Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 300-2019
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 14.03.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1. ......................................
                                                                                      2. ......................................
при участието на секретаря В. У. и прокурора С. К.
сложи за разглеждане НОХД № 300 по описа за 2019 г. докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 11.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор К.
Подсъдимият С.Д. се явява лично, доведен от органите на ОЗО – Видин от Ареста на ОС „ИН” – Видин и с адв. С.М.Г., вписана в НРПП под № 4244, назначена за служебен защитник на подсъдимия на досъдебното производство – ДП № ЗМ-15/2019 г. по описа на ГПУ – Видин.
В залата се намира Р.О.М. – преводач от български език на турски език и обратно.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА Р.О.М. като преводач от български език на турски език и обратно.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. Г.: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Извършва се превод от български език на турски език и обратно.
Снема самоличността на преводача:
Р.О.М.: 35г., б.р.
На преводача се напомни отговорността по чл.290, ал.2 НК и същата обеща да даде верен превод.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
С.Д., роден на *** г. в гр. *** - ***, гражданство - ***, неженен, средно образование, неосъждан, безработен, без адресна регистрация в Р. България
Самоличността на подсъдимия се удостовери от данни от споразумението и досъдебното производство.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
АДВ. Г.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:            
Подсъдимият С.Д., роден на *** г. в гр. *** - ***, гражданство - ***, неженен, средно образование, неосъждан, безработен, без адресна регистрация в Р. България се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2019 г. на ГКПП - Дунав мост II - Видин-Калафат, направил опит да излезе през границата на страната, от Р. България в Р. Румъния, без разрешение на надлежните органи на властта и деянието е останало недовършено поради независими от волята му причини - намеса на служители от ГПУ-Видин и задържането му от същите гранични полицейски служители – престъпление по чл.279, ал.1, във вр. с чл.18, ал.1 от НК, за което и на основание чл.279, ал.1, във вр. с чл.18, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 и чл.36 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА” в размер на 100 (сто) лева.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в законна сила.
ПОДСЪДИМ:                                                   ПРОКУРОР:
           /С.Д./                                                       /С. К./
СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:
          /С. Г./
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимия С.Д. и служебния защитник С.Г..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 300/2019 г. по описа на Районен съд – Видин.
Лицето следва да бъде освободено незабавно при представяне на копие от настоящото споразумение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Определя възнаграждение в размер на 30.00 (тридесет) лева от бюджета на преводача от български на турски език и обратно Р.О.М..
Протоколът написан в съдебно заседание в 11.50 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници