Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 261-2019
      П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                    гр.Видин, 07 март 2019 г.
Видинският районен съд …………………………………....в публично
съдебно заседание на 07.03.2019 г. в състав:
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                                 Съд.заседатели:   1. .......................
                                                                                     2. .......................                            
при участието на секретаря  П. Въткова
и прокурора                            Т. Николов             сложи за разглеждане
НОХД № 261 по описа за  2019 г.                                        докладвано
от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
   На именното повикване в 11.00 часа се явиха:
   За РП-Видин се явява прокурор Николов.
Подсъдимият Т.К.К. се явява в залата и с адв. С. С. с пълномощно по делото.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
   АДВ. С.: Моля да се даде ход на делото. От името на моят подзащитен заявявам, че сме съгласни с постигнатото споразумение.  
  ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от адвоката ми.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
               ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
   СНЕМА самоличността на подсъдимия:
  Т.К.К., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Видин, българин, българско гражданство, неженен, със средно образование, с постоянен адрес:***, неосъждан.
Самоличността се сне от л.к. № 644933594 / 13.12.2013г. изд. от МВР Видин.
Съдът докладва делото.
Делото е внесено и образувано по споразумение на Районна прокуратура-Видин, представлявана от прокурор Теодор Николов, адв.С.С. *** в качеството си на защитник на подс.  Т.К.К., на основание чл.381 от НПК се постигна Споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 368 ЗМ-1/2019г. по описа на           ОД МВР - Видин, прокурорска преписка № 5/2019г. по описа на РП-Видин.
На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запитва подсъдимият, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите споразумението, след като се убедите, че не противоречи на закона и морала.
АДВ.С.: Моля да приемете предложеното споразумение и същото да бъде одобрено.
ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от адвоката ми.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът 
                         ОПРЕДЕЛИ:
Да се впише в протокола съдържанието на окончателното споразумение.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което:
Подсъдимият Т.К.К., ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Видин, българин, българско гражданство, неженен, със средно образование, с постоянен адрес:***, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.01.2019г., в гр. Видин, по бул. „Панония", с посока на движение от кулинарна къща „Вида" към магазин „Лидъл", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Пасат" с британски per. № WV06VKD, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,88 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическо изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 5/07.01.2019 г. на Специализирана химическа лаборатория към ЦСМП-гр.Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
Съобразявайки целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК, и като бе съобразена разпоредбата на чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК, страните се съгласяват на подс. Т.К.К., ЕГН: **********, да бъде наложено наказание при условията на чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 66, ал. 1 от НК, а именно наказание  „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК Съдът отлага за срок от 3 /три/ години.
На основание чл. 55, ал. 3 от НК Съдът не налага кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „Глоба“.
На основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, Съдът налага на подс. Т.К.К., ЕГН: **********, наказание „Лишаване от право да се управлява МПС“ за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на влизане на споразумението в сила, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което лицето е било лишено от право да управлява МПС по административен ред.
Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.                      
                       С П О Р А З У М Е Л И     С Е :
ПОДСЪДИМ:                                        ЗАЩИТНИК:
             /Т. К./                                       /адв.С. С./
                                    ПРОКУРОР:
                                              /Т. НИКОЛОВ/
Съдът счита, че постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала, поради което и на основание чл.384, ал.3 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
                                    ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП - Видин, представлявана от прокурор Т. НИКОЛОВ, адв. С. С., подсъдим Т. К..
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 261/2019г. по описа на Районен съд-Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
Протоколът написан в с.з. в 11.15 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                 СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници