Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 81-2019
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 83
гр. Видин, 07.02.2019 г.
В  И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А
ВИДИНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, І състав, в публично съдебно заседание на седми февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ДАНИЕЛ ДИМТРОВ
при секретаря Милена Евтимова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 81 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на Закона за защита срещу домашното насилие.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Водим от горното СЪДЪТ
                                               Р   Е   Ш   И :
ЗАДЪЛЖАВА Д.Ц.Д., ЕГН: ********** ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на И.А.Д., ЕГН: ********** ***.
ЗАБРАНЯВА на Д.Ц.Д., ЕГН: ********** *** да приближава И.А.Д., ЕГН: **********, както и жилището, в което понастоящем живеят, включително и местата за социални контакти и отдих, на разстояние по-малко от 5 метра за срок от осем месеца.
Да се издаде Заповед за защита, в която да се впише, че при неизпълнение на същата, нарушителят ще бъде задържан от органите на МВР, съгл. чл. 21, ал. 3 от ЗЗДН.
Препис от Заповедта да се изпрати на РУ-Видин за изпълнение, съгл. чл. 21, ал. 1 от ЗЗДН.
ОСЪЖДА Д.Ц.Д., ЕГН: ********** ***, да заплати 200.00 /двеста/ лв. ГЛОБА за извършено от него домашно насилие над И.А.Д..
ОСЪЖДА Д.Ц.Д., ЕГН: ********** ***, да заплати на И.А.Д., ЕГН: ********** *** сумата от 300.00 лева-разноски за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Д.Ц.Д., ЕГН: ********** ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ВдРС сумата от 25.00 /двадесет и петдесет/ лв. - държавна такса, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
Преписи от Заповедта и Решението да се връчат на страните.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд - Видин в седемдневен срок от обявяването му на страните на 07.02.2019 г.
ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението на заповедта.
                                                      
 РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници