Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2540-2018
        Р Е Ш Е Н И Е № 639
                            гр.Видин, 05.12.2018 год.
 
                       В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А
Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на двадесет и шести ноември, през две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                   
Председател : Тодор Попиванов                                                                                                                  
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия ПОПИВАНОВ гр.дело № 2540 по описа за 2018 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
           Производството е по чл.12-19 от ЗЗДН.
Делото е образувано по молба от М.А.М., ЕГН **********, с адрес: ***, срещу М.Н.М., ЕГН **********, с адрес: ***.
Поддържа се в молбата, че страните живеели на съпружески начала, както и че на 05.09.2018г. около 19 часа ответникът дошъл в дома на молителката в гр.Видин, ул.“Бачо Киро“ № 28, започнал да хвърля тухли по нея и родителите й, с искане тя да заплаща заеми, които той е правил, да му даде пари от родителите й за да има за лични нужди, като през цялото време я заплашвал, че ще я убие. На 21.09.2018г. около 11.30 часа ответникът дошъл в дома на молителката в гр.Видин, ул.“Бачо Киро“ № 28, по насилствен начин я завел при кредитни консултанти с искане за кредит в негова полза, а след като тя му отказала, обърнал масата, на която седели, залял я с кафе и започнал да я блъска. Молителката успяла да избяга. Поддържа се още, че на 02.10.2018г. около 11 часа, ответникът дошъл в дома на молителката в гр.Видин, ул.“Бачо Киро“ № 28, отправил заплахи за живота и здравето на молителката, забранил й да напуска дома си и заявил, че ако не го слуша, ще я убие, ще изнасили майка й и ще запали къщата, в която живеят. Нанесъл й побой с юмруци в областта на главата.
Молителката, редовно призована, не се явява в съдебно заседание и не изпраща представител. Не е представила доказателства и не е правила доказателствени искания.
Ответникът по молбата М.Н.М., ЕГН **********, се явява лично в съдебно заседание и оспорва молбата и посочените в нея обстоятелства на домашно насилие, като поддържа от своя страна, че страните се разделили преди няколко месеца, както и че молбата идва от майката на молителката, тъй като последната е в чужбина. Ангажира свидетелски показания.
Съдът, като се запозна с молбата и с доказателствата по делото, приема за установено следното от фактическа страна: не се спори между страните, че същите са се намирали в семейно фактическо съжителство, както и че понастоящем са разделени.
Разпитаният по делото свидетел С.Н. – дъщеря на страните установява, че когато родителите й живеели заедно нямали проблеми и се уважавали; че след раздялата молителката живеела при своята майка /баба на свидетелката/, в съседство със свидетелката. Че майката на молителката е в лоши отношения с ответника и последната започва да вика и да крещи, когато той идва на гости при дъщеря си и минава покрай тяхната къща. Свидетелства, че не знае ответникът да е бил или заплашвал молителката, както и изразява съмнения, че жалбата не е подадена от майка й, а от баба й, която заявила, че ще подаде жалба против баща й за да го вкарат в затвора.
Свидетелят С.М. установява, че отношенията между страните били добри, както и че след раздялата не се срещат; че майката на молителката М.М. искала да раздели страните, за да може М. да отиде при нея в Германия и да гледа внуците й – децата на брат си, а също, че когато ответникът идва на гости при дъщеря си и минава покрай дома на майката на М., тя започвала да говори „лоши неща“.
От правна страна, молбата за защита от домашно насилие е неоснователна предвид следното: Молителката е подала молба и е представила декларация за извършено домашно насилие против ответника, но не ангажира никакви други доказателства за установяване на твърдяното физическо и психическо насилие, за което се твърди, че е извършено на три пъти, в три отделени дни. Същата не се явява в съдебно заседание, редовно призована. Не е поискала събиране на доказателства. В противовес на това, ответникът ангажира гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели, показанията на които са непротиворечиви, допълват се и установяват наличието на лоши отношения между майката на молителката и ответника, а не между молителката и ответника. Свидетелят С.Н. установява, че майката на молителката се заканила да пусне жалба против ответника, от което обстоятелство възниква съмнение в авторството на молбата за защита.
       При тези данни Съдът намира, че молбата на М.А.М., ЕГН **********, с адрес: ***, е недоказана, поради което следва да бъде оставена без уважение.
       Мотивиран от горното, Съдът
                                                     
                                       Р Е Ш И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.А.М., ЕГН **********, с адрес: *** 2540/2018г. по описа на РС – Видин, за установяване на извършено домашно насилие на 05.09.2018г., 21.09.2018г. и на 02.10.2018г. в дома на молителката в гр.Видин, ул.“Бачо Киро“ № 28, и за налагане на мярка за защита от домашно насилие против М.Н.М., ЕГН **********, с адрес: ***.
ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНА ЗАЩИТА, издадена на 03.10.2018г. по гр.Д 2540/2018г. по описа на РС – Видин, срещу М.Н.М., ЕГН **********, с адрес: ***.
         Решението може да бъде обжалвано от страните пред Видински Окръжен съд в едноседмичен срок от връчването.
                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници