Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 2848-2018
                             П Р О Т О К О Л 
                                           гр. Видин, 20.12.2018 г.
  
           РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН, Гражданско отделение, 5-ти състав, в публично съдебно заседание на двадесети декември две хиляди и осемнадесета година, в състав:
                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТОДОР ПОПИВАНОВ
при участието на секретаря: П. К.
и прокурора................................................сложи  за   разглеждане.........
гражданско дело  № 2848...по описа за......2018 година..…........................
докладвано от  СЪДИЯ  ПОПИВАНОВ.
          На именното повикване, на второ четене в 14:25 часа се явиха:
          За МОЛИТЕЛЯ, „БАНКА ДСК” ЕАД редовно призован, представител не се явява.
            ОТВЕТНИЦАТА по молбата З.К.П., нередовно призована, се явява лично.
            ОТВЕТНИЦАТА по молбата М.К.П., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.
            ОТВЕТНИЦАТА по молбата П.К.П., редовно призована, явява лично.
            З.П.: Да се даде ход на делото. Нямам против редовността на призоваването ми.
            П.П.: Да се даде ход на делото.
Съдът,
                                               
                                         О П Р Е Д Е Л И :                     
          ДАВА ХОД на делото.
          ПРИЕМА представените с молбата писмени доказателства.
            З.П.: Отказвам се от наследството, останало от общия ни наследодател К.П.К..
            П.П.: Заявявам, че се отказвам от наследството останало от общия ни наследодател К.П.К..
            Съдът, като взе предвид становището на явилите се страни и заявеното от тях, че се отказват от наследството останало от общия им наследодател К.П.К.,
                                         О П Р Е Д Е Л И:
   ДА СЕ ВПИШЕ в Особената книга на съда направеният от З.К.П. и П.К.П. отказ от наследство, останало от общия им наследодател К.П.К..
       Съдът, като взе предвид, че наследницата М.К.П. е редовно призована, но не се явява, както и че на същата е указано да се яви лично пред съда и да заяви дали приема наследството или се отказва от него, както и че й е указано, че в противен случай ще загуби правото да приеме наследството,
                                         О П Р Е Д Е Л И:
         ДА СЕ ВПИШЕ в Особената книга на Районен съд – Видин, че М.К.П. е загубила правото да приеме наследството останало от общия й наследодател К.П.К..
         ПРЕКРАТЯВА производството по делото с оглед изчерпване на неговия предмет.
         Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред ВОС е едноседмичен срок, считан от днес за З.К.П. и П.К.П. и в едноседмичен срок, считан от получаване на съобщението за М.К.П..                                                                             
          Протоколът изготвен в съдебно заседание, приключило в 14.40 часа.
           РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                        СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници