Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2019 (85)
Декември 2018 (152)
Ноември 2018 (173)
Октомври 2018 (170)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2855-2018
Р Е Ш Е Н И Е № 668
гр. Видин 11.01.2019 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
     Видинският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на тринадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                                Председател:Даниел Д.
                                                                Съдебни заседатели:
                                                                Членове:
при секретаря О. Петрова и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Д. гр.дело № 2855 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл.16в във вр. чл.16б и чл. 16а ал.3 от ЗСП.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
       Водим от горното, Съдът
                                         Р   Е   Ш   И:
Настанява Е.О.Б. с ЕГН ********** /лице поставено под запрещение съгласно влязло в законна сила Решение № 47/18.07.2009 г., постановено по гр.д  № 166/2009 г. на ОС-Видин, социална услуга в общността делегирана от държавата дейност от резидентен тип Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Дъга“ гр. Видин за срок от три години, считано от влизане на решението в сила.
            Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Видин в седмодневен срок от връчване на препис.
    Обжалването не спира изпълнението.
            Решението подлежи на незабавно изпълнение.   
                                                      
  РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници