Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1632-2018
      П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                            гр.Видин, 12 март 2019 г.
Видинският районен съд ……………................ в публично съдебно заседание на 12.03.2019 г. в състав:
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                                                   Съд.заседатели: 1. К.М.
                                                                                                   2. П.К.
при участието на секретаря  П. Въткова
и прокурора                       Т. Николов                  сложи за разглеждане НОХД № 1632 по описа за 2018 г. докладвано от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
На именното повикване в 09.30 часа се явиха:
За РП – Видин се явява прокурор Николов.
Подсъдимият Ж.В.Д. уведомен от предходно съдебно заседание, се явява в залата и с адв. Л. Филипова от ВАК с пълномощно от днес.
Свидетелят Е.В.М. редовно призован, налице.
Вещите лица:
Г.Н.Д. редовно призован, не се явява.
И.Г.В. нередовно призована, не се явява. Призовката върната в цялост с отбелязване, че В. е в дългосрочен болнични, по сведение на секретар на НИК – МВР – И. Кожухарова.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
АДВ. ФИЛИПОВА: Моля да се даде ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да се даде ход на делото.
     Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
    ДОПУСКА И СНЕМА самоличността на свидетеля.
              Е.В.М.:  49 г., б.р.
              На свидетелят се напомни отговорността по чл.290 от НК и същият обеща да говори истината, след което се изведе от залата.             
    На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
    ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.      
             АДВ. ФИЛИПОВА: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение с РП Видин, което ще изложим пред Вас и моля да го одобрите в следния смисъл: Подзащитният ми се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, а именно в това, че на 09.03.2016 г. в гр. Видин, ж.к. „Вида" №3, вх.Б, ет.7, в дома си -апартамент №43, държи взривно вещество - димен барут, с тегло 296.70 грама и боеприпаси - един брой боен патрон кал.9мм.Х19мм. и един брой ловен патрон за гладкоцевно оръжие, кал. 12 мм. - стандартни боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение по чл.50, ал.3 и ал.1 от ЗОБВВПИ -престъпление по чл.339, ал.1 от НК, поради което и на основание посочения текст и във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.
     АДВ. ФИЛИПОВА: Подзащитният ми е съгласен да заплати направените разноски по делото както следва: сумата в размер на 29,96 лева в полза на ОД МВР ВИДИН, изразходвана за съдебно-балистична експертиза, както и сумата от 41,82 лева в полза на ОД МВР ВИДИН, изразходвана за физико-химична експертиза.
   ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам изцяло изложеното от моят адвокат. Съгласен съм с така предложеното споразумение, признавам се за виновен по обвинението и заявявам категорично, че доброволно ще подпиша предложеното за одобрение от Вас споразумение.
                ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с изложеното от защитника на подсъдимия. Моля Ви да одобрите така предложеното споразумение като непротиворечащ на закона и морала.
   
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                            ЗАЩИТНИК:
             /Ж. Д./                                           /адв.Л.ФИЛИПОВА/
                                               ПРОКУРОР:
                                                    /Т. НИКОЛОВ/
  Съдът като взе предвид постигнатото споразумение между страните намира, че същото не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384 във връзка с чл.382, ал.7 НПК
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
                        ОСВОБОЖДАВА явилият се свидетел.
             ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което подсъдимия Ж.В.Д. - роден на *** ***, българин, с българско гражданство, неженен, монтьор помпи във ВиК-Видин, реабилитиран, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2016 г. в гр. Видин, ж.к. „Вида" №3, вх.Б, ет.7, в дома си -апартамент №43, държи взривно вещество - димен барут, с тегло 296.70 грама и боеприпаси - един брой боен патрон кал.9мм.Х19мм. и един брой ловен патрон за гладкоцевно оръжие, кал. 12 мм. - стандартни боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение по чл.50, ал.3 и ал.1 от ЗОБВВПИ -престъпление по чл.339, ал.1 от НК, поради което и на основание посочения текст и във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6/шест/ месеца, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК Съдът отлага за срок от 3/ три/ години.
   На основание чл. 53, ал. 1, б. а от НК Съдът ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението:  веществените доказателства - 1 бр. патрон от жълт метал кал. 9мм. И 1 бр. патрон за гладкоцевно оръжие, черен на цвят; 1 бр. гилза от патрон, жълт метал кал. 9х19мм. и 1 бр. гилза от патрон за гладкоцевно оръжие, черен на цвят кал. 12мм. - на съхранение в РУ Видин, служба КОС.
  Съдът осъжда подсъдимият Ж.В.Д. със снета по делото самоличност да заплати и направените разноски по делото, а именно: сумата в размер на 29,96 лева в полза на ОД МВР ВИДИН, изразходвана за съдебно-балистична експертиза, както и сумата от 41,82 лева в полза на ОД МВР ВИДИН, изразходвана за физико-химична експертиза.        
Съдът
                                            ОПРЕДЕЛИ:
   
              ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1632/2018г. по описа на Районен съд – Видин.
    Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.     
    Възнаграждението на  с.з. ще бъде определено съгласно Наредба за съдебните заседатели.
          Определя на съдебен заседател П.К. пътни разходи в размер на 10.00 лева платими от бюджета на съда за пътуване от с. Киреево до гр. Видин и обратно.
               Протоколът е написан в съд.заседание в 10,00 часа. 
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                            2.
                                                                                                          СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници