Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2019 (85)
Декември 2018 (152)
Ноември 2018 (173)
Октомври 2018 (170)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1464-2018
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 10.01. 2019г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 10 ЯНУАРИ 2019 година.
                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                       Съдебни заседатели:
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора       Красен Кайзеров........……….сложи за разглеждане
НДОХ 1464..........  по описа за 2018 год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  14.25 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Красен Кайзеров.
Подсъдимият  Р.Л.  М.–   редовно призован -се явява лично.
В залата се явява адв.К.Г. ***, вписан под № 530 в НРПП и посочен от АС при АК-Видин за служебен защитник на подсъдимия и назначен за такъв с определение от закрито заседание с дата 10.12.2018год.
 Подсъдимия М.: Желая да ме защитава адв.К.Г..
              ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ        
              ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
              Адв.К.Г.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
              ПОДСЪДИМИЯ: Моля да  се даде ход на разпоредителното заседание.     
     Съдът, като констатира, че не са налице основанията за отлагане на разпоредителното заседание по чл.247в от НПК,
                                             О П Р Е Д Е Л И:
              ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
             Сне се самоличността на подсъдимата, както следва:
             Р.Л.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, работи, като огняр в „ЕлБи”-Видин, неженен, неосъждан, ЕГН **********.
   Самоличността на подсъдимата се сне от лична карта №  643022746  издадена на 17.10.2011г. от  МВР-Видин, след което същата се върна на подсъдимия.
               Съдът, дава възможност на страните да вземат отношение по въпросите по чл.248 от, ал.1 от НПК, като разяснява на същите, че с вземане на становище по чл.248 ал.1 т.3 от НПК се преклудира възможността пред настоящата и следващите инстанции  да се правят нови възражения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.
    Прокурора: Госпожо съдия, делото е подсъдно на РС-Видин; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП.  Относно особените правила би могло да се поиска делото да се гледа при условията на глава 29 от НПК. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Нямам искания за отводи. Нямам искания за вземане на мярка за неотклонение  .
    Адв.К.Г.: Госпожо съдия, делото е подсъдно на РС-Видин; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП. Нямам искания за събиране на нови доказателства.   Няма основание делото да бъде разгледано при закрити врати както и няма основание за прилагане на другите визирани в т.5 на ал.1 от чл.248 от НПК действия. Имаме искане делото да се гледа по реда на глава 29 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение с РП Видин.
      Подсъдимия: Поддържам казаното от адвоката си.
         Съдът, след като изслуша прокурора и защитника на подсъдимия и след запознаване с материалите по делото намира, че същото е подсъдно на съда, няма основание за прекратяване или спиране на нак. производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила което да е довело до ограничаване правата на обвиняемия. Не са налице обстоятелства налагащи разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Не се налага вземането на мярка за неотклонение. С оглед направеното от страните заявление ,        че имат готовност да сключат споразумение, то на основание чл.252 ал.1 от НПК делото ще следва да се разгледа незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
Водим от горното Съдът
                      О П Р Е Д Е Л И :
           На основание чл.248 ал.6 от НПК, ОБЯВАВА  на страните, че :
Делото е подсъдно на съда.
Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.
Не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения       на процесуалните правила довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.
С оглед изявленията на страните, че имат готовност да сключат споразумение, допуска разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.
Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия и съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач, или тълковник, нито извършването на процесуални действия по делегация.
Не се налага събирането на нови доказателства.
Не се налага взимането на мярка за неотклонение по отношение на Р.Л.М..
С оглед обстоятелството, че незабавно след приключване на настоящото разпоредително заседание ще се пристъпи към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК не следва да се насрочва дата за призоваване, нито да се призовават свидетели.
На основание чл.252, ал.1 от НПК, Съдът намира, че ще следва да разгледа незабавно делото, за което
                   О П Р Е  Д Е Л И :
 ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ по реда на Глава 29 от НПК.
СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия.
ПОДСЪДИМИЯ: Разбирам правата си, не правя отводи. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение.
 Адв.К.Г.: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. С представителя на Районна прокуратура- Видин  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри, считаме, че то не противоречи на Закона и морала.
ПОДСЪДИМИЯ: Присъединявам се към казаното от адвоката си.
Адв.К.Г.: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно, което подсъдимия  Р.Л.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, работи, като огняр в „ЕлБи”-Видин, неженен, неосъждан, ЕГН **********  се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2018г. около 07.55часа в гр.Видин по ул.”Цар Асен ІІ” с посока на движение от бул”Панония” към ж.к.”Заводско селище” срещу бензиностанция „Шел”, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген”, модел”Голф” с регистрационен № ВН 5443 ВМ лична собственост с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред- с протокол за химическо изследване за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта № 400/26.09.2018г., изготвен от химик в Специализирана химическа лаборатория към ЦСМП- гр.Плевен- престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, във връзка с чл.36 от НК и чл. 55, ал.1,т.1 от НК  подсъдимия Р.Л.М. със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание” Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание на основание чл.66 ,ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Подсъдимият  Р.Л.М. със снета  по делото самоличност се съгласява на основание чл.343 г от НК да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от   ШЕСТ МЕСЕЦА, като се зачете изтърпяното до момента по административен ред.
ПОДСЪДИМИЯ: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно ще подпиша споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                 С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/Р.М./                         /К.Г./
                                               ПРОКУРОР:
                                                           /КРАСЕН КАЙЗЕРОВ/
                                  
СЪДЪТ след като се запозна с представеното в с.з.  споразумение намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка, СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ
  ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимия Р.Л.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, работи, като огняр в „ЕлБи”-Видин, неженен, неосъждан, ЕГН **********  се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2018г. около 07.55часа в гр.Видин по ул.”Цар Асен ІІ” с посока на движение от бул”Панония” към ж.к.”Заводско селище” срещу бензиностанция „Шел”, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Фолксваген”, модел”Голф” с регистрационен № ВН 5443 ВМ лична собственост с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред- с протокол за химическо изследване за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта № 400/26.09.2018г., изготвен от химик в Специализирана химическа лаборатория към ЦСМП- гр.Плевен- престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, във връзка с чл.36 от НК и чл. 55, ал.1,т.1 от НК  подсъдимия Р.Л.М. със снета по делото самоличност  е съгласен да му се наложи наказание” Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание на основание чл.66 ,ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Подсъдимият  Р.Л.М. със снета  по делото самоличност се съгласява на основание чл.343 г от НК да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от   ШЕСТ МЕСЕЦА, като се зачете изтърпяното до момента по административен ред.
         На осн.чл.24, ал.3  от НК,
                   СЪДЪТ    
                                                     ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1464/ 2018г. по описа на ВРС. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
             Протоколът се написа в с.з. на 10.01.2019год. и заседанието завърши  в  14.40 часа. 
  
                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:                           СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници