Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2019 (85)
Декември 2018 (152)
Ноември 2018 (173)
Октомври 2018 (170)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 2607-2018
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 10.01.2019 г.
Районен съд – гр. Видин, Гражданско отделение, в публично съдебно заседание на десети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ
при участието на секретаря.......Оля Петрова и прокурора............. сложи    за разглеждане гр.д  № 2607 по описа за  2018 г.  докладвано от  съдия Димитров:
  На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
Молителката Л.Ф.Ц., уведомена от предходно с.з. се явява лично и с адв. Д. Д. с пълномощно от днес.
Ответникът М.К.В., нередовно призован, не се явява. Отрязъците от призовките до същия не са върнати по делото.
По хода на делото.
                        Адв. Д.: Моля да се даде ход на делото, тъй като желаем да оттеглим молбата.
Съдът намира, че с оглед изявлението на процесуалния представител на молителката за оттегляне на молбата следва да даде ход на делото, поради което
                                       О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ход на делото.
Адв. Д.: Заявявам, че оттеглям молбата по ЗЗДН и моля производството по делото да бъде прекратено.
Съдът, като взе предвид заявеното от процесуалния представител на молителката и на основание чл. 232 от ГПК
                                      О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2607/2018 г. по описа на РС – Видин.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС – Видин в едноседмичен срок от днес.
  Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.05 часа. 
           
                           
                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                   
                                                              СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници