Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 1170-2018
            М О Т И В И към Присъда № 52 от 06.02.2019 година по НДОХ № 1170 по описа за 2018 год. на Районен съд – гр.Видин
            Делото е образувано по обвинителен акт на видинската районна прокуратура, с който е внесено в съда обвинение против подсъдимия  И.В.Ц. *** по чл.343-Б, ал.1 от НК.
            Представителят на районната прокуратура в съдебното заседание е поддържал обвинението, така както е внесено в съда с обвинителния акт срещу подсъдимия Ц. и моли той да бъде признат за виновен и да бъде постановена спрямо него осъдителна присъда.
            Подс.Ц. не се явява в съдебно заседание, на досъдебно производство дава обяснения, признава се за виновен и съжалява за стореното. Производството е проведено по реда на чл.269, ал.3, т.3 и т.4, б.“В“ от НПК. Процесуалният представител на Ц. моли за постановяване на присъда с минимално наказание.
От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени по отделно и в съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
На 21.05.2018г. свидетелите Б. и М. /на работа като автоконтрольори в Сектор „ПП“ при ОДМВР-Видин/ били изпратени на път I-1 в района на Дунав мост-2, където било настъпило ПТП. Водач на едното от двете ППС, а именно товарен автомобил-влекач „Волво“ с рег.№ JZ2873-Латвия бил подсъдимия. При разговор с него двамата свидетели усетили, че той лъха на алкохол. Същият бил изпробван с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр.№ АRВВ0012, с проба № 000341, взета в 19,08ч. и уредът отчел наличие на алкохол в издишания въздух в количество 2,49 промила на хиляда. На лицето е издаден „талон за изследване“ и придружен от полицейските служители  до ЦСМП-В., където последния отказал да даде кръвна проба.  
Тази фактическа обстановка се доказва от гласните доказателства: показанията на свидетелите: Б., М. и А., писмените доказателства: АУАН, журнал за алкохолни проби, докладна записка, талон за медицинско изследване, копие от лични документи, талон за медицинско изследване, протокол за медицинско изследване, протокол за лабораторна проверка на СИ, справка за съдимост и карта за обвиняемо лице. Тези доказателства се преценяват всяко едно от тях по отделно и всички такива в тяхната съвкупност. Между посочените доказателства, относно това, което е прието от съда като безспорно установено и за категорично доказано няма противоречия, те се допълват взаимно и кореспондират помежду си, за което съдът ги възприема, кредитира и им дава вяра.
От изложената фактическа обстановка съдът прави извода, че подсъдимият Ц. е осъществил състава на престъпното деяние по чл.343-Б, ал.1 от НК, както от обективна, така и от субективна страна. От обективна страна той на 21.05.2018г. по път I-1, км 4+500, до пътен възел с.Ново село, с посока на движение към ГКПП „Д. м. “ е управлявал МПС товарен автомобил «Волво» с рег.№ JZ2873ЛАТВИЯ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5/1000, а именно 2,49/1000, установено по надлежния ред с техническо средство «Алкотест Дрегер 7510». От субективна страна той е извършил това при форма на вината пряк умисъл, съзнавал е обществено-опасния характер на деянието и неговите обществено-опасни последици и е целял тяхното настъпване. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира и неговото субективно отношение към стореното. За описаното престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода за срок от една до три години и глоба от двеста до хиляда лева. За постигане на целите на наказанието по чл.36 от НК и при индивидуализацията на наказанието съгласно чл.54 от НК на подсъдимия може да бъде наложено наказание лишаване от свобода при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК над минимален размер, изтърпяването на което да бъде отложено за минимален изпитателен срок на основание чл.66, ал.1 от НК, като налага наказанието „глоба“ в размер на 300лв. Съдът има предвид многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Ц. не се отклонява от органите на съдебната власт и от наказателния процес, има добро процесуално поведение, не е осъждан, има чисто съдебно минало. От деянието не са настъпили съществени увреждания за отделни лица или за обществените отношения, подсъдимият не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца и извършеното от него не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието. От друга страна лицето осъзнава вината си и съдейства за разкриването на обективната истина. На основание чл.343г от НК на подс.Ц. следва да бъде наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, при изпълнението на което, да се зачита времето, през което на същия му е била отнета възможността да упражнява това право по административен ред на основание чл.59, ал.4 от НК.
Водим от горното съдът постанови присъдата.
           
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници