Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 1600-2018
Делото е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Видин, с който е повдигнато обвинение против В.Ц.Ц., с ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. София, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан за това, че за времето от 09.02.2018 г. до 18.04.2018 г. включително в гр. Видин, в условията на повторност и в условията на продължавано престъпление:
1.На 09.02.2018 г. в гр. Видин, в ДКЦ 1, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, а именно разбиването на решетка в отвора, за топлата напитка на кафе машина отнел чужди движими вещи – 30 (тридесет) лева от владението на Р.П.М., собственост на „МММ" ЕООД - М.М., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
2.На 18.04.2018 г. в гр. Видин, в ДКЦ 1, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, а именно разбиването на решетка в отвора за топлата напитка на кафе машина отнел чужди движими вещи - 50 (петдесет) лева от владението на Р.П.М., собственост на „МММ” ЕООД - М.М. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои на обща стойност 80.00 (осемдесет) лева и случаят е немаловажен – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и т.7, във вр.с чл.194, ал.1, във връзка с чл.28, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и за това , че за времето от 09.02.2018 г. до 18.04.2018г. в гр. Видин, в условията на продължавано престъпление противозаконно повредил чужда движима вещ - кафе машина, собственост на „МММ" ЕООД - М.М., на обща стойност 376 (триста седемдесет и шест) лева, както следва:
1.На 09.02.2018 г. в гр. Видин, в ДКЦ 1 противозаконно повредил чужда движима вещ - разбил решетка в отвора за топлата напитка, на кафе машина, собственост на „МММ" ЕООД - М.М., на стойност 188 (сто осемдесет и осем) лева;
2.На 18.04.2018 г. в,гр. Видин, в ДКЦ 1, противозаконно повредил чужда движима вещ - разбил решетка в отвора за топлата напитка, на кафе машина, собственост на „МММ" ЕООД - М.М., на стойност 188 (сто осемдесет и осем) лева – престъпление по чл.216, ал.1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
Представителят на РП - Видин e заявил в с.з че поддържа обвинението, така, както е внесено с обвинителния акт.
Съдът е уважил направеното искане от страна на процесуалния представител на подсъдимия и е дал ход на съдебното следствие при условията на глава 27 от НПК, и по конкретно при условията на чл. 371, т.2 от НПК.
Подсъдимият се признава за виновен, съгласил се е да не се събират доказателства за фактите отразени в обстоятелствената част на обвинителния акт.
От събраните по делото гласни и писмени доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установена следната фактическа обстановка по делото:
Свидетелката Р.М. и съпругът й се занимават с вендинг апарати /кафе-машини/ които са разположени на различни места в град Видин включително и в ДКЦ1. Това е техен семеен бизнес и кафе машините са собственост дружество „МММ" ЕООД - М.М..
На 09.02.2018 г. около 15.00ч.подсъдимият В.Ц. бил в района на поликлиниката ( ДКЦ 1) в град Видин, където чакал да се види с негов познат. Взел си кафе от кафе-машината в гореописаната сграда и седнал на една пейка. Там поседял около 30 минути и след като видял, че вътре в сградата няма никой, решил да отвори кафе-машината, защото нямал пари. Застанал пред кафе-машината и я отворил, като счупил решетката която е монтирана в отвора, от който се взема чашката с топлата напитка. От там бръкнал и взел монетника с паричната сума. Веднага след това подсъдимият се насочил към Центъра на гр.Видин, като в района на храм паметник „Св.Димитър" отворил монетника и взел стотинките от него. Същите били на стойност около 30.00 лв, а самия монетник изхвърлил в една кофа за боклук в района на църквата. След това Ц. посетил игрална зала „Камелот", където изиграл около 25,00 лв. После се прибрал на адреса си в ж.к. „Химик", бл.23.
На 18.04.2018г.  около 16.00 ч.подсъдимият Ц. отново бил в района на поликлиниката ( ДКЦ 1), където посетил клиника „Канчелов". Тъй като на  Ц. му бил отказан „метадон", влязъл в сградата на ДКЦ 1, видял че няма никой и отново отворил кафе-машината, като счупил решетката която се намирала в отвора, от който се взема чашката с топлата напитка. Оттам бръкнал и взел монетника с паричната сума. Веднага след това се насочил към площад „Ташкюприя", където отворил касата взел парите и я изхвърлил. След това посетил негов приятел в ж.к. „Баба Тонка", с когото изконсумирали парите, като си закупили бира. Според свидетелката Р.М. в касата имало около 50.00 лева.
Гореописаната фактическа обстановка се доказва от свидетелските показания на свидетелите:А. С.,К. Н.,Р.М. и Б. К., приобщени към доказателствения материал по реда на чл. 283 от НПК.
От показанията на горните свидетели се установява, че действително кафе-машината е била разбита два пъти по един и същи начин, чрез счупване на решетката, която се намира на отвора, от който се взема чашката с топла напитка, както и датите на които това се е случило.Установява се, че лицето, което е извършило посегателствата е именно подсъдимия Ц.
Съдът кредитира изцяло свидетелските показания, приобщени по реда на чл. 283 от НПК, тъй като същите са последователни, логични, непротиворечиви, кореспондират по между си и останалия доказателствен материал и са относими към предмета на делото. От тях е видно, че именно подсъдимият е отнел вещите без съгласието на собственика и се е разпоредил с тях.
Горните факти се установяват и от събраните по делото писмени доказателства, а именно: заключенията на изготвената съдебно-оценъчни експертизи, справка за съдимост, удостоверение за актуално състояние от ТР, приобщени към доказателствения материал по реда на чл. 283 от НПК.
От заключението на извършените две съдебно-оценъчни експертизи се установява, че стойността на части от употребяван кафе автомат, възлизат на сумата от общо 376,00 лева. Метална решетка под мястото за чашата е на стойност 8.00 лева и каса на вендинг автомат е 80.00 лева.
Разпитан в хода на разследването обвиняемият В.Ц. се е признал за виновен.
В съдебно заседание на 26.02.2019г. подсъдимият се признава за виновен и заявява, че не желае да дава обяснения. Съгласява се да не се събират доказателства за обстоятелствата отразени в обвинителния акт и признава същите.
Видно от справката за съдимост подсъдимият е осъждан многократно за престъпления против собствеността.
Със споразумение по НОХД № 1098 / 13г. по опис на РС-Видин е осъден за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.З от НК на 5 месеца лишаване от свобода при „общ" режим. Споразумението е влязло в законна сила на 07.10.2013г.
Видно от горното е, че подсъдимият В.Ц. е извършил деянията-предмет на настоящето производство.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че обвинението е доказано по един несъмнен и безспорен начин, така както го изисква нормата на чл.303 от НПК, поради което подсъдимият –В.Ц. ще следва да бъде признат за виновен и на основание чл.303, ал.2 от НПК осъден за престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3 и т.7, във вр.с чл.194, ал.1, във връзка с чл.28, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
От обективна страна  на деянието.
          Подсъдимият Ц.:
1.На 09.02.2018 г. в гр. Видин, в ДКЦ 1, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, а именно разбиването на решетка в отвора, за топлата напитка на кафе машина отнел чужди движими вещи – 30 (тридесет) лева от владението на Р.П.М., собственост на „МММ" ЕООД - М.М., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;
2.На 18.04.2018 г. в гр. Видин, в ДКЦ 1, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, а именно разбиването на решетка в отвора за топлата напитка на кафе машина отнел чужди движими вещи - 50 (петдесет) лева от владението на Р.П.М., собственост на „МММ” ЕООД - М.М. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои на обща стойност 80.00 (осемдесет) лева .
От субективна страна на деянието.
У подсъдимия Ц. е било налице намерение за противозаконно присвояване на вещите, за което сочат действията на същия преди, по време и след извършване на деянието.
        Деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл, т.е. подсъдимият Ц. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици, който умисъл се извлича от конкретното поведение и действия на дееца преди и по време на извършване на деянието.Видно от възприетото по-горе е, че същият съвсем съзнателно е счупил решетката на кафе-машината, от там е бръкнал и взел монетника след , което се е разпоредил с наличните суми-веднъж играейки в игрална зала и втори път за закупуване на бира.Действията му са съзнателни, целенасочени и последователни при отнемане на имуществото-чужда собственост.
            Деянието е извършено при квалифициращите обстоятелства, за които е повдигнато обвинението, а именно чрез повреждане на преграда ,здраво направена за защита на имот и при повторност, както и при условията на продължавано престъпление.
            От установено по-горе безспорно е установено, че подсъдимият е счупил предпазната решетка на кафе машината, за да може да стигне и отнеме монетника, респективно касата, в която са се събирали парите от кафе-машината.
Деянието е извършено при повторност.
Видно от справката за съдимост подсъдимият е осъждан многократно за престъпления против собствеността.
Със споразумение по НОХД № 1098 / 13г. по опис на РС-Видин е осъден за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.З от НК на 5 месеца лишаване от свобода при „общ" режим. Споразумението е влязло в законна сила на 07.10.2013г.
Деянието е извършено и в срока по чл.30, ал.1 от НК.
Случаят не е маловажен, тъй като не покрива критериите, съгласно легалната дефиниция на чл. 93,т.9 от НК.Налице е престъпна дейност на лице с утвърдени престъпни навици, осъждано многократно за престъпления против собствеността, обществената опасност на деянието и дееца не е по-ниска в сравнение на обикновените случаи на престъплението от този вид.
Деянието е извършено при условията на продължавано престъпление, разписано в нормата на чл. 26, ал.1 от НК.
Видно от изнесеното по-горе деянията са извършени през кратки периоди от време, при една и съща обстановка, при еднородност на вината,като всяко следващо се явява продължение на предходното от обективна и субективна страна.
За извършеното престъпление от Ц. се предвижда наказание „лишаване от свобода”  за срок от една до осем  години.
При определяне наказанието на подсъдимия съдът отчете следното:
С оглед изпълнение на целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК, както и с оглед на факта че производството се движело по реда на чл. 371, т.2 от НПК и съгл. разпоредбата на чл. 373, ал.2 от НПК, съдът е длъжен да приложи разпоредбата на чл. 58а от НК при определяне на наказанието,  съдът счита, че за изпълнение целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК на подсъдимия В. Ц. ще следва да бъде определено наказание по ал.4, като се приложи чл.55, ал.1, т.1 от НК – налице са многобройни смегчаващи отговорността на подсъдимия, същият способства за разкриване на обективната истина, искрено се разкайва, като и най-лекото предвидено в закона наказание, а именно една година лишаване от свобода се явява несъразмерно тежко. Съдът намира, че следва да бъде определено наказание „лишаване от свобода” за срок от шест месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим .
При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че обвинението е доказано по един несъмнен и безспорен начин, така както го изисква нормата на чл.303 от НПК, поради което подсъдимият –В.Ц. ще следва да бъде признат за виновен и на основание чл.303, ал.2 от НПК осъден за престъпление по чл.216, ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.
От обективна страна  на деянието.
Подсъдимият Ц.: за времето от 09.02.2018 г. до 18.04.2018г. в гр. Видин, в условията на продължавано престъпление противозаконно повредил чужда движима вещ - кафе машина, собственост на „МММ" ЕООД - М.М., на обща стойност 376 (триста седемдесет и шест) лева, както следва:
1.На 09.02.2018 г. в гр. Видин, в ДКЦ 1 противозаконно повредил чужда движима вещ - разбил решетка в отвора за топлата напитка, на кафе машина, собственост на „МММ" ЕООД - М.М., на стойност 188 (сто осемдесет и осем) лева;
2.На 18.04.2018 г. в,гр. Видин, в ДКЦ 1, противозаконно повредил чужда движима вещ - разбил решетка в отвора за топлата напитка, на кафе машина, собственост на „МММ" ЕООД - М.М., на стойност 188 (сто осемдесет и осем) лева – престъпление по чл.216, ал.1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
От субективна страна на деянието.
У подсъдимия Ц. е било налице намерение за противозаконно присвояване на вещите, за което сочат действията на същия преди, по време и след извършване на деянието.
Деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл, т.е. подсъдимият Ц. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици, който умисъл се извлича от конкретното поведение и действия на дееца преди и по време на извършване на деянието.Видно от възприетото по-горе е, че същият съвсем съзнателно е счупил решетката на кафе-машината, от там е бръкнал и взел монетника след.Действията му са съзнателни, целенасочени и последователни при повреждането на чуждата собственост.
Деянието е извършено при условията на продължавано престъпление, разписано в нормата на чл. 26, ал.1 от НК.
Видно от изнесеното по-горе деянията са извършени през кратки периоди от време, при една и съща обстановка, при еднородност на вината,като всяко следващо се явява продължение на предходното от обективна и субективна страна.
За извършеното престъпление от Ц. се предвижда наказание „лишаване от свобода”  за срок до пет  години.
При определяне наказанието на подсъдимия съдът отчете следното:
С оглед изпълнение на целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК, както и с оглед на факта че производството се движело по реда на чл. 371, т.2 от НПК и съгл. разпоредбата на чл. 373, ал.2 от НПК, съдът е длъжен да приложи разпоредбата на чл. 58а от НК при определяне на наказанието,  съдът счита, че за изпълнение целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК на подсъдимия В. Н. ще следва да бъде определено наказание по ал.1  във вр. с чл.54. Съдът намира, че следва да бъде определено наказание „лишаване от свобода” за срок от четири месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим.Наказанието бе формирано, като бе наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, което бе редуцирано с 1/3 .
На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия В.Ц.Ц. следва да бъде определено едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените с настоящата присъда, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим.
На основание чл. 59, ал.2, във вр.с ал.1 от НК следва да бъде приспаднато времето, през което  подсъдимият е бил задържан за срок от 24 часа на 13.02.2018г. със Заповед № 1786зз-27/13.02.2018г. на РУ при ОДМВР – Видин.
Налице са условията на  чл.25, ал.1, във вр.с чл.23, ал.1 от НК, налице са деяния, които са извършени преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях.
На основание чл.25, ал.1, във вр.с чл.23, ал.1 от НК следва да бъде определено за изтърпяване едно общо наказание измежду наложените на подсъдимия В.Ц.Ц., със снета по делото самоличност по НОХД № 486/2018 г. по описа на Районен съд – Видин, НОХД № 273/2018г. по описа на Окръжен съд – Видин и НОХД № 1600/2018 г. по описа на Районен съд – Видин, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим.
На основание чл.25, ал.2 от НК следва да бъде приспаднато изтърпяното изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК следва да бъде приспаднато  времето, през което спрямо подсъдимия  е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъпленията.
Подсъдимият В.Ц.Ц. следва да бъде осъден  да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 93.84 (деветдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
Водим от горното Съдът постанови присъдата си.
                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници