАР:
На основание чл.309, ал.2 от НПК, Съдът намира, че е отпаднало основанието по отношение на взетата мярка за неотклонение, поради което същата ще следва да се отмени, за което
                              О П Р Е Д Е Л И :
          Отменя взетата мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия Ж.Д.П. „Подписка”.
          На основание чл. 309 ал. 4 НПК определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.
          Заседанието завърши  в  15.45 часа.
          РАЙОНЕН СЪДИЯ:                СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.
                                                                                                  2.
Версия за печат
Свързани страници