Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2765-2018
Р Е Ш Е Н И Е  № 647
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 28.12.2018 г.
            Видинският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                                       Председател:Даниел Димитров
                                                                       Съдебни заседатели:                   
при секретаря О. Петрова и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело № 2765 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
            Производството е по чл.50 от СК.
          ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
            Водим от горното, Съдът
                                               Р            Е      Ш         И:
            ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданският брак между В.Л.Й. ***, ЕГН ********** и Н.Д.Й.,***, ЕГН  **********, сключен с акт за гр. брак N 631/04.11.1990 г. на Община Видин.
            УТВЪРЖДАВА постигнатото от страните споразумение, като:
            ОСЪЖДА В.Л.Й. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на РС-Видин окончателна държавна такса в размер на 20.00 лева, както и 5.00 /пет/ лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
         ОСЪЖДА Н.Д.Й.,***, ЕГН  ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на РС-Видин окончателна държавна такса в размер на 20.00 лева, както и 5.00 /пет/ лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
След влизане на настоящето решение в сила, жената ще носи предбрачното си фамилното име И.
          Страните са заявили, че нямат спор за движими вещи и влогове, че нямат претенции за издръжка по между си, както и че не всички лични и имуществени отношения между тях за в бъдеще са уредени и нямат претенции един към друг в това отношение.
 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                           
 РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници