Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 301-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 15.03. 2019г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 15 МАРТ 2019година.
                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                       Съдебни заседатели:
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора    Светослав Кръстев.............……….сложи за разглеждане
НДОХ   301...............  по описа за 2019год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  14.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Св.Кръстев.
Подсъдимия М.К. се явява лично, доведен  ОЗО-Видин  и с адв. Снежана  Гергова, упълномощена с пълномощно от  днес.
В залата се явява адв.Жасмина Илиева назначена за служебен защитник на ДП.
Подсъдимия М.К. чрез преводача: Желая да ме защитава и представлява адв.Гергова.
В залата се намира Р.О.М., преводач от български език на турски език и обратно.
Съдът                            О П Р Е Д Е Л И :
Назначава Р.О.М. за преводач от български език на турски език и обратно.
 Заличава в качеството на защитник адв.Жасмина Илиева и освобождава същата от залата.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. ГЕРГОВА: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯ М.К. чрез преводача: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Снема самоличността на преводача, както следва:
Р.О.М. - 35год.,б.р.
На преводача се напомни отговорността по чл.290, ал.2 от НК и същата обеща да даде верен превод.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
М.К., роден на ***г. в  гр.Тунджели, Турция, турчин, турски гражданин, неженен,  висше образование, безработен, неосъждан, с турска лична карта № 291814/21.11.2011г.
Самоличността се сне по данни от подсъдимия и от делото.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
АДВ.ГЕРГОВА: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение с РП-Видин и  прекратите наказателното производство.
ПОДСЪДИМИЯ М.К. чрез преводача: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
ПОДСЪДИМИЯ М.К. чрез преводача: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение: 
ПОДСЪДИМИЯ М.К., роден на ***г. в  гр.Тунджели, Турция, турчин, турски гражданин,   неженен,  висше образование, безработен, неосъждан, с турска лична карта № 291814/21.11.2011г. се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2019г на ГКПП Дунав мост Видин-Калафат е направил  опит да излезе през границата на страната от РБългария в РРумъния без разрешение на надлежните органи на властта и деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини- намеса на служители от ГПУ-Видин и задържането му от същите гранични полицейски служители- престъпление по чл.279,ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 от  НК-  за което и на основание чл. 279, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК  подсъдимия Мурад К. със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/месеца, чието изпълнение на основание чл.66 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100/ сто/ лева.
                                  СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ: ..................                               ПРОКУРОР:....................
   /М.К./
                                                                             /СВ.КРЪСТЕВ/               
ЗАЩИТНИК: ....................                             ПРЕВОДАЧ:..................
 /СНЕЖАНА ГЕРГОВА/       / Р.О.М. /
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия М.К. и адвокат – защитника му Снежана Гергова от АК-Видин.
          На преводача Р.О.М. да се заплати възнаграждение от бюджета на съда в размер на 40.00 лева за извършения превод.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 301/2019г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Протоколът написан в съдебно заседание.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                            СЕКРЕТАР:
На основание чл.309, ал.2 от НПК, Съдът намира, че е отпаднало основанието по отношение на взетата мярка за неотклонение, поради което същата ще следва да се отмени, за което
                              О П Р Е Д Е Л И :
          Отменя взетата мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия М.К. „Задържане под стража”, като го освобождава от залата.
          На основание чл. 309 ал. 4 НПК определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.
             Съдебното заседание беше закрито в  14.15 часа.
           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници