Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 428-2018
Р Е Ш Е Н И Е № 8
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 08.02.2019 г.
     Видинският районен съд, гражданска колегия в публичното заседание на десети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                Председател:Даниел Димитров
при секретаря Оля Петрова и в присъствието на прокурора .......................... като разгледа докладваното от съдия Димитров гр. дело № 428 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 49 ал.1 от СК.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Водим от горните съображения Съдът
                                       Р      Е      Ш      И :
ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между Д.Д.К. ***, ЕГН ********** и П.П.А. ***, ЕГН **********, сключен с акт за гр. брак № 0165/19.08.2016 г. на Община-Видин, поради дълбокото му и непоправимо разстройство без Съдът да се произнася по въпроса за вината.
ОСЪЖДА Д.Д.К. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Видин държавна такса в размер на 20.00 лв., както и 5.00 /пет/ лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА П.П.А. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Видин държавна такса в размер на 20.00 лв., както и 5.00 /пет/ лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
След влизане в сила на решението за прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име А..
Решението може да бъде обжалвано пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници