Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2019 (85)
Декември 2018 (152)
Ноември 2018 (173)
Октомври 2018 (170)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1635-2018
 П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                    гр.Видин, 03 януари 2019 г.
Видинският районен съд …………………………………....в публично
съдебно заседание на 03.01.2019 г. в състав:
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                                 Съд.заседатели:   1. .......................
                                                                                     2. .......................                            
при участието на секретаря  П. Въткова
и прокурора                            Р. Маркова             сложи за разглеждане
НОХД № 1635 по описа за  2018 г.                                        докладвано
от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
   На именното повикване в 11.00 часа се явиха:
   За РП-Видин се явява прокурор Маркова.
Подсъдимият И.Н.М. се явява в залата и с адв. С. С. с пълномощно по делото.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
   АДВ. С.: Моля да се даде ход на делото. От името на моят подзащитен заявявам, че сме съгласни с постигнатото споразумение.  
    ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от адвоката ми.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
И.Н.М., ЕГН **********, род. на ***г. в гр. София, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, осъждан.
Съдът докладва делото.
Делото е внесено и образувано по споразумение на Районна прокуратура-Видин, представлявана от прокурор Росица Маркова, адв. С.С. *** в качеството си на защитник на обвиняемият И.Н.М., на основание чл.381 от НПК се постигна Споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № ЗМ-702/2018г. по описа на РУ на МВР-Видин, прокурорска преписка № 1597/2018г. по описа на РП-Видин.
На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запитва обвиняемия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите споразумението, след като се убедите, че не противоречи на закона и морала.
АДВ.С.: Моля да приемете предложеното споразумение и същото да бъде одобрено.
ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от адвоката ми.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът 
                         ОПРЕДЕЛИ:
Да се впише в протокола съдържанието на окончателното споразумение.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което:
Подсъдимият И.Н.М., ЕГН **********, род. на ***г. в гр. София, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 01.08.2018 г. до 11.08.2018 г., в с. Гъмзово, обл. Видин, в условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - повреждане на оградата на имота, взлом на входна врата на първия етаж и счупване на прозорец на втория етаж на къща, находяща се на адрес ***, съсобственост на Емил Емануилов Костадинов от гр.Видин и Людмил Емануилов Костадинов от гр.Габрово, и чрез използване на технически средства - метална щанга тип „кози крак" и метална ножица, тип „лозарска", отнел чужди движими вещи: 1 брой телевизор марка „Тошиба" с кинескоп на стойност 80 (осемдесет) лева, декодер марка „STRONG", модел „SRT8201" на стойност 10 (десет) лева, дистанционно за декодер „STRONG" на стойност 2 (два) пева, стайна антена за телевизор „DT-101 UHF-VHF" на стойност 15 (петнадесет) лева, бутилка домакинска от пропан - бутан с вместимост 27,3 литра на стойност 30 (тридесет) лева, газов котлон двугнездов с маркуч и вентил на стойност 35 (тридесет и пет) лева, метална бъркалка за строителни разтвори на стойност 5 (пет) лева и 419 килограма отпадъчно желязо на стойност 117,32 лева (сто и седемнадесет лева и тридесет и две стотинки), всичките вещи с обща стойност 294,32 лева (двеста деветдесет и четири лева и тридесет и две стотинки) от владението и собственост на Емил Емануилов Костадинов от гр. Видин, без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, предложение 1, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 във вр. с чл. 29, ал. 1, буква „а" и буква „б" от НК.
Страните се съгласяват за извършеното от него престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, предложение 1, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 във вр. с чл. 29, ал. 1, буква „а" и буква „б" от НК във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „строг“ режим.
Подсъдимият И.Н.М. със снета по делото самоличност се съгласява да заплати сумата от 159.28 лева разноски за експертизи по досъдебното производство в полза на ОД на МВР-Видин.
Веществените доказателства:
1  бр. метална щанга, тип „кози крак" с дължина 60 см.;  1  бр., метална ножица, тип „лозарска"; 1 бр. нож с обща дължина 22 см. и дължина на острието 13 см. с черно-бяла на цвят ръкохватка на съхранение в РС-Видин – на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК  се отнемат в полза на държавата.
Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.                       
                       С П О Р А З У М Е Л И     С Е :
ПОДСЪДИМ:                                        ЗАЩИТНИК:
             /И. М./                                          /адв.С. С./
                                    ПРОКУРОР:
                                              /Р. Маркова/
Съдът счита, че постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала, поради което и на основание чл.384, ал.3 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
                                    ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП - Видин, представлявана от прокурор Р. Маркова, адв. С. С., подсъдим И.М..
Съдът ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Задържане под стража” взета спрямо подсъдимия И.Н.М..
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1635/2018г. по описа на Районен съд-Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
Протоколът написан в с.з. в 11.10 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                 СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници