Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 285-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 13.03. 2019 г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 13.03.2019 година.
                     Председател: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                      
при участието на секретаря ……… Оля Петрова ……………………...
мл. прокурора  Теодор Николов ............……….сложи за разглеждане
НДОХ  285 ...............  по описа за 2019 год. докладвано от …………..
Съдия ДЕЧЕВ.
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин се явява мл. прокурор Теодор Николов.
Подсъдимият Х.К. се явява лично, доведен от ОЗО-Видин и с адв. И.И. – назначен за служебен защитник в ДП.
В залата се намира О.М.У., преводач от български език на турски език и обратно от турски на български.
Съдът                        О П Р Е Д Е Л И :
НАЗНАЧАВА  О.М.У. за преводач от български език на турски и обратно от турски на български.
 Подсъдимият Х.К. чрез преводача: Разбирам извършения превод от български на турски език и обратно. Заявявам, че съм съгласен да ме защитава назначеният ми на досъдебното производство служебен защитник адв.
И.И..
Съдът
                                    О П Р Е Д Е Л И :
НАЗНАЧАВА адв. И.В.И. ***, вписан под № 524 в НРПП за служебен защитник на подсъдимия Х.К..
Снема самоличността на преводача, както следва:
О.М.У. -  46 год., без родство.
На преводача се напомни отговорността по чл. 290, ал. 2 от НК и същият обеща да даде верен превод.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. И.И.: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ Х.К. чрез преводача: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
Х.К. /HALIL KESKIN/, роден на *** г. в гр. Анкара - Република Турция, с паспорт № U 10862073, турски гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, без адресна регистрация в Р България.
Самоличността се сне по данни от подсъдимия и от делото.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл. 274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
АДВ. И.И.: Нямам искания по чл. 274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП - Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.
ПОДСЪДИМИЯТ Х.К. чрез преводача: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение. Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът, като съобрази, че така направеното споразумение не противоречи на закона и морала счита, че не са налице процесуални пречки и материално правни такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение: 
ПОДСЪДИМИЯТ Х.К., роден на *** г. в гр. Анкара - Република Турция, с паспорт № U 10862073, турски гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, без адресна регистрация в Р България се признава  за ВИНОВЕН в това, че на 13.01.2019 г на ГКПП Дунав мост II – Видин – Калафат, направил  опит да преведе през границите на страната от Република България в Република Румъния, чуждите граждани: Х. Х., роден на *** . в Сирия, Д. М., роден на на *** г. в Сирия, Х. А., роден на *** г. в Ирак, Т. А., роден на *** г. в Ирак и А. К., роден на *** г. в Ирак, без разрешение на надлежните органи на властта, като превежданите лица не са български граждани и за превеждането е използвано моторно превозно средство – товарен автомобил, марка „Ивеко“ с германски регистрационен № BAQ1297, негова собственост и деянието е останало недовършено, поради независещи от волята му причини – намеса на служители от ГПУ – Видин и задържането му от същите гранични полицейски служители - престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 от  НК,  за което и на основание чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 от  НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 66, ал. 1 от НК подсъдимият Х.К. със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66 от НК да бъде отложено за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия Х.К. със снета по делото самоличност не следва да се налагат и кумулативно предвидените в чл. 280, ал. 2 от НК наказания глоба и конфискация.
На основание чл. 280, ал. 4, във връзка с ал. 2, т. 4 от НК вещественото доказателство, а именно:  превозно средство – товарен автомобил, марка „Ивеко“ с германски регистрационен номер BAQ1297, рама № ZCFC3583005672210, собственост на подсъдимия Х.К., със снета по делото самоличност се отнема в полза на Държавата, ведно с 1 бр. контактен ключ за товарен автомобил „Ивеко” с рег. № BAQ1297, като регистрационните табели на автомобила с германски регистрационен номер рег. № BAQ1297 да се изпратят на Сектор „ПП” към ОДМВР – Видин на разпореждане.
На основание чл. 59, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК следва да се зачете времето през което подсъдимият Х.К. със снета по делото самоличност е бил задържан.
С деянието си подсъдимият Х.К. със снета по делото самоличност не е причинил имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.
                                  СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ: ................                            МЛ. ПРОКУРОР:...................
   / Х.К. /                                        /ТЕОДОР НИКОЛОВ/               
ЗАЩИТНИК: ....................                            
          /АДВ. И.И./                                
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 382, ал. 7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимият Х.К. и адвокат – защитника му И.И. ***.
          На преводача О.М.У. да се заплати възнаграждение от бюджета на съда в размер на 40.00 лева за извършения превод.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 285/2019 г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                             СЕКРЕТАР:
След произнасяне по споразумението съдът се занима с мярката за неотклонение, като установи, че с оглед изхода на делото и фактът, че подсъдимият е осъден условно, взетата мярка за неотклонение „задържане под стража” взета спрямо него следва да се отмени, поради което и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК
                                    О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо подсъдимия Х.К., със снета по делото самоличност. 
Определението по отношение мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протестиране пред ВОС в седмодневен срок от днес с частна жалба или частен протест. 
Определението подлежи на незабавно изпълнение независимо от срока за обжалване на основание чл. 309, ал. 4, изр. 2-ро от НПК.    
Протоколът написан в съдебно заседание и заседанието завърши в 10.30 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                            СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници