Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1580-2018
                                          Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                      
                                                    гр.Видин, 15.03.2019г.
                                                      в името на народа
ВИДИНСКИ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДВАДЕСЕТ   И   СЕДМИ   ФЕВРУАРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В   СЪСТАВ:        
                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.
                                         СЕДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:    
                                                                           ЧЛЕНОВЕ:     
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ:   М.В.,     И   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                         КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК   П.  А.Н.Д.№ 1580   ПО   ОПИСА   ЗА   2018 ГОД.,   И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:  
            Административно-наказателното производство е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от М.А.М. *** с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 18-0953-000079 от 05.02.2018г. на Началник Сектор ПП към ОДМВР - Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 700лв./седемстотин лева/ и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6м./шест месеца/ на основание чл.175, ал.1, т.5 и чл.179, ал.1, т.5 и ал.2 и чл.177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДП, за извършено от него административно нарушение по чл.5, ал.3, т.2 и чл.41, ал.1 и чл.43, т.2 и чл.123, ал.1, т.3 от ЗДП.
            Жалбоподателят с жалбата си и в съдебно заседание моли да бъде отменено наказателното постановление, като незаконосъобразно и необосновано и да бъде уважена жалбата му като основателна.  
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, чрез своя процесуален представител в съдебно заседание моли да бъде оставена жалбата без уважение, като неоснователна и потвърдено наказателното постановление, като законосъобразно и обосновано.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 25.01.2018г. около 15,30ч. в гр.Видин, жалбоподателят М., като водач на МПС е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег.№ по бул.“П.“, който е бил спрян от движение. На кръстовището с ул.“Ц. И. А. II“ в посока към „В. .“ при маневра изпреварване от дясната страна на друг лек автомобил „БМВ“ с рег.№ ВН 6608 ВХ го блъска със задната си лява част в предния му десен калник. Настъпило е ПТП с материални щети, като жалбоподателя не е останал на мястото и не е уведомил органите на полицията, а е продължил движението си към ЮПЗ.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените и гласни доказателства: цялостната административно-наказателна преписка, акта за установяване на административно нарушение, справка за нарушител/водач, докладна записка, писмени сведенияпоказанията на актосъставителя свидетелят Х., свидетелските показания на свид.В. и свид.П., между които няма противоречия, допълват се и си кореспондират помежду си относно това, което се приема от съда като безспорно установено и категорично доказано, за което се кредитират от видинския районен съд.
            От така установеното от обективна страна съдът прави извода, че жалбоподателят М. е осъществил състава на твърдяното административно нарушение по чл.5, ал.3, т.2 и чл.41, ал.1 и чл.43, т.2 и чл.123, ал.1, т.3 от ЗДП, както от обективна, така и от субективна страна. Той е управлявал МПС, което е спряно от движение, като изпреварва автомобил на кръстовище с равнозначни пътища и реализира ПТП, но не изпълнява задължението си да остане на място и да уведоми органите на полицията. Той следва да понесе предвиденото административно наказание по чл.175, ал.1, т.5 и чл.179, ал.1, т.5 и ал.2 и чл.177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДП. Административно-наказващият орган правилно е определил и наложил административните наказана по вид и размер, предвидени от Закона. Не се разкрива висока степен на обществена опасност на деянието и на дееца.
            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                               Р     Е     Ш     И   :
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0953-000079 от 05.02.2018г. на Началник Сектор ПП към ОД МВР-Видин, с което на М.А.М. *** с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 700лв./седемстотин лева/ и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6м./шест месеца/.
Решението може да бъде обжалвано пред АС-Видин в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници